Bov Skakklub
Bov Skakklub (Kruså- og Padborg Skakklub)
Kalender 

Kalender  efterår 2018 

13.08.2018  Ekstraordinær Generalforsamling

 
   

 

Nyheder 

10-07-2018  Hjemmesiden lukker

I forbindelse med lukningen af Bov Skakklub vil denne hjememside lukke med udgangen af juli måned, abonnementet er opsagt, det samme er domænenavnet. Som en sidste gerning vil jeg gerne takke alle de mange, der pr. mail eller telefon har kommnetret på lukningen, tak for den sympati I har udvist, så har alt vort arbejde og eksistens i det hele taget trods alt ikke været helt forgæves. Dansk skak har bestemt  fortjent en bedre ledelse, det er alle vist enige om, så der skal handling til!       

16-06-2018 Sandheden contra fake news!

Unionen har endnu engang overgået sig selv med usandheder, se blot nedennævnte, det er grotesk med et forbund hvor sandheden har så ringe kår! 
 

"Hej Tom,

 

Med Cc til Sydjysk Hovedkreds.

 

Undertegnede er blevet gjort opmærksom på, at du har skrevet nedennævnte på DSU´s Facebook-side. Jeg er ikke selv på Facebook, så jeg er først blevet opmærksom på dit svar på lukningen af Bov Skakklub nu. Ingen og da slet ikke Unionen har tilbudt Bov en løsning i mindelighed. Jeg synes det er en frækhed at skrive noget det er så faktuelt forkert, jeg har forgæves gennem nu 5 sæsoner forsøgt at få en løsning, så vi kunne deltage på lige fod med andre klubber. Vi kan ikke drive skakklub på dette niveau, når vi fra sæson til sæson ikke ved om der er en, to eller flere terminssammenfald. Jeg har spurgt Unionen om, hvorfor man for 5 sæsonen siden ændrede reglementet  og hvem der havde gavn heraf?  Intet svar! Bov har haft stort ulempe af denne ændring – der er ingen der ønsker Bov skulle lukke – er jo ikke rigtigt. I det  ændringen alene har givet Bov besværligheder og ikke andre klubber i samme grad, Så Unionen lukkede Bov Skakklub – direkte eller indirekte – og jeg synes I burde skamme jer i FU og HB. Poul Jacobsen siger isvar til journalisten fra Jydske-Vestkysten, at man skal behandle alles ens og sammenligner så 1-2 spillere der spiller i Norge, Island og på Færøerne med de 54 spillere der spiller i både D og DK, det er jo rent nonsens og hvis man ikke kan argumentere bedre, burde man ikke være formand for DSU!   

 DSU er i øvrigt vist den eneste landsorganisation, der ikke svarer på henvendelser fra klubber og medlemmer! "

 

Svend Erik Kramer ( endnu Bov Skakklub)

 

Dansk Skak Union Med de retningslinjer, der ligger for fastsættelsen af datoer for divisionsturneringen, er det ofte et puslespil at få tingene til at gå op. HB var klar over problemstillingen med 2.bundesliga (og iøvrigt også sammenfald med visse områders vinterferie), men der var ikke nogen der kunne komme op med et bedre alternativ. Man kan godt diskutere om man skal indskrive at der skal tages hensyn til de lavere rækker i Tyskland, men hvor stopper det så? Der er ingen der ønsker at Bov skulle lukke, og jeg er personligt noget overrasket over en så kraftig reaktion pga. en enkelt spilledag. Man har tidligere løst den slags i mindelighed, men det ønskede Bov tilsyneladende ikke denne gang - Tom Petri.
17-04-2018 Efterspil på nedlukningen

Nedennævnte er d.d. sendt til DSU, Sydjysk Hovedkreds og Divisionsudvalget

"
Hej alle,

 

Morgendagens artikel i JV, kan allerede nu ses på JV´s hjemmeside
 

https://www.jv.dk/aabenraa/AEv-Klub-lukker-efter-92-aar/artikel/2603522

 

Ærgerligt nok, så snakkede journalisten først med mig siden med Poul Jacobsen, jeg ville jo gerne have imødegået hans udtalelser!

Den gode Poul sammenligner to spillere, der spiller på Island og i Norge med 50 spillere, der spiller i Tyskland  i 2. BL og underliggende rækker, det er ret useriøst.  50 contra 2-3 stykker. I Sverige spiller de holdturnering fredag-Søndag, 3 kampe på en weekend, som er helt forskellig fra de danske terminer. Vi lavede en manuel optælling for sæsonen 2016-17 – Karl Posselt og jeg – der viste at 28 danskere var tilmeldt den tyske holdturnering og 26 tyskere den danske holdturnering, altså 54 spillere, for indeværende sæson 2017-18, har jeg ikke lavet en optælling, men der er kommet flere navne til, så tallet er nok tæt på 60 spillere nu. Bov er den klub med fleste tyske spillere, ikke så mærkeligt når vi ligger lige på grænsen, men også Skanderborg og Tønder vil blive ramt hårdt ved sammenfald, herudover er der en række enkelspillere fordelt over mange forskellige klubber over hele landet.

Men Poul er dog ærlig, han erkender at Unionen ikke har svaret på Bov Skakklubs henvendelser, men ikke hvorfor? Jeg tror hele seancen går ud på at komme af med Bov Skakklub og det er man så kommet nu, jeg håber Unionen er glade herfor, hvilket det er rigtig mange hernede der bestemt ikke er!  "

 

Svend Erik, Bov Skakklub11-04-2018  Bov Skakklub lukker ned

 I den forbindelse er der sendt nedennævnte meddelelse til Unionen og Sydjysk Hovedkreds
 

"Bov Skakklub har på et bestyrelsesmøde i mandags besluttet at nedlægge klubben, grundet terminssammenfald mellem den danske divisionsturnering og de tyske ligaer med underliggende rækker. I Tyskland spiller alle rækker på søndage. Der er sammenfald søndag, den 24. februar 2019. I ref. Fra seneste HB-møde skriver man nok så flot ingen sammenfald med Bundesligaen, det er nærmest grinagtig, i det der kun er 3 spillere der både spiller i BL og i DK, mens der er mange flere spillere,  ja mere end 50 der både spiller i DK og i 2. BL og underliggende rækker, det tager man ikke hensyn til, så 50 spillere skal den 24. februar finde ud af om de skal spille i D eller DK, det kunne man sagtens have taget hensyn til, såfremt man havde villet, man kender jo problemet hos HB.   De 5 seneste sæsoner, siden man ændrede reglementet fra at man ikke mere skulle tage hensyn til de tyske ligaer har det været et helvede for Bov, vi har spurgt DSU  hvem har gavn af denne ændring intet svar, HB har jo ikke kunnet svare herpå fordi, det er det ingen der har, men for Bov har det været en chikane hvis størrelse alene afhang hvor mange sammenfald, der var pr. sæson. For et par sæsoner siden blev vort 1. hold reddet i sidste sekund af at andet klub/hold, der i 11. time  indvilligede i at flytte en kamp, mens vort 2. hold ikke havde det held, men måtte starte forfra i den Sydjyske A-række og klubben mistede 7 medlemmer på den konto.

Derfor besluttede vi, at skulle der komme fremtidige sammenfald så lukker vi klubben, det er her vi er nu!

Til Claus Marcussen,, de 9 spillere, der står på vor ratingliste har betalt kontingent  til 30.06.2018, og hvis du afmelder dem den dato og samtidig afmelder klubben i systemet, vil det være fint, vi har mere end rigeligt med midler til at honorere de sidste kreditorer. Det er i øvrigt faldet i mit lod at afvikle klubben og det er fair nok, jeg har jo selv lavet alle aftaler med banker, sponsorer og kommunen, som alle har støttet os økonomisk m.m.. Den støtte er stoppet så betids at vi ikke skylder dem noget, ej heller har vi nogensinde honoreret spillere, så der er heller ingen forpligtelser den vej.  Hvad vi gør med vore midler og vort materiel finder vi ud hen over sommeren, men jeg er mest til at vi forærer det væk til de mindre klubber i kredsen.

 Jeg har nu talt med alle spillere og det ser ud til at 2-3 spillere vil fortsætte i skakklub, sandsynligvis i Gråsten, der er tættest på, men det klarer de selv efter 30.06.2018 – for mit eget vedkommende så vil jeg holde en skakfri sæson 2018-19 både i D og DK  om jeg senere får lysten tilbage, måske. Klubben er 92år gammel, og vi har de seneste 14 sæsoner spillet i divisionen , det har været en ganske spændende tid, bestemt, og jeg har selv været medlem af Unionen uafbrudt siden 1962, så lidt vemodig er jeg dog, men da jeg ikke er en mand der fælder en tåre over  noget som helst, så er der ingen grund til begræde det skete, selv om man kan synes det er mærkeligt at Unionen vil nedlægge en velfungerende klub.

Til Hans Milter,

du får ikke anden meddelelse end denne, men vi trækker hermed vort 1. hold ud af 1. division og vort 2. hold ud af 2. division for sæsonen 2018-19, jeg er ked af at jeg hermed giver dig noget merarbejde, men det kan ikke være anderledes.

Slutteligt vil jeg ønske Unionen alt det bedste fremover, det mener jeg faktisk!"

 

Svend Erik, Bov Skakklub
27-03-2018  Marco Wiesensee lynmester

I aftes blev der spillet om sæsonens lynmesterskab og Marco Wiesensee vandt med 11 point af 14 mulige foran Dennis Schwarz og Peter Vang, Køge begge med 10 point. Samtidig blev det sidste udsatte parti i klubturneringen spillet mellem Finn Laus og Verner Schrøder med sejr til førstnævnte, de nye ratingtal vil snarest være at se på DSU´s hjemmeside.
Der er nu sommerpause i klubben, men dog med et vigtigt bestyrelsemøde lige efter påske den 9. april.


17-03-2018  GF i Sydjysk Hovedkreds

Dagens GF blev afholdt i Vejen i god ro og orden, men da der var hele 5 ændringsforslag til holdturneringen, blev det alligevel en halv lang affære. Ikke alle ændringsforlsag gik igennem og det vigtigste for vores vedkomemdne er nok, at A- og B-rækkerne fremtidigt spiller en forrunde før jul, hvorefter rækkerne brydes op på ny og de bedste spiller i A-rækken og de dårligte i B-rækken. Under valg blev hele bestyrelsen genvalgt og indstillinger til initiativprisen faldt valget på Løgumkloster og for hædersprisen vedkommende på Bjarne Rasmussen, Varde. Begge valg var rimelig populære efter klapsalverne at dømme.

13-03-2018  Guido Heinemann atter klubmester

I aftes blev der spillet to udsatte partiet i klubturneringen, Henning Staugaard vandt over verner Schrøder, mens Guido Heinemann vandt det vigtige opgør mod A.C. Petersen, hvilket betød at Guido nu har 9 af 10 mulige point, ligesom Svend Erik Kramer, der dog ikke deltager i regnskabet om klubmesterskabet. Om 14 dage den 26. marts er der sæsonafslutning med præmieuddeling i klubmesterskabet, hvor også årets lynmester findes.

12-03-2018 Skakligaen med skuffende afslutning

Vort 1. hold var i de to sidste kampe i Skakligaen  for første gang ratingfavorritter, men leverede desværre dette til trods en skuffende indsats, især i lørdagens kamp mod Jetsmark, hvor vi ikke var i nærheden af noget som helst og tabte 2-6 uden større sværdslag. Set i lyset af at vi dog havde chancen for at hente de øvrige bundhold, var præstationen i denne kamp under forventet, og vi var dermed næsten dømt til nedrykning før sidste runde. Om søndagen blev det noget bedre mod Hillerød, vi kom endda foran 2½-½, men et par oversats i gunstige stillinger gav bagslag, så en sikker sejr, blev atter vendt til et nederlag på 3½-4½. Vi stillede i nærmest stærkeste opstilling her i weekenden, men resultatet blev ikke som forvenet, så vi bliver nødt til at tænke over hvordan vi agerer i fremtiden,
 Vi har haft for mange afbud i sæsonens løb, når der spilles om brætpoint i stedet for matchpoint, kan man ikke tillade sig at tabe kampe 1-7 og 2-6, uden det får følger, så nu hedder det i første omgang igen 1. division. Eneste reelle lyspunkt i weekednen var Thomas Höfelsauer, der scorede 1½ point. 

08-03-2018 Live fra weekendens dobbeltrunde i Skakligaen

Lørdag fra kl. 14:00  Bov- Jetsmark
 

http://liveskak.dk/2018/ht/liga/r8/m3/

Søndag fra kl. 10:00  Hillerød - Bov
 

http://liveskak.dk/2018/ht/liga/r9/m4/

 

04-03-2018  Afslutning i Mester 1

Afslutningsstævnet i sæsonens Mesterrække 1 blev i dag afviklet her i Bov under fine forhold på biblioteket. Bov 2 forsøgte i sidste runde at fraviste Horsens førstepaldsen ved at gøre det umulige muligt, nemlig at vinde 8-0 over Ribe, men det var tæt på 7½  point blev det til, men Horsens reddede lige nøjagig nok point til også at få 37 point, ved at vinde 5-3 over Varde. I en kamp i midten af tabellen vandt Springeren 2 over Haderslev 2 med 5-3, mens Evans 3 vandt bundopgøret mod Tønder med 4½-2½, begge hold havde ingen 8. mand. Det betyer at Horsens 1 og Bov 2 rykker op i 2. division, mens Ribe må ned i Mesterrække 2. For Bov 2 vandt Jens Wolter, Dustin Müller, Jan-Hendrik Lorenzen, Marthe Benzen, Guido Heinemann, Marco Wiesensee og Claus Nielsen, mens Henrik Svane spillede remis.

26-02-2018 Klubturnering i afgørende fase

Klubturneringen synger på sidste vers, et par har allerede færdigspillet, mens andre mangler 3 partier, men i aftes spilledes topopgøret mellem Svend Erik Kramer og Guido Heinemann. Svend Erik overspillede vel reelt Guido, men da der så allermest mørkt ud, fandt Guido et superforsvar, der lige nøjagtig holdt ham inde i partiet, godt set eller heldigt om man vil, Svend Erik sluttede med en merbonde, der ikke var meget værd, så han måtte nøjes med remis. dermed er Guido nærmest klubmester igen, da Svend Erik ej heller tæller med i den kamp. I aftenens øvrige partier vandt Claus Nielsen hurigt over Verner Schrøder, mens A.C: meget heldigt vandt over Finn Laus, der i gevinststilling satte et tårn direkte i slag. lige så heldig var Steen Jensen nærmest mod Henning Staugaard, der førte med en kvalitet, som han så tabte igen og opgav samtig, selv om stillingen vel nærmest  var remis, mystisk.  

19-02-2018  Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afviklet i rekordtempo, under ½ time tog hele seancen, og der var da også  fuld opbakning til bestyrelsens linje og dermed genvalg til alle. Formandens beretning kan ses nedenfor.

Beretning for året 2017
Ved formanden Verner Schrøder:

Skakåret 2017 var et rigtig godt år for klubben. Lad os se på de forskellige aktiviteter:
Holdturnering 2016-17
I holdturneringen vandt vort 1. hold ganske sikkert 1. division og rykkede atter op i landets fineste række skakligaen. I skrivende stund ligger holdet dog sidst i Skakligaen, men med ganske få point op til en reddende 8. plads, det hele bliver afgjort i de sidste to runder midt i marts måned.
2. holdet vandt som forventet sikkert den sydjyske Mesterrække 2 og ligger i indeværende sæson i Mesterrække 1 atter til oprykning, denne gang til 2. division.3. holdet i B-rækken blev nr. 2 efter Tønder 2, og gjorde det atter udmærket. 3. holdet har netop færdigspillet sæsonen 2017-18 og har vundet A-rækken, B-rækken har også færdigspillet denne sæson med en 3. plads som resultat.
Klubturnering
Vi startede ud med 9 mand i en alle mod alle, i sæsonens løb kom Finn Laus Petersen imidlertid til, så vi kunne gennemføre med 10 spillere, Finn var også ubeskeden nok til at vinde gruppe 2. Klubmester blev atter Guido Heinemann, da Svend Erik Kramer ikke tæller med om titlen.
I den nye sæson 2017-18 er vi startet med 12 spillere, men de to unge spillere fra Flensborg spillede kun få runder, før interessen var borte. Vi gemmefører dermed turneringen med 10 spillere, som stort set møder hver gang. Guido Heinemann ser ud til at vinde gruppe 1 igen, mens A.C. Petersen vist allerede har vundet gruppe 2.
Andre aktiviteter
Sammen med Skakklubben Alssund og Gråsten skakklub har vi gennemført den 4. Slotsturnering, og den forløb fint. I år var 20 deltagere med, heraf 6 fra Bov. Vinder i gruppe 1 blev Guido Heinemann, foran Svend Erik Kramer og Bent Bojsen, Gråsten. I gruppe 2 blev der også til Bov-sejr, i det Verner Schrøder med en sejr i sidste runde sikrede sig en uddelt 1. plads.
Så har der været afholdt en afdeling af SGP (SydGrandPrix) her i Bov, men desværre er deltagerantallet faldet noget i den turnering, således var der også kun 34 spillere til afdelingen her. Øverste gruppe blev vundet af Frank Schwarz og Bjarne Light begge fra Bov, Marco Wiesensee, Bov vandt 1. klasse, mens Dennis Schwarz også fra Bov vandt 2. klasse.
I forbindelse med Skolernes skakdag, den 9. februar har Knud Engsnap og Svend Erik Kramer været på Lyreskovskolen for at være med til at  instruere og vejlede 6.-7. og 8. årgang i skakspillet.
Fremtiden
Fremtiden ser desværre atter lidt mørk ud, i det terminerne til næste sæsons holdturnering, desværre atter giver sammenfald med de tyske terminer, og at få flyttet kampe væk fra de oprindelige fastsatte terminer er meget svært. Men vi må afvente sæsonens løb og så se, dels i hvilke rækker vore hold spiller fremtidigt, og dels hvilke muligheder, det giver. Jeg vil derfor foreslå vi tager et bestyrelsesmøde efter sæsonafslutningen, hvor vi drøfter klubbens fremtid.


13-02-2018  Bov 3 vinder A-rækken gr. 1

Bov vandt i aftes i sidste runde i A-rækken med 2½-1½ over Vamdrup 1, men det holdt hårdt og sejren var ikke helt fortjent, Svend Erik kramer spillede skidt på bræt 1 og tabte fortjent til en godt spillende Holger Larsen, Guido Heinemann på bræt 2 burde også have tabt til Hans Chr. Baagøe, men ved et mirakel holdt han remis, Claus Nieslen vandt på tid i lidt dårligere stilling, kun Rolf Petersen på bræt 4 kunne være sin indsats bekendt. Dermed vinder Bov 3 rækken 1 point foran Vojens 1.
B-rækken spillede også sidste runde i haderselv her tabte 4. holdet 1½-2½ til Alssund 2 og blev dermed en fin nr. 3 i rækken.
Holdsæsonen er nu forbi for sekundaholdene.

11-02-2018 Skakligaen 1. holdet tilbage i kampen

Vort 1. hold, der mange steder var afskrevet som sikker nedrykker, ville det i dag anderledes og vandt en fortjent 5½-2½ sejr over Nordre. Sejren var snarere for lille en for stor, havde de sidste marginaler også været på vor side, var der endt med en katastrofe for Nordre, nu reddede de æren i de to sidste partier ved stillingen 5-1.  Kampen startede ellers fredeligt med to remisér mellem Bjarne Light og Jørn Sloth og Giso Jhancke og Igor Teplyi, men så fulgte 4 gevinster til Bov i hurtigt tempo sejre til Kai Junge, Andreas Schütte, Kai Reinecker og Thore Prien, inden det lykkedes Nordre lidt heldigt på bræt 2 at hole remis mellem Jonah Krause og Tom Petri. Bov kan nu selv afgøre om vi bliver i Skakligaen, den 10. og 11. Marts i Skanderborg.
2. holdet vandt med tilsvarende cifre 5½-2½ over Springeren 2 og det kan der næppe indvendes meget imod, Bov fik et par uldne ½ på brætterne 5 og 6, men kiksede vist gevinsten på bræt 1. Der var sejre til Dustin Möller, Dirk Moysich og Dennis Scharz, remis til Henrik Svane, Svend Erik kramer, Guido Heinemann, Marco Wiesensee og Claus Nielsen. Sidste fællesrunde spilles i Bov søndag den 4. marts på biblioteket.

06-02-2018 Skolernes Skakdag

På fredag, den 9. februar er der Skolernes Skakdag. Det foregår samtidigt på mange skoler landet over, således også på Lyreskovskolen i Bov, hvor Bov Skakklub stiller såvel materiel som mandskab til rådighed. 

05-02-2018  Klubturnering uden overraskelser

Der var lutter favoritsejre i dagens runde i klubturneringen. Guido heinemann vandt over henning Staugaard, Claus Nielsen over Finn Laus, A.C. Petersen over Knud Engsnap og Svend Erik Kramer over Steen jensen, Svend Erik har 8½/9, Guido lige efter med 7½/8 i næste runde 
26. februar er der topopgør mellem de to,

30-01-2018 Nye sejre i A- og B-rækken

I aftes vandt Bov 3 i A-rækken 4-0 over Vojens 2, mens Bov 4 vandt 2½-1½ over Gråsten 2.
Bov 3 havde mere besvær med Vojens 2 end cifrene antyder, på 1, brættet måtte Svend Erik Kramer kæmpe hårdt for at vinde over Karl Posselt, der undervejs også havde sine chancer. Der var dog sikre sejre til Guido Heinemann og Rolf Petersen, mens Claus Nilesen måtte kæmpe lidt mere for at vinde over Kresten Bech.
Bov 4 vandt fortjent over Gråsten 2 og ifølge rygterne burde A.C. Petersen på 1, brættet have vundet over Henrik Feldborg. Der var sikre sejre til Steen Jensen og Verner Schrøder, mens Knud Engsnap og den tidligere Tinglev-spiller Børge Juulsgaard spillede remis. For begge hold spilles sidste fællesrunde, mandag den 12. februar


28-01-2018 Unødvendigt nederlag til Bov 2

Bov 2 tabte i dag topkampen i Mesterrække 1 til Horsens med 3½-4½, men havde alle chancer for at tage sejren hjem. De to største syndere var Svend Erik kramer og Malte Ibs, der begge tabte i to meget fordelagtige stillinger. Svend Erik havde bare to bønder mere og en afsikret stilling, da han lavede årets fejl, ikke bedre hos Malte der havde havde chacnecn for at sætte det afgørende stød ind, men missede. Fine sejre blev der dog til hos Jan-Hendrik Lorenzen og Dirk Moysich, nu skal vi koncentrere os om 2. pladsen, der også giver oprykning. 

25-01-2018 Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til:
Generalforsamling i Bov Skakklub, mandag den 19. februar 2018
Kl. 19.00 i klubbens lokaler i Aktivitetshuset, Padborg.
 
 Dagsorden:
 
1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Kassererens beretning
4.    Indkomne forslag 
5.    Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af kasserer(Svend Erik Kramer på valg)
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer(Steen Jensen og Knud Engsnap på valg)  
c. Valg af suppleant til bestyrelsen(Finn Laus Petersen på valg)
d. Valg af revisor (A. C. Petersen på valg)
 
7. Aktiviteter i den kommende sæson
8. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 


16-01-2018 Sejr og nederlag i A- og B-rækken

Bov 3 vandt som forventet hjemmekampen mod Løgumkloster 1, men sejren blev mindre end ventet, da Claus Nielsen på bræt 3 lavede en smart kombi, der i stedet for at vinde noget tabte et helt tårn, derudover måtte Gundolf give remis på bræt 2, hvor han endda var presset det meste af partiet. To sikre sejre var der til Svend Erik Kramer og Dennis Schwarz. 4. holdet var I Haderslev og tabte knebent 1½-2½ mod et forstærket Haderslev hold, når jeg får et referat fra kampen kommer det her .

15-01-2018 Intet held i Skakligaen

Ingen marginaler går vores vej i sæsonens Skakliga hidtil. I weekendens kampe blev det lørdag til et nederlag på 2-6 mod Brønshøj, Brøsnhøj var bedre end os, men på bræt 2 kiksede vor nye spiller Xianliang Xu gevinsten, så i stedet for 3-5 blev det 2-6.  Han tog gudskelov revanche om søndagen og besejrede Poul Rewitz fra SK 68 i et flot parti, så matchen mod Sk 68 endte uafgjort 4-4,men dagens helt blev Kai Junge der fandt et genialt træk mod Lars Hansen, og så var partiet afgjort.
Men vi er stadig sidst, og det bliver meget svært at undgå nedrykning, men håbet lever og næste kamp er hjemme 11. februar mod Nordre.
2. holdet  i Mesterrække 1 var i Tønder og vandt overrakende stort med 6½ - 1½, men ifølge Tønder Skakklubs hjememside fortjent. Her er næste kamp om 14 dage, hvor der er topopgør i Horsens.  

12-01-2018 Skakliga Live-Transmission

Fra Bovs kampe i skakligaen er der i weekenden live-transmission, som kan ses via følgende links:

Lørdag fra kl. 14:00 Bov - Brønshøj http://www.liveskak.dk/2018/ht/liga/r5/m5/

og søndag fra kl. 14:00 SK 68-Bov http://www.liveskak.dk/2018/ht/liga/r6/m4/

09-01-2018 Klubturnering

7. runde blev spillet i aftes,og det kom der nogle lange og interessante partier ud af. Guido Heinemann vandt på teknisk vis over Steen Jensen, Claus pressede A.C. Petersen til en afgørende fejl i en interessant stilling. Dennis Schwarz spillede Morra-Gambit mod Svend Erik kramer, men de to bøner der blev investret manglede til sidst, så Dennis måtte ned. Aftenes længste parti stod mellem Finn Laus Petersen og Henning Staugaard, efer et omskifteligt forløb trak sidstnævnte det længste strå.
Svend Erik kramer fører med max. 7 point af  7 mulige. Guido Heinemann har 5½/6 og A.C. Petersen 5/7. Næste runde spilles 22. januar.

06-01-2018  Bjarne Light vinder årets første hurtigturnering i Herning

Årets første træk hedder den traditionelle hurtigturnering i Herning, der hvert år samler mange skakspillere fra hele Jylland. Bjarne Light vandt årets udgave med 5½ af 7, foran to spillere med 5 point Finn Pedersen, Herning og Martin Bækgaard, Nordre. Længere nede finder vi stærke folk som Jens-Ove Fries-Nielsen og Kim Skanning, så en fin skalp for Bjarne, der lover godt for de kommende holdkampe.

28-12-2017  SGP i Vojens med 57 deltagere

Traditionen tro blev der den 28. december spillet juleskak i Vojens. 57 deltagere havde fundet vej til Vojens, lidt færre en normalt og fra Bov var vi kun 5 dennegang, desværre er det nok et alment tegn på at skakspillerne generelt er kommet op i årene, og der desværre ikke er kommet nok nye til.
Andreas Schütte blev efter en slutspurt med 3 af 3 nr. 3 i Mesterkalssen efter Niels Jørgen Fries Nielsen og Kim Skanning Petersen,, Dirk Moysich fik 2½  pointog Svend Erik Kramer, der smed 3 gevinster i et træk fik 2 point, spillede godt, men glemte at vinde!
Verner Schrøder havde uheld med bilen på motorvejen ved aabenraa og måtte så tabe de to første runder uden kamp, men ved enrgisk indsats kom han tilbage i turneringen fik dog scoret 2 point i basis 3. 

19-12-2017  Juleafslutning med glögg og æbleskiver

I aftes holdt vi vores traditionelle juleafslutning med glögg, æbleskiver og julelyn. 14 medlememr var mødt frem og vi spillede i to grupper efter styrke. I øverste gruppe vandt Frank Schwarz foran Thore Prien og Marthe Benzen, mens Steen jensen vandt gruppe 2 foran Claus Nielsen og verner Schrøder.
Nu er der jule- og nytårspause frem til mandag, den 8. januar. Så God Jul til alle.

17-12-2017 Skakliga Bov - Skanderborg 1-7

Lad det være sagt med det samme, vi spillede en svag kamp i dag og det kan man ikke tillade sig mod et hold af Skanderborgs klasse. Vel kunne såvel Peter Hertel som Kai Reinecker have fået meget mere ud f deres lovende stillinger mod h.hv. Jackie Andersen og Mads Andersen, men som partierne skred frem, gjorde den større spillestyrke sig ubarmhjertig gældende, kun Jens Wolter på bræt 8 fastholdt og udbyggede sin fordel gennem hele partiet og sikrede os et ærefuldt point. Det bliver rigtig svært nu, selv om der kun er 1½ point op til en reddende 8. plads. Næste runder er dobbeltrunder 13.-14. januar i Aarhus. 2. holdet spillede ligeså sløvt som 1. holdet vandt kun 4½-3½ over 7 mand fra Haderselv, der godt nok bed godt fra sig, men vi gjorde det nu også temmelig svært for os selv, med et par vanvittige nederlag og en del remis, der slet ikke blev spillet ud. De øvrie resultater gør at vi stadig er på 2. pladsen, men nu hele 3½ point efter Horsens.  

15-12-2017 Bov sender live fra Skakligaen

Søndagens kamp i Skakligaen mellem Bov og Skanderborg sendes live via følgende link:
http://liveskak.dk/2017/ht/liga/r4/m1/

DSU har velvilligt stillet de nødvendige brætter til rådighed og Unions formand Poul Jacobsen kommer selv til Padborg og står for det praktiske. Bov er meget taknemlige for den hjælp vi her får fra Unionens side, så vi kan sende live for første gang  fra en kamp i Skakligaen.
Den lokale avis Jydske-Vestkysten har lavet en fin artikel op til kampen, artiklen kan ses via linket  https://www.jv.dk/aabenraa/Bov-sender-live-fra-skak-ligaen/artikel/256956212-12-2017  Kluburnering med overraskelser

I aftes blev 6. runde afviklet med et par artige overraskelser. Guido Heinemann kunne med de hvide brikker ikke få mere end remis mod Verner schrøder, mens A.C. Petersen satte dennis Schwarz regulært mat. Mere forvnet var at Steen jensen vandt over Knud Engsnap og Svend Erik kramer det samme efter et langt slutspil mod Claus Nielsen. Svend Erik fører nu med 6 point af 6, Guido har 4½/5 og A.C. har 4/5. Næste runde spilles først i det nye år 8. januar. Da der mandag er juleafslutning i klubben med glögg og æbleskiver.

05-12-2017 Nye sejre til sekundaholdene

3. holdet vandt  i aftes i A-rækken med 3-1 over Vojens 1, men sejren var mere end heldig, det så længe ud som om Vojens skulle vinde med de cifre. Men så skete miraklerne på stribe, først holdt Dennis Schwarz med en hel officer mindre remis mod Benny Christensen, dernæst vandt Guido et remisagtigt parti mod Martin Møller, mens Claus på bræt 3 vendte et totalt kikset parti til sejr mod Finn Nielsen og for at det ikke skulle være løgn, holdt Svend erik Kramer remis mod Mogens K. Larsen med kvalitet mindre, men en aktiv konge sikrede det halve, Vojens havde fortjent bedre må vi retfærdigvis indrømme. 
4-holdet i B-rækken vandt til gengæld den ventede 2-1½ sejr over Haderslev 4, Næste runde for sekundaholdene er midt i januar måned. 03-12-2017  Skakliga tæt på sejr

I dagens opgør i Skakligaen mod Aarhus Sk. var vi marginaler fra en sejr, i sidste parti ved stillingen 3½-3½ havde Frank Schwarz, Jan Sørensen slemt på krogen, men denne fik afviklet til et uligefarvet løberslutspil med 2 bønder i minus, men det holdt lige remis, inden da havde Bov ført stort set i hele matchen, men stillingerne på brætterne indikerede at et resultat omring 4-4 var muligt. Der var pæne sejre til Bjarne Light og Jens Wolter, mens Giso Jahncke, Frank Schwarz, Andreas Schütte og Thore prien spilelde remis. næste kamp er også hjemme mod DM-favoritterne fra Skanderborg, her bliver der efter al sadsynlighed live-transmission fra partierne.
I M-1 vandt Bov 2 den vanskelige kamp mod Varde med 4½-3½, der virkelig var en vanskelig modtstander, men også her førte Bov gennem hele kampen, så resultatet går fint i orden og er nøjagtig hvad Dr. Elo havde forudsagt.. Der var sejre til Svend Erik kramer, Guido Heinemann og Gundolf Matthiesen, mens der var remis til Henrik Svane, Frank Hamann og Jan-Hendrik Lorenzen, her er næste kamp den 17. december hjemme mod Haderslev 2.  

30-11-2017 Bov vinder begge grupper i Slotsturneringen

Der blev til sejr både i Basis 1 ved Guido Heinemann og i Basis 2 ved Verner Schrøder, da Slotsturneringen sluttede i aftes i Gråsten. herudover blev Svend Erik kramer delt nr.2  i basis 1 sammen med Bent Bojsen, Gråsten, der vandt det indbyrdes parti. Såvel Claus Nielsen med 3½ point og Steen jensen med 3 point fik en pæn ratingfremgang i Basis 1.. 

28-11-2017 Klubturneringen rd. 5

I aftes blev 5 runde af sæsonens klubturnering spillet, der var favoritsejre over hele linjen, også remisén mllem Dennis Schwarz og Claus Nielsen var ventet. Svend Erik ´Kramer fører med 5 af 5, foran Guiodo heinemann med 4/4 og Dennis Schwarz med 3½/4. 6. runde spilles mandag, den 11. december, da der er fuldt program i holdturnerignen kommende mandag.

20-11-2017 Sejre til sekundaholdene

I aftes vandt 3. holdet i A-rækken 2½-1½ over Tønder 2. På 1. brættet udeblev Tønderspilleren og Svend Erik Kramer blev efter ½-time udfordret af en ung dame, der godt nok var nybegynder, men gik energisk og godt til sagen, men alligevel måtte ned. Kaj Elkjær og Gundolf Matthiesen spillede en stilren remis, mens Claus Nielsen på 3. brættet sled Harald Eis op i et slutspil med merbonde. Finn Laus Petersen fik i sin debut for Bov, ørerne gevaldigt i maskinen og tabte forbavsende huritgt. Som der blev spillet går 2½-1½ i orden. 4. holdet var i Oversø-Frørup  og vandt som ventet 3-1, A.C. Petersen og Steen Jensen spillede remis, mens Verner Schrøder og Knud Engsnap vandt på de nederste brætter. Begge hold har hjemmekamp i næste runde, der spilles mandag den 4. december. 

19-11-2017 Pæn start i Skakligaen

I weekeenden var der dobbeltunde i Skakligaen i Ballerup. I første runde mødte vi Nordkalotten sidste sæsons nr.2 og tabte med 3-5 et rimeligt resultat. I 2. runde var vi tæt på at vinde over BMS, men de reddede i sidste parti et uafgjort 4-4. Alt i alt blev det til 7 point og en øjeblikkelig 8. plads i tabellen.  3. runde spilles søndag, den 3. dec. hjemme mod Aarhus-Skolerne. 
2. holdet spillede første runde i Vejle mod Evans 3 og vandt med 5-3 som vist nogenlunde svarede til den forventede score. 2. holdet møder hjmme 3.dec holdet fra Varde.

17-11-2017  Live fra Bovs første kampe i Skakligaen 2017-18

I morgen lørdag  fra kl. 14:00 sendes kampen Bov-Nordkalotten live via nedenstående link:

http://www.liveskak.dk/2017/ht/liga/r1/m3/

og søndag kl. 10:00 fra kampen BMS-Bov via følgende link:
http://www.liveskak.dk/2017/ht/liga/r2/m1/


14-11-2017 Slotstunering runde 6

I aftes blev 6. runde spillet i Bov, i Basis 1 var der nærmest topopgør mellem Guido Heinemann og Svend Erik Kramer og selv om sidstnævnte sluttede med en merbonde var tårnslutspillet umuligt at vinde, undervejs i partiet var der muligheder til begge parter, men remis blev det. Steen Jensen spillede remismod Ernst Jessen,Gråstenefter at have stået klart til gevinst, det var næsten ikke til at se på. Bent Boysen,Gråsten vandtover klubkammeraten Hansjørgen Clausen, mend Claus Nielsentabte hurtigt til Henrik feldborg, Gråsten. Guido fører nu med 4½/6, men både BentBojsen, Gråsten og Svend Erik med 3½/5 kan nå op på deling inden sidste runde, der spilles 30. november i gråsten. I gruppe 2 er Verner Schrøder for alvor kommet igen og efter sin 4. sejr er han nu 2. pladsen efter Broder Petersen og de to mødes i sidste runde.

07-11-2017 Slotsturnering runde 5

Aftenesn runde blev en fin succes for Bov. Guido Heinemann, Svend Erik Kramer og Verner Schrøder vandt alle, mens Claus Nielsen og Steen Jensen spillede remis. Det betyder at Guido nu fører Gruppe 1 med 4/5 foran Claus og Svend Erik begge med 3/4. På mandag spilles 6. runde her i Bov. 

26-10-2017 Slotsturnering runde 4


I 4. runde af Slotsturneringen spillede den førende Claus Nielsen, Bov remis med Bent Bojsen; Gråsten og har nu 2½/3. Guido Heinemann og Svend Erik kramer vandt forholdsvis hurtigt over Hansjørgen Clausen og Steen Jensen og har nu h.hv. 3/4 og 2/3. I gruppe 2 vandt Verner Schrøder over Henning Staugaard, mens Finn Laus Petersen tabte mod Jørn Bertelsen, Gråsten.
5. runde spilels tirsdag, den 7. november hos Alssund.

24-10-2017  Klubturnering runde 3

I aftes blev 3. runde i klubturneringen spillet, ingen overraskelser Guido Heinemann, Claus Nielsen og Dennis Schwarz vandt sikre sejre, mens Knud Engsnap og Verner Schrøder i det sidste parti spillede remis. To partier blev udsat grundet ferie. Guido Heinemann fører nu med 3 af 3, foran Svend Erik Kramer med 2/2. 4. runde spilles mandag, den 6. november.

22-10-2017  SGP 2 i Haderslev

I går blev 2. afdeling af sæsonens SGP-serie spillet i Haderslev Skakklubs nye lokaler. I alt var der mødt 37 deltagere heraf 6 fra Bov. Klubben fik to præmietagere Andreas Schütte blev nr. 2 i M-klassen med 5½ point efter den lokale Jesper K. Jensen med 6 point. I 1. klasse vandt SDennis Schwarz med 5½ point efter at have ført gruppen fra start til slut. 3. afdeling spilles i Fredericia 11. november.

16-10-2017 Klubturnering runde 2

Desværre blev 2. runde skæmmet at et par sygdomsbetingede afbud, så der blev kun afviklet 4 af de 6 partier. Guido Heinemann vandt et interessant parti mod Claus Nielsen, der i forholdvis liges tilling overså et officertab. Knud Engsnap og Finn Laus spillede remis, mens Steen Jensen lidt overraskende vandt over Donato Gutshcnereiter, knap så overraskende vandt Svend Erik Kramer over A.C. Petersen, det betyder at Guido og Svend Erik begge har 2/2. 3. runde spilles på mandag.

09-10-2017 Slotstunreringen runde 3

I basis 1, blev der til to Bov-sejre, Guido Heinemann vandt over E.J.Jessen, Gråsten og Steen Jensen vandt over Hansjørgen Clausen ligeledes fra Gråsten, partiet mellem Claus Nielsen og Svend Erik Kramer er udsat. I bais 2 måtte Verner Schrøder unødvendigt ned mod den unge Mads Lützen fra Alssund, mens Finn Pertersens parti mod Henning Staugaard er udsat.

03-10-2017 Slotsturneringen runde 2

I 2. runde af Slotsturneringen vandt i Basis 1 Claus Nielsen og Guido Heinemann hurtigt over Hansjørgen Clausen og Steen Jensen, Svend Erik Kramer over- og udspillede fuldstændig Henrik Feldborg, men blev skakblind og kunne ikke se de to træk frem, der havde givet klar materiel fordel, så i stedet tabte han. Claus fører nu med 2 af 2. 
I Basis 2 vandt Finn Laus Petersen over Erik Asmund, Gråsten , mens verner Schrøder tabte til Uwe Hansen, der nu fører med 2/2. Runde 3 spilles på mandag i Bov.

02-10-2017  Fin start på klubturneringen

Sæsones klubturnering startede i går med 12 deltagere, 10 fra klubben og to, der er prøvemedlem og enkeltmedlem af DSU. Turneringen løber frem til marts 2018, og der spille alle mod alle i en stor gruppe.
1. runde bød på en stor overraskelse Knud Engsnap holdt remis mod Claus Nielsen, ellers var der favoritsejre over hle linjen. 2. runde spilles om 14 dage 16. oktober, da der mandag, den 9. oktober spilles 3. runde af Slotsturneringen her i Bov.

28-09-2017 Slotsturneringen startet

I aftes startede sæsonens Slotsturnering med 1. runde i Gråsten. I øverste klasse vandt Svend Erik Kramer lynhurtigt med de sorte brikker over E.J. Jessen, Gråsten, der holdt udsalg. Guido Heinemann over- og udspillede faktisk Bent Bojsen, Gråsten,  men glemte at snørre sækken og Bent fik langsomt men sikkert modspil og spillede slutspillet ret stærkt, så stærkt at han endda kunne vinde partiet. Klubopgøret mellem Claus Nielsen og Steen Jensen sluttede med den forventede sejr til Claus, men havde længe stort besvær med at omsætte en materiel fordel til sejr. Det sidste parti mellem de to Gråsten-spillere HansJørgen Clausen og Henrik Feldborg er udsat. I gruppe 2 var der lokalopgør mellem Finn Laus Petersen og Verner schrøder, Finn stod længe bedst og til gevinst, men Verner fik overraskende drejet partiet til gevinst for sig. 2. runde spilles tirsdag, den 3. oktober i Sønderborg.

25-09-2017  Klubturnering starter mandag 2. oktober 

På mandag starter Klubturneringen 2017-18 og indtil nu er der 10 spillere tilmeldt, men helt frem til starten kan der tilmeldes spillere. Svend Erik Kramer vandt i aftes et afgørende parti i Warm-Upturneringen mod Claus Nielsen og dermed velsagtens turneringen, der mangler dog stadig et par runder, der spilles senere, når der er plads i kalenderen.

18-09-2017 Frank Schwarz vinder lynturnering

Frank Schwarz viste sig at være ganske suvereæn i lynturenringen og vandt med 14 af 16 mulige points. Nr. 2 blev Andreas Schütte med 12 p og Thore Prien blev nr. 3 med 10½ P. Under 2000 i rating var Marco Wiesensee bedst med 8½ point foran Dirk Moysich med 6 point, det er meningen at gentage lynturneringen en gang i kvartalet, så næste omgang bliver julelyn mandag, den 18. december.

15-09-2017 På mandag den 18. sept. lynskak i klubben

U
dover den traditionelle Warm-Up turnering, spilles mandag efter ønske fra flere af klubbens bedste spillere en lynturnering. Indtil nu har 10 af klubbens bedste spillere tilmeldt sig, så det bliver ganske spændende at se, hvem  af spillerne, der er bedst til lyn, start er kl. 19:00. Turneringen er i øvrigt åben for alle.  

10-09-2017  Bjarne Light deler 1. pladsen ved Aarhus Festuge

Bjarne light ser ud til at være i forrygende form for tiden, han laver det ene gode resultat efter det andet. Senest i weekenden hvor han delte 1. pladsen i Aarhus festuge med IM Karsten Rasmussen og FM Martin Matthiesen. Se tabellen her:

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24443


19-08-2017  Slotsturnering

Slotsturneringen arrangeres i samarbejde mellem klubberne i Gråsten, Sønderborg og Bov

Terminerne til sæsonens slosturnering bliver:

1. rd. Gråsten 28.09.2017
2. rd. Sønderborg 03.10.2017
3. rd. Bov 09.10.2017
4 .rd. Gråsten 26.10.2017
5. rd. Sønderborg 07.11.2017
6. rd. Bov 13.11.2017
7. rd. Gråsten 30.11.2017 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24549

14-08-2017  Sæsonstart

Med en del afbud pga. ferie fik vi startet den nye sæson. Claus Nielsen vandt en lille 10-Min. lynturering med 4½/5. På mandag starter opvarmningsturneringen 30-Min. partier, først i oktober starter så klubturneringen. Mange nye spillere har fundet vej til klubben en 7-8 bliver det nok til ialt, så måske skal vi have tilmeldt et 4. hold i holdturneringen, den næste måned vil afgøre dette.  

06-06-2017 Bov tæt på podieplads ved DM i Pokalskak

Bov deltog med et hold i 50+ klassen ved pokalstævnet i pinsen i Svendborg og holdet manglede kun et halvt point i at blive nr. 3. der var fremragende resultater af kai junge med 5½/6, Bjarne Light 4½/6 på 1. brættet og Andreas Schütte med 4/6, kun Svend Erik kramer havde en offday, der startede i runde 1, hvor en kalr gevinststilling blev tabt med et ulovligt træk, så der var mere end 4. pladsen i sigte, som det neste hold spillede vi 2-2 med de senere vindere fra Fredericia. 

29-05-2017  8. Flensburger Schachwoche

Svend Erik Kramer vandt i dag 60+ rækken ved den 8. Flensburger Schachwoche i indkøbscentret Galerie.  Der var 20 deltagere i gruppen og Svend Erik var storfavorit og vandt dog også i overbevisende stil med max. 7 point foran T. Riebe, Solingen og J. Klügel, Rendsburg. Schachwoche forsætter resten af ugen med forskellige turneringer for børn og voksne.

11-04-2017  Mentor Dervishaj klubmester i lynskak

Som sædvanligt afsluttede lynmesterskabet sæsonen i Bov Skakklub. Vi havde på dagen fået besøg af to nye pontentielle medlemmer de to tidligere Aabenraa-spillere Sami og Mentor Dervishaj. Sidstnævnte var ubeskeden nok til at vinde lynturneringen foran Claus Nielsen. På pladserne 3.-5- kom de nok 3 favoritter Guido Heinemann, Sami Dervishaj og Svend Erik Kramer. Dermed sluttede en fantastisk sæson for klubben med oprykning til både 1. og 2. holdet, så når vi starter igen mandag, den 14. august bliver der spændende at se, hvor mange nye medlemmer det har givet, indtil nu har 6 nye meldt deres ankomst, men der er plads til mange flere. God sommerferie!


28-03-2017 Klubturnering afsluttet

I aftes blev sidste parti i sæsonens klubturnering spillet. Guido Heinemann genvinder klubmesterskabet foran Dennis Schwarz. I gruppe 2 vinder det nye medlem Finn Petersen foran A.C. Petersen.  Der er præmieuddeling mandag den 10. april, hvor der samtidig spilles om klubmesterskabet i lyn.

25-03-2017  GF i Sydjysk Hovedkreds

Dagens generalforsamling i Vejen blev afviklet i god ro og orden, men grundet 5 forslag til ændring af holdkampsreglementet blev det alligevel en noget lang affære. For Bov var ændringen af betænkningstiden i M-2, A- og B-rækken til fremtidig at være 90 min. + 30. sec. bonus pr. træk fra træk 1 nok mest interessant. Herudover blev der vedtaget at afslutningen i M-2 fremtidig spilles om søndagen, samt at aftale om ændring fra hverdag til søndagskamp fremtidig skal ske med 15 dages varsel.
Kampe i divisionsturneringen sidestilles fremtidig med kampe i Sydjysk Hk således at max. 10 kampe pr. spiller pr. sæson nu omfatter begge turneringer. Alt i alt gode og fornuftige ændringer. Ved valg ønskede kasserer Bjarne Rasmussen, Varde og TL Christian Dahl ikke genvalg, i stedet blev Vagn Lauritzen, Løgumkloster og Lars Zwisler, Grindsted nyvalgt. bestyrelsen konstituerer sig senere.


14-03-2017  M-2 Varde 2 - Bov 2  ½-7½

2.holdet sikrede sig i afes med en komfortabel 7½-½ sejr over Varde 2 den endelige sejr i M-2. med hele 5½ point foran nr. 2. der var aldrig rigtig spænding i matchen, dertil var vi for overlegne og med hurtige sejre til Svend Erik kramer og Guido Heinemann stod der hurtigt 2-0, dernæst fulgte Rolf Petersen, Marthe Bentzen,Malte Ibs, Sten jensen og Claus Nielsen op med sejre til 7-0, før Frank hamann på 1. brættet gav det ½ til Varde. Vi er nu klar til den række hvor vi hører hjemme M-1 og vi vel hører til favoritterne i denne række også.


12-03-2017  Tilbage i Skakligaen

Vi vandt i dag i sidste runde mod SK 1968 2 med hele 6-2, men det holdt meget hårdere end resultatet viser. Længe så det ud til at vi kun ville vinde 4½-3½, og det havde også været nok, men da vore modstandere også skulle spille partierne helt ud, da de var i direkte nedrykningskamp med Springeren, gjord

13-01-2014  A-rækken Haderslev 3 - Bov 3  0-4

Haderslevs 3. hold "kom" sidste sæson til at vinde B-rækkenm og har i denne sæson hidtil fået sin sag for i A-rækken. Også i aftes var holdet overmatchet mod vort 3. hold. Vi kom hurtigt foran 2-0 ved hurtige sejre til brødrene David og Dorian Gutschenreiter, Guido havde lidt mere besvær med John Fog på bræt 1, men pludselig gik det også stærkt her. Gundolf havde til gengæld stort besvær med Karl ø. jensen, der længe helt med i partiet, men til sidst kom fejlene, så den ventede 4-0 sejr kom hus. Om 14 dage er der sæsonafslutning for 3. holdet her i Bov.   

12-01-2014  Fine sejre i division og mesterrækken

4. runde var en god dag for Bov. I 2. division vandt vi det prestige fyldte opgør mod Haderslev med 5-3, mens 2. holdet i Mesterrækken næsten "knuste" Gråsten med 6½-1½. 
Som der blev spillet i 2. divisionskampen var 5-3 det rigtige resultat. Vi førte godt nok 4-1 efter 2 huritige remis mellem Andreas Schütte - Allan Hermannsen og Jan-Hendrik Lorenzen - Gert Jöhnk, herefter fulgte 3 klare sejre til Peter Hertel,  Thore Prien og Kai Reinecker, men Haderslev bed godt fra sig, først reducerede Kai Bjørnskov ved at besejre Frank Schwarz på bræt 1, det var ret instruktivt, Kai stod beds efter åbningent, vi (jeg) troede Frank havde reddet stormen af ved at give D for 2 T, men Kai havde set længere og fastholdt angrebet og vandt uden problemer. Det samme gjorde haderslevs Allan Hye på bræt 7 mod Andreas Hansen. da der først kom hul på bylden, stod Allan klart bedst og vandt sikkert. I dagens sidste parti Stod Artur hele tiden bedre mod Jacob Buris og til sidst brød forsvaret sammen og 5-3 var en kendsgerning. En hurtig match, der var færdig kl. 15:30.
2. holdet var klare favoritter mod Gråsten og der var ingen slinger i valsen, først vandt Dennis og Claus  på de to nederste brætter, herefter sejr til Malte og remis til Marthe, dernæst vandt Jens på bræt 1 og Dirk på bræt 2, mens Guido i det sidste parti havde en forholdsvis nem remis ved evig skak, men fejlede totalt, så Gråsten slap med 6½-1½.


06-01-2014  Klubturnering David Gutschenreiter fortsat uden pointtab 

David Gutschenreiter vandt sit 4. parti i klubturneringen ved at besejre A.C. Petersen, herudover var der sejre til Steen mod Lukas, Verner mod Jürgen og Svend Erik mod Knud. Claus og Guidos parti blev udsat, i det Guido spillede et udsat mod Helge Andersen fra Grænseturneringen.
Næste runde i klubturneringen bliver 20. janaur. 

28-12-2013  Bov vinder 3 grupper ved SGP-4 i Vojens

85 deltagere var der til julestævnet i Vojens, der samtidig er 4. afd. af sæsonens SGP-serie. 
Bov havde 11 deltagere med jævnt fordelt i alle grupper. Donato Gutschenreiter vandt igen skoleskakklassen med max. 7 af 7 og har allerede nu vundet den samlede serie, Chr. Staadsen Petersen blev en fin nr. 5 med 4 point, mens Lasse Petersen scorede 2 point. Lisa Zimmermann var på gæstevisit, og vi kunne konstatere hun er gået meget frem skakmæssig, hun vandt 4. kl. med 6 af 7. Max Neuendorf vandt 3. klasse på deling, men fører fortsat ret sikkert i den samlede stilling. Verner Schrøder fik 3 point i denne gruppe.
I 2. klasse spillede Steen en udmærket turnering med 3½ point, mens Claus Nielsen og David Gutschenreiter begge havde en direkte off day. I 1. klasse kæmpede unge Dorian Gutschenreiter bravt og kunne med lidt mere medgang være kommet i præmierækkerne.
I M-Klassen var Svend Erik Kramer i det gavmilde hjørne, i 3 partier udspillede han først modstanderne for derefter at sætte dronning m.v. direkte i slag, så det blev kun til en beskeden bundplacering med kun 2 point. 

16-12-2013  Dennis Schwarz vinder julelyn

Dennis var helt i hopla i aftes og vandt med 13 point af 14 mulige. Svend Erik blev nr. 2 og Guido nr. 3. Steen Jensen blev vinder af gruppe 2.
Aftenen sluttede med glögg og æbleskiver.  Samtidig fik de sidste tilmeldt sig til SGP mellem jul og nytår i Vojens. 12 spillere fra Bov deltager i år.
I det nye år mødes vi igen mandag, den 6. januar med 5. runde i klubturneringen. 


12-12-2013  B-rækken  Oversø-Fr. - Bov 4  2½-1½

Beretning fra 4. holdet:

Det gik ikke så godt i Oversø.
 
Steen spillede stille og roligt og holdt remis mod Mandred Thomsen. Det var han godt tilfreds med. Han ligger vist noget højere i rating.
 
Verner tabte til Sascha Thomsen. Fik rokeret, men for sent!
 
Jeg (Knud) vandt over Ulrich Althuser. Det lykkedes at gennemføre den angrebsplan, jeg havde lagt fra starten og kom ret hurtigt foran med en officer.
 
Jürgen var foran med en officer og stod bedst, men overså så en mat.09-12-2013  A-rækken  Bov 3 - Alssund 1  1½-2½

Ungdommen dominerede aftenens kamp i A-rækken. Alssund havde unge Rauf Murtuzov på bræt 1, mens Bov på brætterne 2-4 havde 2xGutschenreiter med Max Neundorf ind i mellem. Alssund vandt fortjent, de var den tand bedre, men der blev kæmpet bravt på alle brætter.
På bræt 1 måtte Guido ned efter heroisk kamp mod stortalentet Rauf, der førte et ikke helt nemt vundet slutspil a tempo til sejr, imponerende!
På bræt 2 var David Gutschenreit tæt på at vinde over Mubariz, David stod vel en overgang til gevinst, men Mubariz fik det vendt til en remisstilling.
På bræt 3 spillede Kim Czepluch og Max en stilren remis, der blev hurtigt byttet en masse og man fik et remisagtig tårnslutspil,og remis det blev det så.
På bræt 4 gik Dorian og Karsten Fyhnrigtig til hinanden. Først stod Karsten nok lidt bedre, men Dorian brugte megen tid og fik det vendt , vandt en bonde og havde nogle taktiske muligheder, som Karsten dog parerede. Da Dorian kun havde et minut tilbage og Karsten over et kvarter, tog man remis, stillingen var remis, men en flot gestus af Karsten, der uden tvivl kunne have vundet på tid!   

08-12-2013  2. div. Bov - Evans 3  7-1

Overskriften skulle nok have heddet storsejr trods 4 afbud (egentlig 5, men det ene var dobbelt). Vi manglede Frank, Schütte, Thore, Andreas Hansen og Dirk kunne heller ikke, men dette til trods eller måske pga. dette kom der en trodsreaktion fra holdet.  Evans spillede godt med i starten, men efter 2 timers spil   begyndte ratingforskellen dog visse steder at vise sig. Snart efter førte vi 3½-½, efter sejre til Kai, Artur og Svend Erik, mens Wilhelm lidt uheldigt ikke fandt gevinsten mod unge Farzam Firoznia. Dernæst vandt Peter og Harald, sidstnævnte efter eget udsagn en smule heldig og så stod der 5½-½. På bræt 8 havde vi en debutant David Gutschenreiter, jeg havde taget risikoen eller chancen og bragt David på 8. bræt og det var et godt valg. David er bare formstærk for tiden, har vundet alt på 3. holdet og i klubturneringen, og han udspillede helt suverænt, det ellers ikke uefne talent Martin K. Simonsen, fuldstændig. Så stod der 6½-½ og Jan Hendrik sad tilbage med en merbonde mod Evans Margarita Baliumiene, men trods energisk forsøg, måtte Jan nøjes med remis.   

01-12-2013  Mesterrækken Bov 2 -Varde 1  4-4

Det blev en ganske hård og spændende kamp i dag i den fremrykkede kamp mod Varde 1. Varde ville have mere end et halvt holds afbud næste søndag, så vi gik med til at fremrykke kampen en søndag. Derved fik vi selv 2 afbud Marthe Benzen skulle spille Damebundesliga og Michael Gurski var forhindret af familiemæssige årsager, Svend Erik valgte desuden, da der var folk nok, der kunne spille, at sidde over dennegang.
Resultatet 4-4 kan vi være mest tilfredse med, ingen tvivl om at Varde var tættest på sejren, men skak er et forunderligt spil. Selv på dette niveau, kan man gå forbi et bræt hvor den ene har klar fordel, et kvarter senere kommer man atter forbi, og den anden spiller har nu fordel,  og sådan var det også i et par partier i dag.
Jens Wolter vandt heldigt på bræt 1, han stod efter åbningen halvskidt, men fik en gylden mulighed, som han udnyttede. Julian Schwarat stod længe godt, vel sagtens til gevinst, for derefter næsten at smide det hele, men holdt snedigt remis i slutspillet. Jan-Hendrik var lidt på hælene, men fandt hele tiden resourcer så remis her. Dirk Moysich og Bjarne Rasmussen gjorde ikke hinaden meget, så remis. Det samme kan man næsten sige om Malte Ibs og Benny Damborg. Guido derimopd gik fuldstændig galt i byen mod Anders Christensen og stod hurtigt til tab, selv om han forsøgte med alskens fusk var det ikke noget at gøre, han måtte ned. Dennis og Michael Langager spillede 13 træk med remis, der var trækgentagelse.
Marco Hnasen spillede fornuftigt, det samme gjorde hans modstander så en ret fredelig remis her.
 

30-11-2013  Juniorstævne i Bov

Sjældent hat et juniorstævne været så jævnbyrdig og tæt mellem 3 hold, som i dag i Aktivitetshuset i Padborg. 1. halvleg tilhørte Springeren fra Kolding, der halvvejs havede scoret 9 point foran Haderslev og Bov med hver 7½ point og Aabenraa helt uden point. Anden halvdel vendte helt op og ned på dette, og både Haderslev og Bov strøg forbi Springeren og dagens allersidste parti afgjorde 1. paldsen, Bovs Paul Göttsch stod kalrt til gevinst mod Haderslevs Oliver Iversen, men satte så dronningen direkte i slag, surt show og Haderslev ligger dermed på 1. pladsen med 17 point foran Bov og Springeren med hver 15½ og Aabenraa helt uden point.
2. stævne holdes 25. januar i Aabenraa. 

25-11-2013  Bov 4 - Alssund 2  0-4

3. gang lykkedes det at få afviklet  ovennævnte kamp fra 1. runde. Først udsat pga. stormen, dernæst havde Alssund et biluheld på vejen l 2. forsøg. Alssund stillede til aftenens kamp med et halvt A-hold og den sportslige værdi af kampen var lig nul. Der var aldrig tvivl om udfaldet i nogen af partierne og det var bare en for stor mundfuld for vor gamle garde. Lad os håbe for alles skyld, at de tre Alssund spillere, der stadig har men af uheldet snart er på benene igen og dermed atter er klar på skakbrættet.

19-11-2013   SGP i lørdags i Fredericia

3. runde i sæsonens SGp-serie blev lørdag, den 16. november spillet i Fredericia. Det blev atter en god lørdag for Bov, men dog knap så dominerende som de to første afdelinger. " sejre og 2 andenpladsen fik de 6 Bov-spillere med hjem.
I Skoleskakpladsen vandt Donato Gutschenreiter med imponerende 9½/10 og vandt den 3. serie i træk og har nu imponerende 51 point i den samlede stilling.
Benjamin Isler vandt 4. klasse nsæten ligeså sikkert 6½/7 og er dermed også på 1. pladsen i den samlede serie med 46 point.
Max Neuendorf måtte i 3. kl. dele 1. pladsen dennegang med Asbjørn Schach fra Haderslev, men missede flere oplagte muligheder, så det var ikke den bedste turnering for Max - men fører dog suverænt rækken med 49 point.
Det var heller ikke David Gutschenreiters bedste turnering, så han fik en beskeden placering dennegang, men fører mærkleig nok stadig 2. kl. med 26 point.
I 1. kl.  har Dorian Gutschenreiter det lidt svært, dennegang spillede han rigtig, men glemte at tage stikkene hjem, det kommer så næste gang.
Sidste Bov-spiller var Svend Erik Kramer i M-klassen og gjorde ikke megen væsen af sig med 50 pct.,
så også en beskeden placering her og samlet på endelt 2.-3. plads med 26 point.
 
 
 18-11-2013  A-Rk. Bov 3 - Gråsten 2  3½ - 1½

Vort 3. hold skulle viske det pavre resultat fra kampen i mandags i Tønder af sig, hvor man smed flere gevinststillinger væk. Knud Engsnap var kommet med i stedet for Guido Heinemann. 
Det gik imidlertid meget lettere end forventet, i løbet af no time førte vi 2-0, først vandt David Gutschenreiter på bræt 2 over Jesper Kallesen, dernæst en næsten ligeså hurig sejr til Gundolf Matthiesen over Finn Zanchetta. På bræt 3 havde Dorian Gutschenreiter en gunstig stilling mod Susan Clausen, medens Knud og Jens Staadsen Petersen på bræt 4 havde fået filtret stillingen godt til, så det var svært at komme videre, så her tog man en fornuftig remis. I mens lykkedes det Dorian at bytte den gunstige stilling ud til materiel fordel og Susan Clausen opgav den håbløse stilling. 


17-11-2013  2. div. Tønder -Bov 1½-6½

Sidste sæson vandt vi "kun" 5-3 over Tønder efter at have stået til meget mere undervejs, men sidste sæson generelt, ingenting blæste vor vej, vi fik ca. 1-2 point for lidt i hver kamp. I denne sæson ser retfærdigheden ud til at være på¨vor side,  også i dag i Tønder. Vi kom bagud både 0-1 og ½-1½, men vandt så resten. Ud over mit eget parti så jeg ikke så meget af de øvriges, først slutningen på de 3 sidste. Først udlignede Harald Klawitter med sejr over Egon Laugesen, det var vidst OK, så vandt jeg et fordelagtigt parti mod Jørn Lassen, det  var heller ikke i det parti Tønder kunne føle sig snydt. Men efteranylers viste vist at både Lund, Helge og Chr. Karstensen havde pæne stillinger og muligheder for Tønder, så set i det lys, var medvinden i dag på vor side.  


11-11-2013  Bov i gavehumør i aftes i Tønder

Klubbens 3. og 4. hold var i aftes til holdkampe i Tønder. 3. Holdet mødte i A-rækken Tønder 2 og kunne undervejs både have vundet 4-0 og ned til 2½ - 1½, men endte efter en slap indsats med at tabe 1½-21½ hvilket var helt misvisende. På bræt 1 over- og udspillede Guido helt Erik Damholdt i åbningen, rokaden røg og med en helt dominerende stilling satte Guido dronningen direkte i slag. På bræt 2 vandt Gundolf en regulær bonde i åbningen mod Richard Knott, hvad der derefter skete fik jeg ikke helt med, men Gundolf smed som Guido den lovende stilling helt væk. På bræt 3 en stilren sejr til David Gutschenreiter mod Harald Eis, sådan fastholder man en fordel og vinder. På bræt 4 lavede brormand  Dorian Gutschenreiter et par slappe bondetræk i et ellers klart vundet slutspil mod Jens Carl Pedersen, så et helt unødvendigt nederlag på 1½ - 21½. 
4. holdet tabte derimod regulært 1½-21½ mod Tønder 3, men enkeltresultaterne skulle nok være faldet lidt anderledes ud.
På bræt 1 tabte Steen mod Gunnar Svendsen, efter at have stået klart til gevinst. Derimod vendte Verner Schrøder en tabsstilling mod Edlef Bucka til sejr. På bræt 3 spillede Knud Engsnap og Carl V. Møller remis, mens Jürgen Ewert på bræt 4, blev regulært udspillet af unge Martin Lorenzen.


04-11-2013   Uheld på vej til holdkamp

I aftes skulle vort 4. hold have mødt Alssund 2 i B-rækken.  Alssund var godt på vej til kampen, da de 4 Km nord for Kruså ved Holdbi, kørte bag op i en traktor (uden lys) læsset med gran.
Bilen blev totalskadet og de 4 indsatte blev bragt til sygehuse i Aabenraa og Flensborg.
Sidste melding går på at en er udskrevet, de 3 øvrige bliver natten over på sygehuset, men at også de er sluppet nådigt.  

03-11-2013  M-1: Horsens - Bov 2   2½-5½

Til kampen havde vi kun 2 afbud modsat 5 mod Fredericia. Vort hold er bygget sådan op, at 2-3 afbud ikke betyder det store, så vi var fortrøstningsfulde før kampen i Horsens. På papiret er Horsens et af de blødere hold i rækken, men var dog kommet godt fra start i 1. runde med en 5½-2½ sejr mod Evans 4.
Lad det være sagt med det samme, Bov var i dagens opgør tættere på 6-2 end Horsens var på 3-5.
Hurtigt kom vi foran 4-1 ved klare sejre til Malte, Guido og Dennis, mens Svend Erik og Claus spillede remis. Tilbage sad Marthe og Jan-Hendrik med to partier hvor fordelen hele tiden skiftede, mens Jens Wolter længe på bræt  1 sad med en gevinststilling. Marthe og Jan-Hendriks partier ebbede begge ud i remis. Mens Jens forsøgte at vinde sit parti, en overgang var det måske endda tabt, men Jens fik det vendt igen, med med få minutter tilbage på uret til begge spillere endte det op i en teknisk remisstilling.

28-10-2013  Stormen udsatte premieren i A- og B-rækken

Aftenes to kampe Bov 3- Gråsten 2 og Bov 4- Alssund 2, blev begge udsat efter ønsker fra vore modstandere. Vejret var simpelthen for dårligt at køre ud i, de nye terminer bliver.
Mandag, den 4. november Bov 4- Alssund 2 og sandsynligvis 18. november Bov 3 - Gråsten 2.

27-10-2013 Sæsonstart med en fornuftig sejr på 5½-2½

Så kom holdturneringen igang med en arbejdssejr på 5½-2½  mod 1968 3 fra Århus.
Selv om vi havde 3 afbud til kampen,  kunne det til sidst  være blevet til et point mere, da Dirk Moysich helt  unødvendigt tabte med en officer mere, til gengæld sad Andreas Hansen ved siden af og vandt ud fra en tabt position, og undervejs havde Harald holdt en "ulden" stilling remis, så 5½-2½ går vist i orden.
Til gengæld tabte 2. holdet premieren i Mesterrækken med 2-6 mod et ikke ueffent hold fra Fredericia. 3 Afbud hos 1. holdet og 2. hos 2. holdet eller i alt 5 afbud var bare for meget for 2. holdet, og holdet var reelt chanceløst mod Fredericia.
 

20-10-2013  Bov vinder 3 grupper ved SGP-2

Desværre var 2 af vore vindere, Dennis og David,  fra 1. stævne i Kolding, forhindret i går i Haderslev, men de 3 andre vindere fra 1. stævne alle gentog sejren. Donato Gutschenreiter vandt skoleskakgruppen med 7 af 7, Max Neundorf 3. Kl. med 6½ af 7 og endelig blev der til en delt 1. plads til Bennjamin Isler i 4. kl.  Imestergruppen fik Frank Schwarz en 3. plads med 4½ point, Svend Erik komlige efter med 4 point, men sidstnævnte kunne sagtens have scoret mere, mod Mads Boe en regulær bonde mere og mod nr. Lars Hansen 2 bønder mere, men modstanderen fik reddet sig over i et uligefarvet løberslutspil. 43 spillere var mødt op I Haderslev og vi spillede i de nye fantaske loklaer på VUC ved havnefronten i Haderslev - skakken kom for en dag frem i lyset. Næste SGP-stævne er 16. november i Fredericia. 14-10-2013  13 Bov-spillere til SGP i Haderslev

SGP er en af klubbens helt store aktiviteter. Til anden runde af sæsonens SGP-turnering, der spilles lørdag i Haderselv, stiller klubben med hele 13 deltagere. Vi har deltagere i alle grupper og vis 1. afdelings resultater med sejre i 5 af 6 grupper skal toppes, skal der ydes en toppræstation, men mon ikke vi igen tager godt for os af retterne.

07-10-2013  Klubturneringen klar til start

Sæsonens klubturnering får 10 spillere til start. Sidste års mester Guido Heinemann forsvarer mesterskabet.

29-09-2013  Stor Bov dominans ved 1. SGP-runde

1. runde af sæsonens SydGrandPrix turnering blev i lørdgs spillet i Kolding. Bov tog rigtig godt for sig af retterne og vandt 5 af de 6 grupper, to på deling, men alligevel et fremragende resultat. Vort store aktive arbejde, bærer nu rigtigt frugt.
I Skoleskakklassen vandt Donato Gutschenreiter, mens Chr. Staadsen Petersen blev nr. 3.
I 4. kl. delte Benjamin Isler 1. Pladsen med en spiller fra Evans Vejle.
I 3. Kl. vandt Max Neuendorf og i 2. Klasse David Gutschenreiter.
1. Klasse have Dennis Schwarz som vinder sammen med en spiller fra Fredericia.
Kun i øverste klasse kiksede det, men her var modstanden med 3 IMér også til at føle på.
Bedst klarede Andreas Schütte og Svend Erik Kramer sig på en delt 5. plads, sidstnævnte fik prømie som bedste spiller under 2000.

23-09-2013  14 Bov-spillere til SGP på lørdag

14 spillere fra klubben blev i aftes tilmeldt til 1. runde af SGP på lørdag i Kolding. Det høje aktivitetsniveau i klubben, har dermed fået endnu en tand opad, og om en god måned starter holdturneringen, hvor klubben står så stærk som aldrig før. I aftes vandt Svend Erik Warm-Upturneringen med 9 af 10, da konkurrenterne alle fejlede i de sidste runder. På mandag starter klubturneringen. 

16-09-2013  Warm-Up næsten færdigspillet

Warm-Up turneringen nærmer sig sin afslutning. Svend Erik fører nu med 6 af 7. Foran Steen med 5 af 7, ingen andre kan blande sig i kampen om 1. pladsen.
På mandag spilles sidste runde og den 30. september starter klubturneringen. 

09-09-2013  Klar til holdturneringen

Klubben er klar til sæsonens holdturnering og ud over de to 8-mandshold i div. og mesterrækken, stiller vi med stærke hold i såvel A- som B-rækken. Vi overvejer kraftigt, om vi skal sætte vort 3. hold i bevægelse opad også.
I aftes blev der spillet 2 runder i Warm-Up turneringen, Steen fører fortsat nu med 4 af 5, Svend Erik har 3½/4.  

02-09-2013  6 nye spillere til sæsonstart

I aftes startede juniorafdelingen og udover vort faste klientel, var der 3 nye unge mennesker. Rart at se vort høje aktivitetsniveau og markedsføring giver resultat.
Vi kan også samtidig melde om 3 nye ansigter hos de voksne, så vi har nu passeret 50 medlemmer mærket.  Det viser, det kan lade sig gøre, hvis man vil gøre det nødvendige forarbejde.
I Warm-Up fører Svend Erik nu med 3/3 foran Steen med 2½/3 og A.C. 3/4. 
  

26-08-2013  Warm-up startet

I aftes spilledes 1. og 2. runde af opvarmningsturneringen, der spilles med 25 min. betænkningstid pr. spiller. Steen Jensen slap bedst fra starten med 1½ point. På mandag spilles 3. og 4. runde. Ligeledes på mandag starter juniorafdelingen sæsonen, så bliver der for alvor liv i klubben igen.  

19-08-2013  Sæsonstart

Endelig kom vi igang igen, mange har ventet på dette øjeblik og der var mødt 9 spillere frem til starten. Nogle er endnu ikke kommet fra ferie samt et par stykker har et par udendørs hobbies, der skal plejes (tennis) en lille måned endnu. Men igang kom vi og spillede en lille 10 min. alle-mod-alle turnering, som Svend Erik vandt foran Marco og Steen. På mandag starter vor Warm-Up turnering 25 min. partier, som vi spiller indtil klubturneringen starter sidst i september. 12-08-2013  Bestyrelsesmøde med fokus på den nye sæson  

Der er lagt op til en spændende sæson, det blev klart efter bestyrelsesmødet i aftes. Aktiviteten i klubben har aldrig været større. Vi vil til den kommnede sæson således både have hold i div. og i Mesterrække 1, men vi er klar til at tage denne udfordring op.
3 nye medlemmer er kommet til hen over sommeren, og så afventer vi hvor mange nye juniores, der dukker op når de starter sæsonen først i september, Knud Engsnap sagde ja til igen at indtræde som en del af lederteamet her.
Udover nævnte hold i div. og Mesterrække, vil vi sandsynligvis yderligere tilmelde et hold i A- og B-rækken. 
Lad os håbe de øvrige klubber i hovedkredsen også har brugt sommeren konstruktivt og været aktive på juniorområdet, så vi kan blive lidt flere medlemmer i kredsen!

 01-08-2013  Divisionsturneringens spilleplan frigivet

Holdturneringslederen har netop offentliggjort spilleplanen for den kommende sæson i 2. division gr. 3.  Udover de øvrige hold fra 4. HK, Ribe, Tønder og Haderslev er modstanderne Evans 2 og 3 samt to Aarhus-hold 1968 3 og Viby. Uden at ville forklejne de øvrige hold, går Bov nok ind i turneringen som favorit med Haderslev, Evans 2 og 1968 3 som outsidere.  1. runde spilles 27. oktober hvor vi hjemme tager imod 1968 3.
Vort 2. hold, der egentligt kun var kvalificeret til Mesterrække 2, er netop ekstraordinært rykket op i Mesterrække 1, i det Kolding Skakklub ikke er i stand til at stille et søndagshold.  Det bliver noget af en udfordring og en rundspørge blandt vore sekundaspillere gjorde, at vi trods nogen skepsis valgte at sige ja til denne udfordring. Så en spændende sæson er i vente for vore to bedste hold.
 

10-07-2013 14 ivrige unge skakspillere på besøg i Bov Skakklub
 

Klubben havde i eftermiddags besøg af 14 elever fra kommunens 0.-9. klasse, der alle ville prøve at spille i klubregi. Det blev en oplevelse både for deltagerne og lederne fra klubben, de unge mennesker gik til ”opgaven” med krum hals, og der blev givet og taget på brættet.
Årets kuld var uden tvivl et af de mest lovende og mest interesserede, vi nogensinde har haft besøg af, så det var en fantastisk oplevelse for alle børn, voksne som lederne .  
Klubben har nu i mere end 10 sæsoner deltaget i kommunens Aktiv Ferie projekt. Her kommer klubben ud til et segment, man eller ikke har kontakt med. Gennem årenes løb har vi altid rekrutteret 2-3 pr. sæson til vor juniorafdeling herfra, og efter interessen at dømme får vi givet også nye spillere til sæsonstarten til september  i juniorafdelingen.   
Det er vigtigt for Bov Skakklub hele tiden også at få nye unge medlemmer, for efterhånden er klubben den eneste i Hovedkredsen, der har en fungerende juniorafdeling,


26-06-2013  14 tilmeldt Aktiv Ferie

Vi har netop fra Aabenraa Kommune modtaget tilmeldingslisten til Aktiv Ferie, der afholdes den 10. juli i Aktivitetshuset. 14 nye unge spillere har meldt deres ankomst, så det bliver en spændende dag med så mange nye ansigter. Vi plejer at kunne rekruttere en del til vor ungdomsafdeling, lad os håbe det atter lykkes i år. 


31-05-2013  Aktiv Ferie med Bov Skakklub

Bov Skakklub inviterer til sommerferieskak!

Aabenraa Kommune har netop udsendt programmet for Aktiv Ferie 2013, herunder:

 Aktiv Ferie i Bov Skakklub onsdag, den 10. juli kl. 13.00 - 16.00
 
 
Bov Skakklub er atter i år med i Aabenraa Kommunes sommerferieprojekt – Aktiv Ferie – som er et tilbud til alle skoleelever fra 0. klasse til og med 9. klasse.
 
Sommerferien nærmer sig jo med hastige skridt. En lang, dejlig ferie står for døren, hvor man bare skal slappe af. Men ind imellem kan ferien også blive for lang og Bov Skakklub inviterer derfor onsdag, den 10. juli kommunens skolelever til Skak for børn og unge i Aktivitetshuset i Padborg.
 
Formålet med arrangementet er, dels at udbrede skakspillet blandt børn, dels at give dem en god og let forståelig introduktion til spillet, herunder at introducere skak som en samværsform hvor vi har det sjovt sammen samtidig med, at vi tænker os om.
Vore erfaringer viser at børnene automatisk får lyst til at lære mere, når der skabes rum for uforpligtende læring i rammer, hvor de føler sig trygge og anerkendte.
Udover de positive sideeffekter som opøvelse af koncentrationsevne samt øget logisk og matematisk tankegang, lærer børnene også at skak er en sport, hvor man både lærer at vinde og tabe.  
Bov Skakklub har  i dag 16 unge mennesker i alderen 7-15 år i klubben, og en bagtanke eller et håb med arrangementet er naturligvis at flere af de unge mennesker, der deltager i arrangementet, vil få en så god og positiv oplevelse, at de efter ferien får lyst til mere i klubbens regi. 
 

04-05-2013  Bov det bedste hold, men kun nr. 2 i pokalturneringen

Årets pokalturnering blev i dag spillet i Tønder med 10 tilmeldte hold. Bov blev desværre et offer for turneringssystemnet og blev kun nr. 2, selv om man klart var det bedste hold. Man vandt således sikkert 3-1 over de senere vindere fra Alssund, der havde lodtrækningsheld og mødte de 2 dårligste hold, mens Bov hele tiden mødte gode hold. Det er altså forskel på at møde Ribe 1 eller Tønder junior, og dette var netop forskellen i slutsillingen, så der skal altså findes et mere retfærdigt system fremover, så det bedste hod vinder, ellers giver det jo ingen mening i at deltage.
Alssund vandt med 20½ foran Bov med 20 point.
Svend Erik Kramer scorede 5 point, Marco Hansen  4½, Dennis Schwarz 6 og Max Neuendorf 4½.
Bovs andethold, der bestod af Guido Heinemann, Claus Nielsen, Fabian Kiep og Dorian Gutschenreiter,  havde en halvsløj dag og scorede kun 13 point og kom aldrig rigtig med i turneringen.
 

30-04-2013   Svend Erik Kramer lynmester


I aftes var der sæsonafslutning med uddeling af præmier i klubturneringen, og afsluttende spilledes om klubmesterskabet i lyn. Svend Erik vandt med 12½ point foran Guido Heinemann med 10½. Klubben holder nu pause indtil mandag, den 19. august hvor den nye sæson starter.


27-04-2013  Flot SGP-Finale i Sønderborg

Skakklubben Alssund var i dag vært for sæsonens SGP-Finale,  det blev en særdeles fin finale for Bovs spillerne, som vandt 3. klasser og blev nr. 2 i en fjerde.  1. Pladserne i dag gik til Dennis Schwarz i 2. kl., Max Neuendorf i 3. kl. og Dorian Gutschenreiter i 4. kl. mens Donato Gutschenreiter tog 2. pladsen i Skoleskakklassen. Havde vi blot kunnet deltage i lidt flere stævner havde resultaterne i den samlede placering også været helt i top. I den samlede stilling vandt Dorian 3. kl., mens FranK Schwarz i M-Kl., Dennis Schwarz i 2. Kl. og Max Neuendorf i 2. Kl. alle besatte 2. pladsen her, mens der var en 3. plads i den samlede skoleskakserie til Donato Gutschenreiter.

22-04-2013  Guido Heinemann klubmester

Guido Heinemann er ny klubmester i Bov Skakklub. I torsdags vandt han over David Gutschenreiter og her til aften besejrede han Dennis Schwarz og sluttede med 8½ point. På mandag er der præmieuddeling, lynmesterskab  og sæsonafslutning.


15-04-2013  3 partier afviklet i klubturneringen

Her til aften blev der spillet 3 partier i klubturneringen. Alle tre gav favoritsejre. Claus vandt over Verner, Dennis over Knud og Svend Erik over David. Der mangler nu kun 3 partier i at turneringen er færdigspillet. På mandag spiller Guido og Dennis et meget vigtigt parti, begge har sat 2½ point til og da Svend Erik ikke indgår i kampen om klubmesterskabet er det en regulær finale.
Se den aktuelle stilling under menupunkt klubturnering. 

09-04-2013  Klubturnering udsatte partier

I aftes blev der, grundet sygdom, kun spillet et udsat parti, Svend Erik vandt over Claus. På mandag er programsat 4 partier, så vi nærmes os langsomt afslutningen på klubmesterskabet.
Se stillingen under menupunkt klubturnering.

07-04-2013   SGP 7. afd. i Bov

I går blev 7. afdeling af årets SGP-serie afviklet i Bov. Stævnet forlløb helt uden problemer og man var færdige kort før kl. 17.00. Bovs Frank Schwarz vandt ikke overraskende Mesterklassen med 6 point foran Alssunds stortalent 11-årige Rauf Murtuzow og på 3. pladsen endnu en Bov-spiller Jan-Hendrik Lorenzen. Bedst i 1. kl. Mubariz Murtuzow, Alssund foran Michael Gurski, Bad Oldesloe.
I 2. kl. vandt Matthias K. Simonsen, Evans foran Jonas Nybo Jakobsen, Fredericia.
3. kl. havde Frederik Borg Scheizer forrest foran Tommy Hansen, Springeren og Erik Asmund, Gråsten. I 4.kl. var Asbjørn H. Schach, Haderslev bedst og endelig blev skoleskakklassen vundet af den kun 12-årige pige Nigar Mubariz Murtuzow fra Alssund.
Tabeller kan ses under menupunkt SGP, 2+3+4 kl. klikker halvvjes ned på SGP-siden.
 


04-04-2013  SGP på lørdag

Der er nu 36  tilmeldte til SGP på lørdag, det er bestemt ikke et acceptabelt antal. Meget er gået galt, vi flyttede fra november for at give plads til Ejby i 3. HK, der så blot aflyste. Den nye termin viste sig at være en katastrofe for vore egne spillere, vi har således p.t. 16 potentielle spillere med i en stor ungdomsturnering i Tyskland, så alle vore unge misser turneringen, og da samtidig nogle af vore naboklubber næsten helt glimrer ved deres fravær, skal vi vist være glade for 36 deltagere.   
Under menupunkt  SGP kan tabeller ses, dog mangler lige 4. kl. og skoleskakklassen, i det vi her afventer et par mulige eftertilmeldinger. 


25-03-2013  Klubturnering og juniorafslutning

I aftes var der sæsonafslutning for vore juniorerer. Der blev uddelt pokaler m.v. og sæsonens slutresultat blev:
1. Lukas Grown Schmidt
2. Lisa S. Pedersen
3. Christian S. Pedersen
Billede af vinderne kan se i billedgalleriet

Hos de voksne blev der spillet 3 partier i klubturneringen, som alle resulterede i gedigne overraskelser. Jürgen vandt helt sentationelt over Dennis, men der var ikke noget at komme efter, regulær sejr. David tabte til gengæld en gevinststilling mod Steen. David førte bare med en hel officer, da han kombinerede sig ihjel, da røgen havde lagt sig, manglede han i stedet en officer. Endelig vandt A.C. en stilren sejr over Claus. Den aktuelle stilling kan se under klubturnering.23-03-2013   Sidste runde i C-rækken spillet

Sæsonens sidste begivenhed 2. stævne i C-rækken (juniorrækken) blev i dag spillet i Kolding. Ved 1. stævne i Tønder stillede vi med vort 3. hold og kun 3 spillere, det var for lidt til, at vi kunne spille med, i dag spillede vi så med et kombineret 2. og 3. hold og 4 spillere. Det gik straks bedre og en 3. plads blev der til. Springeren vandt sikkert, men var faktisk heldige med at vinde over os, men et par forivrede sig i gunstige stillinger. Godt at vi i denne sæson valgte at se bort fra vore bedste juniorer, det ville have medført en massakre, som ingen er tjent med. Vore bedste kan så i stedet spille pokalskak.
 

18-03-2013  Decimeret klubrunde


Der blev kun spillet et parti i klubturneringen i aftes, Claus vandt over Knud, resten måtte udsættes til mandag, grundet vejrsituationen.  Det betyder også, vi først bliver færdige med klubturneringen
midt i april, og det passer sådant set fint, så kan vi holde præmieeuddeling og lynskak samme aften, enten 22. april eller 29. april.

12-03-2013  Indbydelse SGP-7 i Bov 6. april

  
BOV SKAKKLUB                  inviterer
                                                           
 til 7 rundes hurtigturnering lørdag, den 6. april 2013 kl. 09.30 – ca. kl. 17.00.
Turneringen er samtidig 7. afdeling af sæsonens SydGrandPrix (SGP) serie. 
 
 
Spillested:                            Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, Padborg
 
Betænkningstid:                    25 minutter pr. spiller pr. parti
 
Indskud:                               Kr. 150,00 Voksne
                                               Kr. 100,00 Juniorer
                                               Kr.   50,00 Skoleskakspillere
 
Gruppeinddeling:                  Spillerne inddeles i klasser efter rating – i h.t. SGP reglementet.
 
Præmier:                              Præmieliste vil blive offentliggjort efter 3. runde
 
Forplejning:                          Der kan købes pølser med kartoffelsalat/brød, samt kaffe, sodavand, slik m.v. til rimelige priser.
 
Tobak og telefoner:              Ingen af delene må anvendes på spillestedet.
 
Regler & reglement:              Der spilles efter SGP´s reglement samt FIDE´s regler for hurtigskak.
 
SydGrandPrix (SGP):           Består her i sæsonen 2012-13 af 7 stævner/afdelinger. Dermed tæller for hver enkelt spiller de 4 bedste resultater. Se i øvrigt reglementets § 11 for tildeling af grandprixpoints mv.
 
Tilmelding:                            Med navn, klub og rating til Svend Erik Kramer  tlf. 74672601 eller
                                            Mail: bovskakklub@fritid.tele.dk , senest tirsdag, den 2. april 2013.
 


11-03-2013  Klubturnering 8. runde

Efter en del runder, hvor der ikke blev afviklet mange partier, gik det noget bedre i aftes. 4 partier blev spillet og i de 3 blev der til favoritsejre. Dennis vandt over Verner, David over Knud og Svend Erik efter lang og hård kamp over Jürgen. I det 4. parti kom der en lille overraskelse, Claus vandt med de sorte brikker over Guido, der nok spillede lidt for friskt. På mandag spilles 9. runde.
 

04-03-2013  Klubturnering


Der blev spillet et par udsatte partier, samt det fremrykkede topopgør mellem Guido og Svend Erik.
A.C. tabte til Steen efter at have stået bedst gennem hele partiet. Verner vandt over Jürgen, der overså noget enkelt. Ovennævnte topopgør blev ret dramatisk, Svend Erik røg tidlig i en åbningsfælde, Guido ville mere end vinde end bonde og fik så i stedet ingenting bortset fra en  stilling lidt i underkanten. Guido kom sig aldrig over han ikke tog bonden i åbningen og efter kun 24 træk havde Svend Erik vundet. Den aktuelle stilling kan ses under menupunkt Klubturnering.

   
03-03-2013 2. div. Esbjerg 2 - Bov 1  1½-6½

I sidste runde af sæsonens holdturnering blev det til en pligtsejr på 6½-1½ over Esbjerg 2. Der var aldrig tvil om sejren kun om størrelsen. De undertippede Esbjergfolk kæmpede tappert og havde måske også fortjent  lidt mere udbytte af anstrengelserne, men den større spillestyrke gør sig jo oftest bemærkbar i slutspillet, og sådan var det også i dag. Der var sejre til Frank Schwarz, Harald Klawitter, Thore Prien, Andreas Hansen og Svend Erik Kramer, mens Kai Reinecker, Artur Kevorkov og Guido Heinemann spillede remis. Dagens gode nyhed var, at Tønder efter en heroisk kamp spillede 4-4 mod Viby og sikrede sin forbliven i 2. division - godt for Tønder, men så sandelig også godt for 4. HK, i det hovedkredsen med Ribes oprykning  fra Mesterrækken nu igen har 4 divisionshold. 


25-02-2013  M-2  Bov 2 - Nr. Snede 1   7-1

Vi gjorde, hvad vi kunne og forsøgte at vinde den ultimative sejr på 8-0 over Nr. Snede. Sådant noget er svært ,og vi vandt da også kun 7-1 efter 6 sejre og to remis. Remis til Dennis, der burde have tabt og Svend Erik, der burde have vundet, sejre til Hartmut, Marthe, Malte, Guido, Claus og Gundolf. Vi var afhænige af at Haderslev tog pænt med points fra Evans 4. Men Haderslev gjorde desværre ikke megen væsen af sig, selv om de var ratingfavorritter, Evans 4 vandt let og ubesværet 6-2 og kunne om nødvendig have scoret mere, så selv en 8-0 ville ikke have gavnet os. Vi må overveje, om vi skal tage en ny sæson i M-2. De lange ture har kostet klubben godt kr. 2.500 i transportomkostninger, og da DSU barsler med en ny turneringsform om to år, vil næste sæon alligevel være spildt. Vi må i tænkeboksen.   


18-02-2013  Klubturnering 7. runde

Der blev kun spillet 3 af de ansatte 5 kampe, grundet to afbud pga. af arbejde. De 3 afviklede partier gav alle favoritsejre, og der var ingen steder optræk til overraskelse.
A.C. vandt over Knud, Guido over Jürgen samt Steen over Verner. den aktuelle stilling kan ses under Klubturnering.

17-02-2013 2. div. Haderslev - Bov 3½-4½


Bov vandt dagens spændende og interessante opgør mod Haderslev med mindst mulig margin, og det kan det  næppe indvendes meget imod.  Bovs Harald Klawitter havde i sidste parti chancen for at ændre det til 5-3, men Allan Hye fandt en snedig patredning. Forinden havde Bovs Andreas Hansen dog holdt et tabt slutspil mod Chr. Nors, så refærdigheden skete nok fyldest. Ret hurtig i matchen havde Jan Hendrik Lorenzen bragt Bov i front med en lynsejr over Carsten Hansen, derefter fulgte en stribe remis, men de fleste dog spillet helt ud. Resultatet spillede desværre nok oprykningen i hænderne på Springeren, der vandt en overraskende storsejr over Tønder. Så løbet er kørt for os i år med hensyn til oprykning. 


14-02-2013  M-2: Evans 4 - Bov 2  2½-5½

Vi har i denne sæson bestemt ikke haft marginalerne på vor side, det fik vi så i aftes. Efter 2 timers spil så det bestemt ikke godt ud, det stod 1-1 efter en hurtig sejr til Guido og et ligeså hurtigt nederlag til Dennis. Claus stod til gevinst, Marthe til tab, ren officer under og resten mere eller mindre lige. Så det lignede en 4-4. Men så skete der noget Gundolf havde i lige stilling afslået remistilbud og vandt sørme, det samme gjorde Claus langt om længe, men Marco nok overspillede sin stilling og tabte så 3-2 til os, og der manglede de sidste tre øverste brætter. På bræt 3 viste Marthe at hun var den bedste spiller og fik et tårn for en let, og var så kun nede med tårn for to lette, modstanderen tilbød remis Marthe afslog!, men måtte alligvel et par træk senere give remis. Imens havde de to øverste brætter Hartmut og Svend Erik slidt deres modstandere op og kunne lidt heldig bonge to point.
Så det kan blive en ganske interessant sidste runde i M-2 både med spænding i top og bund.
 

11-02-2013  Generalforsamling i god ro og orden

Kun 10 af klubbens medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling. Som sædvanlig blev det en hurtig overstået affære. Formanden Verner Schrøder omtalte i sin beretning de mange flotte resultater klubben havde opnået både i holdturneringen, pokalturneringen og i SGP-sammenhæng, især overstrålede et resultat de øvrige, nemlig 2. pladsen ved DM i pokalskak i bredderækken i pinsen i Odense.
Formanden sluttede sin beretning med at omtale at klubben stadig er hovedkredsens største og med afstand mest aktive klub, flest hold med i holdturneringen, flest deltagere i SGP og flest hold med til pokalskakken.
Regnskabet udviste et stort overskud grundet fornemme tilskud fra sponsorer og fonde, så nu er der penge til at øge aktiviterne endnu mere med.
Under valg var der genvalg over hele linien.

04-02-2013  Klubturnering 6. runde

6. runde i klubturneringen blev en meget interessant og intens affære. Alle favoritter var i store vanskeligheder, men fik alle reddet ½ hjem. Jürgen Ewert førte med et helt tårn mod David Gutsvhenreiter, der fik fusket sig til noget, der syntes farligt, men nok ikke var det, Jürgen så syner så han modtog remistilbuddet. Dennis aggressive stil var ved at gå galt mod Claus, i slutspillet havde Clasu en officer for en bonde, men det var vanskeligt at realisere så remis. Knud havde også Steen slemt på krogen, men også her forsvnadt byttet til remis. Kun A.C. kørte åbningsfordelen hjem mod Verner Schrøder. Partiet mellem Marco og Svend Erik blev udsat.
Tabellen kan ses under menupunkt klubturnering.
 

02-02-2013  Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til:
Generalforsamling i Bov Skakklub, mandag den 11. februar 2013 kl. 19.30 i klubbens
lokaler i Aktivitetshuset, Padborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen:
     a. Valg af formand (Verner Schrøder på valg)
     b. Valg af bestyrelsesmedlem (Jürgen Ewert på valg)
     c. Valg af suppleant til bestyrelsen (Claus Nielsen på valg)
     d. Valg af revisor (A.C. Petersen på valg)
7. Aktiviteter i den kommende sæson
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.


28-01-2013 2. Div. og M-2 kamp

Klubbens 2. div. hold vandt i går sikkert 5½-2½ over Evans 2, Vejle. Begge hold havde et par afbud
hvilket gjorde, at vi var lidt usikker på holdets muligheder. Der blev dog aldrig rigtig spænding i kampen dertil var Bov for overlegne, kun sejrens størrelse blev der spillet om.  5½-2½ går vist i orden, der var ingen store blundere fra nogen af siderne.
For Bov vandt Kai Reinecker, Andreas Schütte, Hartmut Klemmt og Jan Henrik Lorenzen, mens Frank Schwarz, Harald Klawitter og Svend Erik Kramer alle spillede remis.
M-2 spillede samtid mod Stouby og udover at måtte afgive 2 spillere til div. holdet, var der yderligere to afbud. Det gjorde sig især mærkbar i toppen, hvor man tabte de 3 øverste brætter, mens bredden hos Bov 2 var større, men forhindre et nederlag på 3½-4½  mod et godt Stouby-hold kunne man dog ikke. For Bov vandt Dennis Schwarz og Gundolf Matthiesen, mens Claus Nielsen, Muhamed Alijagic og Steen Jensen spillede remis. 
 

21-01-2013  A-rækken fælles afslutning i Bov

I aftes var der fælles afslutning i A-række gr. 1 i Bov. Tønder 2 førte før sidste runde, og der kom ikke den store spænding op, da Tønder sikkert besejrede Alssund med 3½-½, nok et point for meget, men det havde ikke ændret noget i stillingen, i det Bov 3 havde en kollektiv udtur og faktisk kunne have tabt 0-4 mod Løg

27-02-2012  A-rækken semif. Vojens - Bov 2-6

Bov 2. hold vandt her til aften som forventet oprykningskampen  i Vojens med 6-2. Der var aldrig tvivl om udfaldet og ved stillingen 4½-½ til Bov, blev de sidste 3 partier givet remis. Bov kunne sikkert have presset resultatet yderligere op om nødvendigt. 
Varde 2 vandt den anden semifinale mod Fredericia med 4½-3½ og er Bov 2´s modstander i finalen.
Hvor og hvornår denne spilles ligger ikke helt fast, men nok indenfor de næste 14 dage. 
Mod Vojens vandt Guido Heinemann, Dennis Schwarz, Gundolf Matthiesen og Claus Nielsen, mens der var remis til Steen Jensen, Malte Ibs, Marthe Benzen og Svend Erik Kramer. 
  
25-02-2012  Generalforsamling i 4. Hovedkreds

Den årlige generalforsamling i 4. HK blev afviklet i dag i Vojens, med deltagelse af alle klubber på nær Oversø-Frørup. Der var genvalg på alle bestyrelsesposter, mens Svend Erik Kramer, påtog sig opgaven som holdturneringsleder i den kommende sæson.
Generalforsamlingen forløb fredeligt. Klubberne har ligesom erkendt at løbet er kørt for 4. HK, der kommer en strukturændring af mindre eller større karakter indenfor en overskuelig årrække.
DSU har således længe drøftet en strukturudvikling i retning af færre hovedkredse, men er endnu ikke skredet til handling. Det er heller ikke nødvendigvis en let proces, men for at fremme den bad formanden Kai Bjørnskov om mandat til at forhandle med 3. og 5. hovedkreds om samarbejde om holdturneringen (fra 2013) og på sigt om en fusion mellem de 3 hovedkredse. Og det mandat fik han.
Svend Erik Kramer havde inden mødet fremsendt forslag om at tildele Vojens Skakklub årets initiativpris, dette faldt i god jord hos alle øvrige og Vojens blev herefter enstemmigt indstillet hertil. 
Brian Lundgård, Vejen, blev indstillet til DSU’s hæderstegn for at etablere E-Skak.
Næste års generalforsamling holdes i Tønder.  


20-02-2012  Generalforsamling i god ro og orden

Kun 8 af klubbens medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling i Bov Skakklub, og som sædvanlig blev det en hurtig overstået affære. Formanden Verner Schrøder omtalte i sin beretning bl.a. de flotte resultater, hvor klubben på holdskakfronten stort set havde vundet rub og stub og medlemsmæssigt hvor vi  har rundet de 50 medlemmer. Regnskabet udviste et mindre underskud, som var en følge af de øgede aktiviteter især på juniorfronten. Under valg var der genvalg over hele linien, så hele bestyrelsen fortsætter uanfægtet.
Knud Engsnap meddelte at han  stopper som juniortræner efter denne sæson, hvorfor vi har et problem at løse her, i det vort juniorarbejde gerne skulle fortsætte på samme høje niveau som hidtil. Under eventuelt blev vi enige om, at 2. holdet kan forsøge at spille sig op i M-2, såfremt de er gode nok hertil, vi vil i denne forbindelse ikke slække på opstillingen, som vi ofte gør når vi møder svagere hold.19-02-2012 1. div. Viborg-Bov 5-3

Marginalerne er bestemt ikke på vort 1. holds side i årets holdturnering, heller ikke i dag. Det startede værst muligt kl., 08.30 i morges afbud fra bræt 8 Wilhelm Brinkmann, syg med høj feber, hvem får man fat på med så kort varsel, vi skulle jo køre kl. 9.30?. I 6. forsøg siger Claus Nielsen rating 1617 og normalt spiller på vort 3. hold, ja, Claus spiller en flot kamp på bræt 8 og Viborgs Peter Gravens må grave dybt for at vinde.
Men ellers er resultatet i dag ikke  noget at sige til.  Viborg vandt fortjent 5-3, ganske vist var det ikke nødvendigt for Hartmut at tabe til Claus  Rossen på bræt 5, men til gengæld holdt Peter Hertel remis langt i underkanten mod Allan Holst på bræt 2. Fin sejr til Thore Prien mod Esmat Guindy, sikre remis til Andreas Schütte og Svend Erik Kramer og mindre sikkert til Kai Reinecker, som imidlertid viste at teknikken er i orden.
Vi skal vinde sidste kamp 5-3 mod Jetsmark 2 for at blive i 1. div., så enkelt er det! 
  

16-02-2012 Status over holdturneringen

Vore sekunda- og juniorhold har haft en fremragende sæson, vore hold har vundet alle de rækker, de har deltaget i, bedre kan det ikke gøres!
Bov 2 vandt A-rækken - Her blev Bov 3 nr. 3
Bov 4 vandt B-rækken
Bov 5 vandt juniorrækken  (C-rækken)
 
Til næste sæson vil vi således have 3 hold i A-rækken: Bov 2, Bov 3 og Bov 4 - det er bare for meget!
 
På generalforsamlingen på mandag bliver vi derfor nødt til at tage stilling til, om vort 2. hold skal spilles op i Mesterrækken, trods det noget absurde turneringssystem i M-2, der er helt uden andre hold fra 4. HK.  En oprykning vil således betyde store transportomkostninger, men til gengæld vil den videre færd frem  til et divisionshold mere ligge helt åben.

15-02-2012  Klubturneringen snart afsluttet

Marco Hansen ligger stadig til at blive den nye klubmester, men afslutningen på turneringen er trukket noget ud pga. af holdturneringskampe. Når stort set alle medlemmer er aktive i holdturneringen, bliver der uundgåeligt afbrydelser i klubturneringen, således har den planlagte sidste runde 27. februar igen måttet flyttes pga. oprykningskamp i A-rækken. Klubturneringen forventes dog afsluttet i begyndelsen af marts måned.


13-02-2012  Stor sejr i B-rækken

Der skulle have været afsluttende stævne for de 4 hold i B-rækken gr. 1 i aftes i Bov, men Gråsten 3 fik desværre forfald og kunne ikke stille hold mod Oversø-Frørup. Tilbage var så kun topkampen mellem Alssund 2 og Bov 4. Denne kamp blev aldrig rigtig spændende, dertil var Bov for overlegne og slutresultatet vippede da også kun mellem 3-1 og 4-0 til Bov og sluttede vist retfærdig nok på 3½-½ til Bov efter følgende resultater:

Gundolf Matthiesen - Erik Holm Petersen ½-½
A.C. Petersen - Morten Helms 1-.0
David Gutschenreiter - Henning Jakobsen 1-0
Verner Schrøder - Broder Petersen 1-011-02-2012 Indkaldelse til Generalforsamling

 

                           Padborg, den 25.01.2012 

 Der indkaldes til:

 

 

  Generalforsamling i Bov Skakklub, mandag den 20. februar 2012  

 Kl. 19.30 i klubbens lokaler  i Aktivitetshuset, Padborg.

 

Dagsorden: 

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Kassererens beretning

4.    Indkomne forslag 

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg til bestyrelsen


       a. Valg af kasserer (Svend Erik Kramer på valg)

       b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Steen Jensen og Knud Engsnap på valg)  

       c. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Claus Nielsen på valg)

      d. Valg af revisor (A. C. Petersen er på valg)

7. Aktiviteter i den kommende sæson

8. Eventuelt

Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 


07-02-2012   Forårsturnering godt igang

I aftes startede forårsturneringen, hvor man dels spiller 2 partier (hvid og sort) samtidig mod samme modstander, dels spiller med handicap udregnet efter rating.

Resultater i 1. runde:

Knud Engsnap - Verner Schrøder 1½-½
Steen Jensen - A.C. Petersen 1½-½
Claus Nielsen - Jürgen Ewert 1½-½


06-02-2012  Oprykningskamp spilles 27. februar

Seminifalekampene i A-rækken mellem de 4 gruppevindere spilles som følger,

Varde 2 - Fredericia 2
Vojens 1 - Bov 2

Ovennævnte kamp  mod Vojens var først programsat til mandag, den 13. februar, men da der her er sammenfald med afslutningen i B-rækken, er kampen flyttet til mandag, den 27. februar.

 
04-02-2012  Bovs juniorer sikker vinder af juniorrækken

Bovs bedste juniorhold vandt i dag suverænt også andet og sidste stævne i C-rækken (juniorrækken), der blev afviklet  i Haderslev. Bovs hold bestod af Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter, Benjamin Isler, Paul Göttsch og Donato Gutschenreiter. Bovs 2. hold havde det i dag svært og scorede kun1,5 point, men da holdet udelukkende består af nybegyndere er der håb forude.
I dagens afdeling blev stillingen i toppen:

1. Bov 5         17 point
2. Tønder       13,5
3  Haderslev  10,5

og i den samlede stilling efter de 2 stævner:

1.         Bov 5         34,5 Point   19 Matchpoint
2.-3.    Haderslev 23,5              12
2.-3.    Tønder      23,5               12
4.         Vojens      19,5
5.         Ribe          9,5                 4
6.         Bov 6        9,5                 3
 


30-01-2012  Klubturnering nærmer sig afslutningen

Klubturneringen, der har ligget i dvale den sidste  1½ måned, grundet jul og holdturneringen, nærmer sig afslutningen. En del har dog været flinke til at spille udsatte partier privat, så vi skulle kunne afslutte turneringen i løbet af februar måned. Marco Hansen fører p.t. , samtidig er han dog den, der mangler de fleste kampe, men den der har sat færrest point til, så han kan selv afgøre det. Se den aktuelle stilling under menupunkt klubturnering. 


28-01-2012   1. div. Bov - Århus-Skolerne 2  aflyst

1. div. kampen i morgen mod Århus Skolerne er desværre blevet aflyst. Århus kunne ikke stille hold og har valgt at trække holdet ud af turneringen, alle holdets hidtil spillede kampe udgår derfor af tabellen. Om det er en fordel eller ulempe for os, er svært at sige, men i hvert fald en ulempe for Esbjerg, der scorede 7½ mod dem og en fordel for Herning, der kun scorede 4 point mod dem. Så tabellen er lige nu noget skæv, da holdene i sagens natur ikke har spillet lige mange kampe. 

23-01-2012  Ny stor runde af vore sekundahold

I aftes havde alle vore sekundahold hjemmebane, og det blev atter til lutter sejre.

A-rk: Bov 2 - Gråsten 2 4-0
A-rk: Bov 3 - Løgumkloster 2½-1½

B-rk. Bov 4 - Gråsten 3  4-0

I A-rækken vandt vort 2. hold hele 4-0 over Gråstens ditto. Der kan overhovedet ikke pilles ved sejrens størrelse, Gråsten var i denne match ikke i nærheden af noget som helst.
Marthe, Malte, Dennis og Marco gjorde arbejdet færdigt og blev en sikker nr. 1 i rækken og skal nu spille oprykningsspil.
 Ligeledes i A-rækken vandt 3. holdet 2½-1½ over Løgumkloster også en fortjent sejr, kun på bræt 1 måtte Guido strække våben mod stærke Hans V. Hansen. Muhammed og Steen vandt, mens Claus spillerede remis. Dermed blev 3. holdet fint nr. 3 i slutstillingen.
4. holdet i B-rækken har åbenbart spillet sig varm og som turneringen skrider frem blevet bedre og bedre. I aftes gik det ud over Gråsten 3, der blev besejret med hele 4-0. Kun på 2. bræt var der virkelig kamp og en smule tvivl om udfaldet, Gråstens unge Sebastian Gråbæk kæmpede bravt længe mod veteranen A.C. Petersen, men måtte ned til sidst efter at have været under voldsom pres, forinden havde Gundolf, David og Jürgen bragt holdet foran 3-0. Holdet spiller sidste runde om 3 uger.
 

12-01-2012   God aften for vore sekundahold

A-rækken: Gråsten 2 - Bov 3   1-3

Guido tabte lidt overraskende på 1. brættet til Steen Zanchetta, men Muhamed, Claus og Steen sikrede den forventede sejr.  Det giver 3. holdet lidt luft til Løgumkloster inden sidste runde samt cementerede 2. holdets 1. plads.

B-rækken: Oversø-Frørup - Bov 4  1½-2½

Vort 4. hold fik revanche for 1. rundes nederlag til samme modstander med de omvendte cifre.
Manfred Thomsen og Gundolf spillede en respektfuld remis på bræt 1, mens unge Sascha Thomsen vandt sin 4. sejr i træk, dennegang over vor rutinerede A.C. Petersen. På 3. brættet vandt David problemfrit over Ralf Althüser, mens Max Neuendorf debuterede med en hurtig sejr over Udo Petersen.
B-rækken er utrolig spændende og jævnbyrdig, hvor 3 hold ligger meget tæt.
 
 
 10-01-2012  A-rækken Alssund - Bov 2  1½-2½

Klubbens 2. hold besejrede i aftes på udebane Alssund 1 med 2½-1½. På bræt 1 vandt hovedkredsens stærkeste kvindelige spiller Marthe Benzen over Jens Nording, mens der var remis til Malte Ibs mod den tidligere Bov-spiller Kim Czepluch. På bræt 3 og 4 delte Dennis og Marco også med Karsten Fyhn og Erik Holm Petersen. Holdet er nu klar til finalen mod Gråsten 2 i sidste runde, den 23. januar.
Torsdag spiller 3. holdet i Gråsten og 4. holdet hos Oversø-Frørup.
 

08-01-2012   1. div.  Herning-Bov 4½-3½

Erik Søbjerg - Frank Schwarz 0-1
Ole H. Mikkelsen - Peter Hertel 0-1
Søren Søgaard - Kai Reinecker ½-½
John Noe - Andreas Schütte ½-½
Steen V. Bering - Hartmut Klemmt 1-0
Jesper M. Vidriksen - Thore Prien 1-0
Ole Østergaard - Harald Klawitter ½-½
Flemming Nielsen - Svend E. Kramer 1-0

En hård og jævnbyrdig kamp i Herning, hvor der ikke blev givet ved dørene. Den store synder for Bov var Svend Erik, der havde remis ved trækgentagelse, men i tidnøden i 40. træk i stedet tabte dronningen. Der var bestemt gode præstationer ved vore to topbrætter Frank og Peter, men også Kai var tæt på. Harald havde også en lovende stilling, men det var ikke vores dag, marginalerne i dag gik mest Hernings vej. Det  bliver nu tæt i kampen om den sidste nedrykningsplads.


31-12-2011  Øbro Nytår slut

Andreas scorede 4 af 6, men tabte uheldigt i 6. runde til Peter Olsen (2209) efter med de sorte brikker at have haft en lovende stilling, men i tidnøden gik det galt. Andreas vandt et par ratingpoint og havde fonøjelsen at møde den senere vinder GM Henrik Danielsen i 2. runde. 
 

29-12-2011  Andreas Schütte deltager i Øbro Nytår (CXU Nytår)

Andreas har indtil nu scoret 3½ af 5 og ligger pænt over den forventede score. Eneste nederlag har været til GM Henrik Danielsen. Turneringen slutter med 2 runder i dag og Andreas kan sandsynligvis ses på livebrætterne her i 6. runde.

28-12-2011   SGP i Vojens

Hele 77 deltagere havde fundet vej til det traditionsrige julestævne i Vojens, der altid afholdes 28. december! Bov havde tilmeldt 8 spillere, men dagen før blev Dennis Schwarz desværre syg, om så mere ærgerligt, da Dennis førte sin gruppe efter de 3 første afdelinger. De øvrige 7 gjorde imidlertid en god figur. Svend Erik  Kramer scorede 3 point i M-klassen og det burde nok have været mindst et point mere. Marco Hansen fik en dårlig start i 1. kl., men spillede sig gevaldigt op med sejre i de sidste 3 partier til en 5. plads.
Max Neuendorf blev nr. 2 i 4. kl., men fører stadig suverænt i den samlede stilling.
I Skoleskaklassen delte Benjamin Isler 1. pladsen med 2 andre spillere og har stadig chancen i det samlede regnskab. Herudover deltog også Lisa og Chr. S. Petersen i Skoleskakklassen. 


 
16-12-2011

Status over holdturneringen for vore 6 hold

Der er julepause, og vi er næsten halvvejs gennem sæsonens holdturnering, så der er tid at gøre en foreløbig status. Er det gået som forventet, og hvordan ser perspektiverne for resten af sæsonen ud?

1. divisionsholdet var nyoprykkede og TL havde planlagt det således, at vi i de første 2 kampe skulle møde de to nedrykkere fra Skakligaen Nørresundby og Nordre. Hård kost og som kunne gøre, at vi i starten ville kunne komme til at halte efter de øvrige hold i tabellen. Men sådan skulle det gudskelov ikke gå, vi vandt en smule overraskende den første kamp mod Nørresundby med 4½-3½, derefter var selvtilliden helt i top inden opgøret mod rækkens absolutte favorit Nordre, Århus. Vi tabte desværre alt for stort 1½-6½. Længe så det ud som om, nederlaget kunne blive på acceptable 3-5, men for en gangs skyld svigtede koncentrationen helt, og det blev næsten til et kollektivt kollaps. Så var vi tilbage på udgangspunktet inden opgøret i 3. runde mod Esbjerg, normalt en lige kamp i hvert fald efter styrketallene, men det lykkedes os at vinde en forholdsvis sikker sejr på 5-3. I øjeblikket indtager vi 5. pladsen med 11 point, men ligger faktisk relativt noget bedre, i det vi som nævnt har mødt de klart sværeste modstandere af alle hold, bl.a. mangler vi også at møde rækkens absolutte bundhold. Inden starten havde vi nok 50% chancer for at blive i rækken, og de chancer er nok steget yderligere nogle pct., her efter de 3 første kampe. Men, vi skal naturligvis blive ved med at bevare fokus, for der er ingen lette modstandere i 1. division, der er 2000+ spillere helt ned til bræt 8 på stort set alle hold.
Vort 2. hold i A-rækken, som jo reelt er vort 3. hold, i det vi på holdet kun spiller med spillere fra nr. 14 og nedad på styrkelisten, og ikke som ville være naturligt fra nr. 9, fordi vi helst ikke skal vinde rækken og dermed risikere at rykke op til en mærkelig M-2, helt uden islæt fra 4. HK og kun bygget op på 5. HK´s præmisser. Når FU får ændret denne fejlplanlægning ved samarbejdet med 5. HK, vil vi tage vor beslutning op til revision. Men faren består jo i at vort hold i denne sæson alligevel vinder rækken, i det holdet efter 2 kampe har 6 point, men mangler de to øvrige medbejlere til 1. pladsen Alssund og Gråsten.
Vort 3. hold i A-rækken ligger p.t. nederst i tabellen efter to nederlag på 1-3 til rækkens to bedste hold, nu kommer de lidt lettere modstandere, så mon ikke holdet klarer sig og bliver i rækken.
Vort 4. hold i B-rækken spiller meget op og ned, nederlag og uafgjort mod hold man burde slå, dernæst en storsejr over et hold man burde tabe til, men holdet kan i anden runde selv afgøre sin skæbne.
Vi har 2 hold med i juniorrækken og efter det første stævne fører vort bedste hold suverænt rækken, og meget skal gå galt, hvis ikke det skal blive til en samlet sejr. 2. holdet, der består af nybegyndere, har det naturligvis svært i deres 1. sæson, men alle scorede point, så modet er bevaret og det skal nok gå bedre i runde 2.12-12-2011  Julelyn, gløgg og æbleskiver

Den traditionelle juleafslutning blev atter et tilløbsstykke hele 12 spillere havde fundet vej til klubbens lokaler. Der blev spillet i to grupper. I øverste gruppe vandt Peter Hertel foran Hartmut Klemmt og i gruppe 2 Claus Nielsen foran Steen Jensen.
Efter præmieovrrækkelse til ovennævnte, blev der serveret gløgg og æbleskiver samt fortalt historier fra hele skakscenen, mest naturligvis om hvor "fjollede" andre klubber bærer sig af.


04-12-2011  1. div. Bov - Esbjerg 5-3

Efter det noget uheldige store nederlag i siste runde mod Nordre, Århus kom vi tilbage på sporet og vandt en fin sejr på 5-3 mod Esbjerg. Andreas Schütte på bræt 4 var tæt på at gøre det til 5½-2½ i sidste parti, men marginalerne var på Esbjergs side i matchens sidste parti.
Begge hold mødte med 2 reserver, mens Esbjergs var ganske alvorlige bræt 1 og 2 manglede, var Bovs udfald længere nede på listen lettere at håndtere,  men da Esbjerg åbenbart havde de bedste reserver og på under 4 timer var kommet foran 2-0  netop på de to nederste brætter, så det ikke godt ud for hjemmeholdet. De tilbage blevne stillinger var gode, så gode, at vi gik i front 3-2 ved sejre til Frank Schwarz, Kai Reinecker og Harald Klawitter, derefter spillede Iver Poulsen og Thore Prien remis, hvorefter Peter Hertel på bræt 2 i et vanskeligt slutspil fik overtaget mod Lars Wilton så 4½-2½, inden det som nævnt  lykkedes Michael Mårup at holde remis mod Andreas Schüttes gevinstforsøg.


28-11-2011  Holdturnering Bov - Alssund 4½-3½!

I aftes spillede klubbens 3. og 4. hold mod Alssunds 1. og 2. hold, og det blev til en overraskende samlet sejr til Bov på 4½-3½. Efter delresultaterne:

A-rækken Bov 3 - Alssund 1   1-3
B-rækken Bov 4 - Alssund 2   3½-½

Men i A-rækken så det i starten bestemt skidt ud for vore farver. På mindre end en time havde såvel Dennis som Steen begge med de hvide brikker tabt til Kim Czepluch og Erik Holm Petersen uden at gøre nævneværdig modstand så 0-2. Tilbage sad Guido på bræt 1 mod Jens Nording og Claus på bræt 3 mod Karsten Fyn med de sorte brikker, de stod ikke dårligere, men med den større spillestyrke på Alssunds side, så det bestemt ikke lovende ud og i krogene blev der hvisket 0-4. Men så galt skulle det heldigivis ikke gå, både Guido og Claus kæmpede forbilledlig og begge havde endda gevinstchancer undervejs. Jens Nording og Guido leverede på bræt 1 en rigtig herrefight, der blev spillet helt ud til hver kun havde kongen tilbage. Claus var nok den., der var tættest på at vinde, i et meget kompliceret parti fik han narret en bonde fra Karsten Fyhn og fik visse gevinstchancer, men Karsten havde et vist tryk og i det rette øjeblik så han chancen og fik afviklet til remis.  Så 1-3 som ratingtallene også forudså, der er nu lagt op til en regulær finale i A-rækken når vort 2. hold i januar gæster Alssund. 
I B-rækken kom Alssund 2 som tophold, men måtte rejse hjem som midterhold.
Vort 4. hold ramte bare dagen, og kunne såmænd have vundet 4-0 og ingen kunne have indvendt noget herimod, i det Verner på bræt 4 efter åbningen stod klart til gevinst  mod Broder Petersen, der dog så senere fik sine chanceer så remis her nok retfærdigt.
På bræt 3 vamdt David en kvalitet mod Henning Jakobsen og selv om den unge mand senere gjorde livet lidt svært for sig selv, var det aldrig tvivl om udfaldet.
På bræt 2 i opgøret mellem de to 80 årige vandt A.C. en bonde mod Morten Helms og kørte sikkert stikket hjem.
På bræt 1 over- og udspillede en veloplagt Gundolf Matthiesen fuldstændig Jan E. Zimmermann. Det var Gundolfs første parti i 2 sæsoner, så han har nu mod på mere. 
Slutteligt blev der også afviklet et udsat parti i klubturneringen - Marco og Svend Erik spillede remis. Svend Erik fik et lille initiativ og pressede på, men Marco forsvarede sig klogt og det hele ebbede ud i en klar remisstilling. 


21-11-2011 Klubturnering

Der belv afviklet 3 udsatte partier i klubturneringen, Knud vandt efter en åbningsfidus hurtigt over Jürgen. Claus tabte også hurtigt efter en grov fejl - dronningen røg for et tårn - til Dennis.
På mandag er der dobbelt holdkamp mod Alssund, i det  3. og 4. holdet møder Alssund 1 og 2 hjemme. Samtidig spilles topopgøret i klubturneringen mellem Marco og Svend Erik. 

19-11-2011  Klar Bov dominans ved SGP-stævne i Tønder

Selv om Bov vandt 3 klasser - 2. kl. ved Dennis Schwarz, 3. kl. ved David Gutschenreiter og 4. kl. ved Max Neuendorf ved dagens SGP-stævne i Tønder, så havde Bov chancen for næsten at gøre rent bord, Marthe Benzen burde nok have vundet 1. kl., men sjuskede sejren bort, det samme gjorde Svend Erik i M-klassen, havde klare gevinster mod Jørgen Clausen og Chr. Carstensen, der begge blev misbrugt på det skammeligste, så Bov var i dag i det gæstfrie hjørne. 
39 deltagere, heraf 8 fra Bov,  havde fundet vej til Tønder til et hurtigt og flot afviklet stævne. 
 

14-11-2011  Klubturnering 5. runde

Aftenens runde blev ramt af hele 4 afbud grundet arbejde, møde og sygdom. Så der blev kun spillet et regulært parti mellem Guido og Svend Erik. Det blev et ganske spændende parti hvor Guido med de hvide brikker gik all in, men med et smart modstød fra Svend Eriks side blev der hurtigt sat en stopper for det hvide angreb og kontrastødet fra Svend Eriks side gik rent ind.
På mandag vil vi forsøge at afvikle rundens øvrige partier samt et par udsatte fra tidligere runder.

13-11-2011    1. div. Bov - Nordre 1½-6½

Der findes skakkampe hvor alt lykkes og kampe hvor intet lykkes, sidstnævnte var en  sådan en  i dag for vort 1. hold.  Alle marginaler og lidt mere til faldt ud til Nordres fordel. En kamp der så ud til at slutte 5-3 til Nordre, endte i en mindre katastrofe. Det startede ellers udmærket med 1-1 efter to partier, men så stod såvel Mogens Grete, Andreas Schütte og Harmut Klemmt hurtigt til tab, mens Kai Reinecker på bræt 3 stod til gevinst , så vi var stadig indenfor det forventede. Men så skete katastrofen, de 3 nævnte tabte og Kai Reinecker lavede i modstanderens tidnød en ordentlig snitter og tabte også så 1-5 i stedet for 2-4, Peter Hertel spillede på bræt 2 remis, hvorefter bræt 1 Frank Schwarz sad tilbage med et slutspil i underkanten, men holdbart, desværre lylkkedes det også ham at tabe så 1½-6½, forhåbentlig får det ikke de store følger på den lange bane.   
 

10-11-2011   B-rækken: Gråsten 3 - Bov 4    2-2

Godt nok fik vort 4. hold to sene afbud fra Verner og Jürgen og måtte i al hast indkalde 2 reserver, men disse var jo ikke svagere, snarere tværtimod, så vi var stadig storfavoritter i aftenens match mod Gråsten. Men som Knud skriver en sort dag - alle med sort tabte.
På bræt 1 vandt Guido dog uden besvær mod Susan Clausen, der godt nok kæmpede længe i en håbløs stilling. På bræt 2 tabte Ste9en overraskende til Sebastian Gråbæk, måske en klassisk "undervurdeing".
På bræt 3 gjorde A.C. kort proces mod Mads Lund Petersen, mens Knud Engsnap tabte et langt parti mod Erik L. Petersen, "jeg var for passiv i starten og blev presset i bund", skriver Knud. 
Men vi skal jo heller ikke vinde rækken, vi kan jo ikke have flere A-hold, end de 2 vi har!

 
07-11-2011   A-rækken: Bov 2 - Løgumkloster 3-1

Aftenens kamp mellem Bov 2 og Løgumkloster fik det rigtige resultat 3-1 til Bov, men på et par af brætterne skulle det nok være gået lidt anderledes, såfremt der er en retfærdighed til i skak.

På bræt 1 vandt en snu Klosterspiller Hans V. Hansen over Marthe Benzen, men det burde han ikke have gjort, højest remis, i det fordelen i store dele af partiet var på Marthes side, men da det blev rigtig indviklet, troede Marthe hun skulle vinde og tog ikke remis ved trækgentagelse, i stedet fik Hans Valdemar sat det afgørende stød ind.
På bræt 2 vandt Dennis på rekordtid over Holger Schmidt, et offer på kongestillingen løb lige igennem.
På bræt 3 vandt Marco Hansen langsomt, men sikkert over Karl M. Kristensen. Marco vandt en bonde og tog sikkert stikket hjem.
På bræt 4 fik Claus Nielsen en rigtig fin stilling mod Jens P. Jensen, der imidlertid forsvarede sig omhyggeligt og det løb lidt ud i sandet for Claus. Da alle officerer var byttet stod spillerne tilbage med konge og 5 bønder hver, og her spillede Claus bedst, snød Jens P. for en bonde og så var ballet forbi, nok en lidt heldig sejr til vor mand.
 

05-11-2011  Bovs juniorer vinder 1. afdeling

1. afdeling af årets juniorholdturnering blev i dag spillet i klubbens lokaler i A-Huset i Padborg. 
Bov havde to hold med, derudover deltog Tønder, Vojens og Haderslev med hver 1 hold, Ribe havde sendt afbud pga. en overlapning med et Skoleskakstævne.
Bovs bedste juniorerhold vandt som ventet 1. afdeling foran Haderslev og Vojens.
Holdet bestod af: Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter, Paul Göttsch og Donato Gutschenreiter.
Bovs 2. juniorer klarede sig hæderligt og fik point i alle kampe undtagen mod 1. holdet.
Lisa S. Petersen, Lucas G. Schmidt, Chr. S. Petersen og Sebastian Greve udgjorde holdet.

 31-10-2011  Klubturnering 4. runde samt nyt medlem

4. runde bød ikke på de store overraskelser og to partier måtte udsættes pga af sygdom og arbejde. Guido vandt over Muhamed, Steen mod Jürgen, Verner mod Knud og endelig en lille overrakslese A.C. og Claus spillede remis. 
Der har næsten ikke været en spilleaften, de sidste par måneder, hvor der ikke er trådt et nyt medlem ind ad døren, således også i aftes. Kenny Wedelgren spillede for en 10-12 år siden i Faxe, bor nu i Padborg og skal vist blot lige have banket rusten af, så har vi en ny god klubspiller. Det er rart at se, vores omfatende markedsføring virker, men vi skal snart til at udvide lokalerne!


 30-10-2011  1. div. Nørresundby - Bov 3½-4½

Bov debuterede i 1. division med en mindre "sensation" ved at vinde udekampen i Århus mod  sidste sæsons nedrykker fra Skakligaen Nr. Sundby med 4½-3½. Marginalerne var et par gange på Bovs side og en enkelt gang på Nr. Sundbys side. Men det var fra start lagt op til et tæt og lige opgør, og det blev det.  Mange remis´ blev givet på foranledning af Nr. Sundby bl.a. på de øverste 3 brætter hvor respekten for Frank Schwarz, Peter Hertel og Kai Reinecker var mærkbar. Nr. Sundby havde bestemt generelt respekt for os, og det havde vi så sandelig oså for dem. Men ind imellem blev der også spillet skak så brikkerne sang, der blev taget og givet på bræt 8 Mellem Ulrik Flinta og Svend Erik, samt på bræt 4 mellem Andreas Og Niels H. Willumsen og i begge tilfælde, var vi de heldige eller nok mere regulært, vi regnede længst. Vi  havde dog ikke kun medvind, på bræt 7 havde Harald en regulær merbonde, men modstandren holdt tårnslutspillet remis. Alt i alt en drømmestart og bestemt en godkendt start og om 14 dage kommer rækkens tophold og oprykningsfavorit Nordre på besøg, vi glæder os!


25-02-2012  Generalforsamling i 4. Hovedkreds

 Den årlige generalforsamling i 4. HK blev afviklet i dag afviklet i Vojens, med deltagelse af alle klubber på nær Oversø-Frørup. Der var genvalg på alle bestyrelsesposter, mens Svend Erik Kramer, Bov, påtog sig opgaven som holdturneringsleder i den kommende sæson, og aflaster dermed formand Kai Bjørnskov, der i denne sæson har haft begge poster.
Generalforsamlingen forløb fredeligt. Klubberne har ligesom erkendt at løbet er kørt for 4. HK, der kommer en strukturændring af mindre eller større karakter indenfor en overskuelig årrække.
DSU har således længe drøftet en strukturudvikling i retning af færre hovedkredse, men er endnu ikke skredet til handling. Det er heller ikke nødvendigvis en let proces, men for at fremme den bad Kai Bjørnskov om mandat til at forhandle med 3. og 5. hovedkreds om samarbejde om holdturneringen (fra 2013) og på sigt om en fusion mellem de 3 hovedkredse. Og det mandat fik han.
Svend Erik Kramer havde inden mødet fremsendt forslag om at tildele Vojens Skakklub årets initiativpris, dette faldt i god jord hos alle øvrige og Vojens blev herefter indstillet hertil. 
Brian Lundgård, Vejen, blev indstillet til DSU’s hæderstegn for at etablere E-Skak.
Næste års generalforsamling holdes i Tønder.  


20-02-2012  Generalforsamling i god ro og orden

Kun 8 af klubbens medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling, og som sædvanlig blev det en hurtig overstået affære. Formanden Verner Schrøder omtalte i sin beretning bl.a. de flotte resultater, hvor klubben på holdskakfronten stort set havde vundet rub og stub og medlemsmæssigt hvor vi  har rundet de 50 medlemmer. Regnskabet udviste et mindre underskud, som var en følge af de øgede aktiviteter især på juniorfronten. Under valg var der genvalg over hele linien, så hele bestyrelsen fortsætter uanfægtet.
Knud Engsnap meddelte at han  stopper som juniortræner efter denne sæson, hvorfor vi har et problem at løse her, i det vort juniorarbejde gerne skulle fortsætte på samme høje niveau som hidtil. Under eventuelt blev vi enige om, at 2. holdet kan forsøge at spille sig op i M-2, såfremt de er gode nok hertil, vi vil i denne forbindelse ikke slække på opstillingen, som vi ofte gør når vi møder svagere hold.19-02-2012 1. div. Viborg-Bov 5-3

Marginalerne er bestemt ikke på vort 1. holds side i årets holdturnering, heller ikke i dag. Det startede værst muligt kl., 08.30 i morges afbud fra bræt 8 Wilhelm Brinkmann, syg med høj feber, hvem får man fat på med så kort varsel, vi skulle jo køre kl. 9.30?. I 6. forsøg siger Claus Nielsen rating 1617 og normalt spiller på vort 3. hold, ja, Claus spiller en flot kamp på bræt 8 og Viborgs Peter Gravens må grave dybt for at vinde.
Men ellers er resultatet i dag ikke  noget at sige til.  Viborg vandt fortjent 5-3, ganske vist var det ikke nødvendigt for Hartmut at tabe til Claus  Rossen på bræt 5, men til gengæld holdt Peter Hertel remis langt i underkanten mod Allan Holst på bræt 2. Fin sejr til Thore Prien mod Esmat Guindy, sikre remis til Andreas Schütte og Svend Erik Kramer og mindre sikkert til Kai Reinecker, som imidlertid viste at teknikken er i orden.
Vi skal vinde sidste kamp 5-3 mod Jetsmark 2 for at blive i 1. div., så enkelt er det! 
  

16-02-2012 Status over holdturneringen

Vore sekunda- og juniorhold har haft en fremragende sæson, vore hold har vundet alle de rækker, de har deltaget i, bedre kan det ikke gøres!
Bov 2 vandt A-rækken - Her blev Bov 3 nr. 3
Bov 4 vandt B-rækken
Bov 5 vandt juniorrækken  (C-rækken)
 
Til næste sæson vil vi således have 3 hold i A-rækken: Bov 2, Bov 3 og Bov 4 - det er bare for meget!
 
På generalforsamlingen på mandag bliver vi derfor nødt til at tage stilling til, om vort 2. hold skal spilles op i Mesterrækken, trods det noget absurde turneringssystem i M-2, der er helt uden andre hold fra 4. HK.  En oprykning vil således betyde store transportomkostninger, men til gengæld vil den videre færd frem  til et divisionshold mere ligge helt åben.

15-02-2012  Klubturneringen snart afsluttet

Marco Hansen ligger stadig til at blive den nye klubmester, men afslutningen på turneringen er trukket noget ud pga. af holdturneringskampe. Når stort set alle medlemmer er aktive i holdturneringen, bliver der uundgåeligt afbrydelser i klubturneringen, således har den planlagte sidste runde 27. februar igen måttet flyttes pga. oprykningskamp i A-rækken. Klubturneringen forventes dog afsluttet i begyndelsen af marts måned.


13-02-2012  Stor sejr i B-rækken

Der skulle have været afsluttende stævne for de 4 hold i B-rækken gr. 1 i aftes i Bov, men Gråsten 3 fik desværre forfald og kunne ikke stille hold mod Oversø-Frørup. Tilbage var så kun topkampen mellem Alssund 2 og Bov 4. Denne kamp blev aldrig rigtig spændende, dertil var Bov for overlegne og slutresultatet vippede da også kun mellem 3-1 og 4-0 til Bov og sluttede vist retfærdig nok på 3½-½ til Bov efter følgende resultater:

Gundolf Matthiesen - Erik Holm Petersen ½-½
A.C. Petersen - Morten Helms 1-.0
David Gutschenreiter - Henning Jakobsen 1-0
Verner Schrøder - Broder Petersen 1-011-02-2012 Indkaldelse til Generalforsamling

 

                           Padborg, den 25.01.2012 

 Der indkaldes til:

 

 

  Generalforsamling i Bov Skakklub, mandag den 20. februar 2012  

 Kl. 19.30 i klubbens lokaler  i Aktivitetshuset, Padborg.

 

Dagsorden: 

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Kassererens beretning

4.    Indkomne forslag 

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg til bestyrelsen


       a. Valg af kasserer (Svend Erik Kramer på valg)

       b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Steen Jensen og Knud Engsnap på valg)  

       c. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Claus Nielsen på valg)

      d. Valg af revisor (A. C. Petersen er på valg)

7. Aktiviteter i den kommende sæson

8. Eventuelt

Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 


07-02-2012   Forårsturnering godt igang

I aftes startede forårsturneringen, hvor man dels spiller 2 partier (hvid og sort) samtidig mod samme modstander, dels spiller med handicap udregnet efter rating.

Resultater i 1. runde:

Knud Engsnap - Verner Schrøder 1½-½
Steen Jensen - A.C. Petersen 1½-½
Claus Nielsen - Jürgen Ewert 1½-½


06-02-2012  Oprykningskamp spilles 27. februar

Seminifalekampene i A-rækken mellem de 4 gruppevindere spilles som følger,

Varde 2 - Fredericia 2
Vojens 1 - Bov 2

Ovennævnte kamp  mod Vojens var først programsat til mandag, den 13. februar, men da der her er sammenfald med afslutningen i B-rækken, er kampen flyttet til mandag, den 27. februar.

 
04-02-2012  Bovs juniorer sikker vinder af juniorrækken

Bovs bedste juniorhold vandt i dag suverænt også andet og sidste stævne i C-rækken (juniorrækken), der blev afviklet  i Haderslev. Bovs hold bestod af Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter, Benjamin Isler, Paul Göttsch og Donato Gutschenreiter. Bovs 2. hold havde det i dag svært og scorede kun1,5 point, men da holdet udelukkende består af nybegyndere er der håb forude.
I dagens afdeling blev stillingen i toppen:

1. Bov 5         17 point
2. Tønder       13,5
3  Haderslev  10,5

og i den samlede stilling efter de 2 stævner:

1.         Bov 5         34,5 Point   19 Matchpoint
2.-3.    Haderslev 23,5              12
2.-3.    Tønder      23,5               12
4.         Vojens      19,5
5.         Ribe          9,5                 4
6.         Bov 6        9,5                 3
 


30-01-2012  Klubturnering nærmer sig afslutningen

Klubturneringen, der har ligget i dvale den sidste  1½ måned, grundet jul og holdturneringen, nærmer sig afslutningen. En del har dog været flinke til at spille udsatte partier privat, så vi skulle kunne afslutte turneringen i løbet af februar måned. Marco Hansen fører p.t. , samtidig er han dog den, der mangler de fleste kampe, men den der har sat færrest point til, så han kan selv afgøre det. Se den aktuelle stilling under menupunkt klubturnering. 


28-01-2012   1. div. Bov - Århus-Skolerne 2  aflyst

1. div. kampen i morgen mod Århus Skolerne er desværre blevet aflyst. Århus kunne ikke stille hold og har valgt at trække holdet ud af turneringen, alle holdets hidtil spillede kampe udgår derfor af tabellen. Om det er en fordel eller ulempe for os, er svært at sige, men i hvert fald en ulempe for Esbjerg, der scorede 7½ mod dem og en fordel for Herning, der kun scorede 4 point mod dem. Så tabellen er lige nu noget skæv, da holdene i sagens natur ikke har spillet lige mange kampe. 

23-01-2012  Ny stor runde af vore sekundahold

I aftes havde alle vore sekundahold hjemmebane, og det blev atter til lutter sejre.

A-rk: Bov 2 - Gråsten 2 4-0
A-rk: Bov 3 - Løgumkloster 2½-1½

B-rk. Bov 4 - Gråsten 3  4-0

I A-rækken vandt vort 2. hold hele 4-0 over Gråstens ditto. Der kan overhovedet ikke pilles ved sejrens størrelse, Gråsten var i denne match ikke i nærheden af noget som helst.
Marthe, Malte, Dennis og Marco gjorde arbejdet færdigt og blev en sikker nr. 1 i rækken og skal nu spille oprykningsspil.
 Ligeledes i A-rækken vandt 3. holdet 2½-1½ over Løgumkloster også en fortjent sejr, kun på bræt 1 måtte Guido strække våben mod stærke Hans V. Hansen. Muhammed og Steen vandt, mens Claus spillerede remis. Dermed blev 3. holdet fint nr. 3 i slutstillingen.
4. holdet i B-rækken har åbenbart spillet sig varm og som turneringen skrider frem blevet bedre og bedre. I aftes gik det ud over Gråsten 3, der blev besejret med hele 4-0. Kun på 2. bræt var der virkelig kamp og en smule tvivl om udfaldet, Gråstens unge Sebastian Gråbæk kæmpede bravt længe mod veteranen A.C. Petersen, men måtte ned til sidst efter at have været under voldsom pres, forinden havde Gundolf, David og Jürgen bragt holdet foran 3-0. Holdet spiller sidste runde om 3 uger.
 

12-01-2012   God aften for vore sekundahold

A-rækken: Gråsten 2 - Bov 3   1-3

Guido tabte lidt overraskende på 1. brættet til Steen Zanchetta, men Muhamed, Claus og Steen sikrede den forventede sejr.  Det giver 3. holdet lidt luft til Løgumkloster inden sidste runde samt cementerede 2. holdets 1. plads.

B-rækken: Oversø-Frørup - Bov 4  1½-2½

Vort 4. hold fik revanche for 1. rundes nederlag til samme modstander med de omvendte cifre.
Manfred Thomsen og Gundolf spillede en respektfuld remis på bræt 1, mens unge Sascha Thomsen vandt sin 4. sejr i træk, dennegang over vor rutinerede A.C. Petersen. På 3. brættet vandt David problemfrit over Ralf Althüser, mens Max Neuendorf debuterede med en hurtig sejr over Udo Petersen.
B-rækken er utrolig spændende og jævnbyrdig, hvor 3 hold ligger meget tæt.
 
 
 10-01-2012  A-rækken Alssund - Bov 2  1½-2½

Klubbens 2. hold besejrede i aftes på udebane Alssund 1 med 2½-1½. På bræt 1 vandt hovedkredsens stærkeste kvindelige spiller Marthe Benzen over Jens Nording, mens der var remis til Malte Ibs mod den tidligere Bov-spiller Kim Czepluch. På bræt 3 og 4 delte Dennis og Marco også med Karsten Fyhn og Erik Holm Petersen. Holdet er nu klar til finalen mod Gråsten 2 i sidste runde, den 23. januar.
Torsdag spiller 3. holdet i Gråsten og 4. holdet hos Oversø-Frørup.
 

08-01-2012   1. div.  Herning-Bov 4½-3½

Erik Søbjerg - Frank Schwarz 0-1
Ole H. Mikkelsen - Peter Hertel 0-1
Søren Søgaard - Kai Reinecker ½-½
John Noe - Andreas Schütte ½-½
Steen V. Bering - Hartmut Klemmt 1-0
Jesper M. Vidriksen - Thore Prien 1-0
Ole Østergaard - Harald Klawitter ½-½
Flemming Nielsen - Svend E. Kramer 1-0

En hård og jævnbyrdig kamp i Herning, hvor der ikke blev givet ved dørene. Den store synder for Bov var Svend Erik, der havde remis ved trækgentagelse, men i tidnøden i 40. træk i stedet tabte dronningen. Der var bestemt gode præstationer ved vore to topbrætter Frank og Peter, men også Kai var tæt på. Harald havde også en lovende stilling, men det var ikke vores dag, marginalerne i dag gik mest Hernings vej. Det  bliver nu tæt i kampen om den sidste nedrykningsplads.


31-12-2011  Øbro Nytår slut

Andreas scorede 4 af 6, men tabte uheldigt i 6. runde til Peter Olsen (2209) efter med de sorte brikker at have haft en lovende stilling, men i tidnøden gik det galt. Andreas vandt et par ratingpoint og havde fonøjelsen at møde den senere vinder GM Henrik Danielsen i 2. runde. 
 

29-12-2011  Andreas Schütte deltager i Øbro Nytår (CXU Nytår)

Andreas har indtil nu scoret 3½ af 5 og ligger pænt over den forventede score. Eneste nederlag har været til GM Henrik Danielsen. Turneringen slutter med 2 runder i dag og Andreas kan sandsynligvis ses på livebrætterne her i 6. runde.

28-12-2011   SGP i Vojens

Hele 77 deltagere havde fundet vej til det traditionsrige julestævne i Vojens, der altid afholdes 28. december! Bov havde tilmeldt 8 spillere, men dagen før blev Dennis Schwarz desværre syg, om så mere ærgerligt, da Dennis førte sin gruppe efter de 3 første afdelinger. De øvrige 7 gjorde imidlertid en god figur. Svend Erik  Kramer scorede 3 point i M-klassen og det burde nok have været mindst et point mere. Marco Hansen fik en dårlig start i 1. kl., men spillede sig gevaldigt op med sejre i de sidste 3 partier til en 5. plads.
Max Neuendorf blev nr. 2 i 4. kl., men fører stadig suverænt i den samlede stilling.
I Skoleskaklassen delte Benjamin Isler 1. pladsen med 2 andre spillere og har stadig chancen i det samlede regnskab. Herudover deltog også Lisa og Chr. S. Petersen i Skoleskakklassen. 


 
16-12-2011

Status over holdturneringen for vore 6 hold

Der er julepause, og vi er næsten halvvejs gennem sæsonens holdturnering, så der er tid at gøre en foreløbig status. Er det gået som forventet, og hvordan ser perspektiverne for resten af sæsonen ud?

1. divisionsholdet var nyoprykkede og TL havde planlagt det således, at vi i de første 2 kampe skulle møde de to nedrykkere fra Skakligaen Nørresundby og Nordre. Hård kost og som kunne gøre, at vi i starten ville kunne komme til at halte efter de øvrige hold i tabellen. Men sådan skulle det gudskelov ikke gå, vi vandt en smule overraskende den første kamp mod Nørresundby med 4½-3½, derefter var selvtilliden helt i top inden opgøret mod rækkens absolutte favorit Nordre, Århus. Vi tabte desværre alt for stort 1½-6½. Længe så det ud som om, nederlaget kunne blive på acceptable 3-5, men for en gangs skyld svigtede koncentrationen helt, og det blev næsten til et kollektivt kollaps. Så var vi tilbage på udgangspunktet inden opgøret i 3. runde mod Esbjerg, normalt en lige kamp i hvert fald efter styrketallene, men det lykkedes os at vinde en forholdsvis sikker sejr på 5-3. I øjeblikket indtager vi 5. pladsen med 11 point, men ligger faktisk relativt noget bedre, i det vi som nævnt har mødt de klart sværeste modstandere af alle hold, bl.a. mangler vi også at møde rækkens absolutte bundhold. Inden starten havde vi nok 50% chancer for at blive i rækken, og de chancer er nok steget yderligere nogle pct., her efter de 3 første kampe. Men, vi skal naturligvis blive ved med at bevare fokus, for der er ingen lette modstandere i 1. division, der er 2000+ spillere helt ned til bræt 8 på stort set alle hold.
Vort 2. hold i A-rækken, som jo reelt er vort 3. hold, i det vi på holdet kun spiller med spillere fra nr. 14 og nedad på styrkelisten, og ikke som ville være naturligt fra nr. 9, fordi vi helst ikke skal vinde rækken og dermed risikere at rykke op til en mærkelig M-2, helt uden islæt fra 4. HK og kun bygget op på 5. HK´s præmisser. Når FU får ændret denne fejlplanlægning ved samarbejdet med 5. HK, vil vi tage vor beslutning op til revision. Men faren består jo i at vort hold i denne sæson alligevel vinder rækken, i det holdet efter 2 kampe har 6 point, men mangler de to øvrige medbejlere til 1. pladsen Alssund og Gråsten.
Vort 3. hold i A-rækken ligger p.t. nederst i tabellen efter to nederlag på 1-3 til rækkens to bedste hold, nu kommer de lidt lettere modstandere, så mon ikke holdet klarer sig og bliver i rækken.
Vort 4. hold i B-rækken spiller meget op og ned, nederlag og uafgjort mod hold man burde slå, dernæst en storsejr over et hold man burde tabe til, men holdet kan i anden runde selv afgøre sin skæbne.
Vi har 2 hold med i juniorrækken og efter det første stævne fører vort bedste hold suverænt rækken, og meget skal gå galt, hvis ikke det skal blive til en samlet sejr. 2. holdet, der består af nybegyndere, har det naturligvis svært i deres 1. sæson, men alle scorede point, så modet er bevaret og det skal nok gå bedre i runde 2.12-12-2011  Julelyn, gløgg og æbleskiver

Den traditionelle juleafslutning blev atter et tilløbsstykke hele 12 spillere havde fundet vej til klubbens lokaler. Der blev spillet i to grupper. I øverste gruppe vandt Peter Hertel foran Hartmut Klemmt og i gruppe 2 Claus Nielsen foran Steen Jensen.
Efter præmieovrrækkelse til ovennævnte, blev der serveret gløgg og æbleskiver samt fortalt historier fra hele skakscenen, mest naturligvis om hvor "fjollede" andre klubber bærer sig af.


04-12-2011  1. div. Bov - Esbjerg 5-3

Efter det noget uheldige store nederlag i siste runde mod Nordre, Århus kom vi tilbage på sporet og vandt en fin sejr på 5-3 mod Esbjerg. Andreas Schütte på bræt 4 var tæt på at gøre det til 5½-2½ i sidste parti, men marginalerne var på Esbjergs side i matchens sidste parti.
Begge hold mødte med 2 reserver, mens Esbjergs var ganske alvorlige bræt 1 og 2 manglede, var Bovs udfald længere nede på listen lettere at håndtere,  men da Esbjerg åbenbart havde de bedste reserver og på under 4 timer var kommet foran 2-0  netop på de to nederste brætter, så det ikke godt ud for hjemmeholdet. De tilbage blevne stillinger var gode, så gode, at vi gik i front 3-2 ved sejre til Frank Schwarz, Kai Reinecker og Harald Klawitter, derefter spillede Iver Poulsen og Thore Prien remis, hvorefter Peter Hertel på bræt 2 i et vanskeligt slutspil fik overtaget mod Lars Wilton så 4½-2½, inden det som nævnt  lykkedes Michael Mårup at holde remis mod Andreas Schüttes gevinstforsøg.


28-11-2011  Holdturnering Bov - Alssund 4½-3½!

I aftes spillede klubbens 3. og 4. hold mod Alssunds 1. og 2. hold, og det blev til en overraskende samlet sejr til Bov på 4½-3½. Efter delresultaterne:

A-rækken Bov 3 - Alssund 1   1-3
B-rækken Bov 4 - Alssund 2   3½-½

Men i A-rækken så det i starten bestemt skidt ud for vore farver. På mindre end en time havde såvel Dennis som Steen begge med de hvide brikker tabt til Kim Czepluch og Erik Holm Petersen uden at gøre nævneværdig modstand så 0-2. Tilbage sad Guido på bræt 1 mod Jens Nording og Claus på bræt 3 mod Karsten Fyn med de sorte brikker, de stod ikke dårligere, men med den større spillestyrke på Alssunds side, så det bestemt ikke lovende ud og i krogene blev der hvisket 0-4. Men så galt skulle det heldigivis ikke gå, både Guido og Claus kæmpede forbilledlig og begge havde endda gevinstchancer undervejs. Jens Nording og Guido leverede på bræt 1 en rigtig herrefight, der blev spillet helt ud til hver kun havde kongen tilbage. Claus var nok den., der var tættest på at vinde, i et meget kompliceret parti fik han narret en bonde fra Karsten Fyhn og fik visse gevinstchancer, men Karsten havde et vist tryk og i det rette øjeblik så han chancen og fik afviklet til remis.  Så 1-3 som ratingtallene også forudså, der er nu lagt op til en regulær finale i A-rækken når vort 2. hold i januar gæster Alssund. 
I B-rækken kom Alssund 2 som tophold, men måtte rejse hjem som midterhold.
Vort 4. hold ramte bare dagen, og kunne såmænd have vundet 4-0 og ingen kunne have indvendt noget herimod, i det Verner på bræt 4 efter åbningen stod klart til gevinst  mod Broder Petersen, der dog så senere fik sine chanceer så remis her nok retfærdigt.
På bræt 3 vamdt David en kvalitet mod Henning Jakobsen og selv om den unge mand senere gjorde livet lidt svært for sig selv, var det aldrig tvivl om udfaldet.
På bræt 2 i opgøret mellem de to 80 årige vandt A.C. en bonde mod Morten Helms og kørte sikkert stikket hjem.
På bræt 1 over- og udspillede en veloplagt Gundolf Matthiesen fuldstændig Jan E. Zimmermann. Det var Gundolfs første parti i 2 sæsoner, så han har nu mod på mere. 
Slutteligt blev der også afviklet et udsat parti i klubturneringen - Marco og Svend Erik spillede remis. Svend Erik fik et lille initiativ og pressede på, men Marco forsvarede sig klogt og det hele ebbede ud i en klar remisstilling. 


21-11-2011 Klubturnering

Der belv afviklet 3 udsatte partier i klubturneringen, Knud vandt efter en åbningsfidus hurtigt over Jürgen. Claus tabte også hurtigt efter en grov fejl - dronningen røg for et tårn - til Dennis.
På mandag er der dobbelt holdkamp mod Alssund, i det  3. og 4. holdet møder Alssund 1 og 2 hjemme. Samtidig spilles topopgøret i klubturneringen mellem Marco og Svend Erik. 

19-11-2011  Klar Bov dominans ved SGP-stævne i Tønder

Selv om Bov vandt 3 klasser - 2. kl. ved Dennis Schwarz, 3. kl. ved David Gutschenreiter og 4. kl. ved Max Neuendorf ved dagens SGP-stævne i Tønder, så havde Bov chancen for næsten at gøre rent bord, Marthe Benzen burde nok have vundet 1. kl., men sjuskede sejren bort, det samme gjorde Svend Erik i M-klassen, havde klare gevinster mod Jørgen Clausen og Chr. Carstensen, der begge blev misbrugt på det skammeligste, så Bov var i dag i det gæstfrie hjørne. 
39 deltagere, heraf 8 fra Bov,  havde fundet vej til Tønder til et hurtigt og flot afviklet stævne. 
 

14-11-2011  Klubturnering 5. runde

Aftenens runde blev ramt af hele 4 afbud grundet arbejde, møde og sygdom. Så der blev kun spillet et regulært parti mellem Guido og Svend Erik. Det blev et ganske spændende parti hvor Guido med de hvide brikker gik all in, men med et smart modstød fra Svend Eriks side blev der hurtigt sat en stopper for det hvide angreb og kontrastødet fra Svend Eriks side gik rent ind.
På mandag vil vi forsøge at afvikle rundens øvrige partier samt et par udsatte fra tidligere runder.

13-11-2011    1. div. Bov - Nordre 1½-6½

Der findes skakkampe hvor alt lykkes og kampe hvor intet lykkes, sidstnævnte var en  sådan en  i dag for vort 1. hold.  Alle marginaler og lidt mere til faldt ud til Nordres fordel. En kamp der så ud til at slutte 5-3 til Nordre, endte i en mindre katastrofe. Det startede ellers udmærket med 1-1 efter to partier, men så stod såvel Mogens Grete, Andreas Schütte og Harmut Klemmt hurtigt til tab, mens Kai Reinecker på bræt 3 stod til gevinst , så vi var stadig indenfor det forventede. Men så skete katastrofen, de 3 nævnte tabte og Kai Reinecker lavede i modstanderens tidnød en ordentlig snitter og tabte også så 1-5 i stedet for 2-4, Peter Hertel spillede på bræt 2 remis, hvorefter bræt 1 Frank Schwarz sad tilbage med et slutspil i underkanten, men holdbart, desværre lylkkedes det også ham at tabe så 1½-6½, forhåbentlig får det ikke de store følger på den lange bane.   
 

10-11-2011   B-rækken: Gråsten 3 - Bov 4    2-2

Godt nok fik vort 4. hold to sene afbud fra Verner og Jürgen og måtte i al hast indkalde 2 reserver, men disse var jo ikke svagere, snarere tværtimod, så vi var stadig storfavoritter i aftenens match mod Gråsten. Men som Knud skriver en sort dag - alle med sort tabte.
På bræt 1 vandt Guido dog uden besvær mod Susan Clausen, der godt nok kæmpede længe i en håbløs stilling. På bræt 2 tabte Ste9en overraskende til Sebastian Gråbæk, måske en klassisk "undervurdeing".
På bræt 3 gjorde A.C. kort proces mod Mads Lund Petersen, mens Knud Engsnap tabte et langt parti mod Erik L. Petersen, "jeg var for passiv i starten og blev presset i bund", skriver Knud. 
Men vi skal jo heller ikke vinde rækken, vi kan jo ikke have flere A-hold, end de 2 vi har!

 
07-11-2011   A-rækken: Bov 2 - Løgumkloster 3-1

Aftenens kamp mellem Bov 2 og Løgumkloster fik det rigtige resultat 3-1 til Bov, men på et par af brætterne skulle det nok være gået lidt anderledes, såfremt der er en retfærdighed til i skak.

På bræt 1 vandt en snu Klosterspiller Hans V. Hansen over Marthe Benzen, men det burde han ikke have gjort, højest remis, i det fordelen i store dele af partiet var på Marthes side, men da det blev rigtig indviklet, troede Marthe hun skulle vinde og tog ikke remis ved trækgentagelse, i stedet fik Hans Valdemar sat det afgørende stød ind.
På bræt 2 vandt Dennis på rekordtid over Holger Schmidt, et offer på kongestillingen løb lige igennem.
På bræt 3 vandt Marco Hansen langsomt, men sikkert over Karl M. Kristensen. Marco vandt en bonde og tog sikkert stikket hjem.
På bræt 4 fik Claus Nielsen en rigtig fin stilling mod Jens P. Jensen, der imidlertid forsvarede sig omhyggeligt og det løb lidt ud i sandet for Claus. Da alle officerer var byttet stod spillerne tilbage med konge og 5 bønder hver, og her spillede Claus bedst, snød Jens P. for en bonde og så var ballet forbi, nok en lidt heldig sejr til vor mand.
 

05-11-2011  Bovs juniorer vinder 1. afdeling

1. afdeling af årets juniorholdturnering blev i dag spillet i klubbens lokaler i A-Huset i Padborg. 
Bov havde to hold med, derudover deltog Tønder, Vojens og Haderslev med hver 1 hold, Ribe havde sendt afbud pga. en overlapning med et Skoleskakstævne.
Bovs bedste juniorerhold vandt som ventet 1. afdeling foran Haderslev og Vojens.
Holdet bestod af: Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter, Paul Göttsch og Donato Gutschenreiter.
Bovs 2. juniorer klarede sig hæderligt og fik point i alle kampe undtagen mod 1. holdet.
Lisa S. Petersen, Lucas G. Schmidt, Chr. S. Petersen og Sebastian Greve udgjorde holdet.

 31-10-2011  Klubturnering 4. runde samt nyt medlem

4. runde bød ikke på de store overraskelser og to partier måtte udsættes pga af sygdom og arbejde. Guido vandt over Muhamed, Steen mod Jürgen, Verner mod Knud og endelig en lille overrakslese A.C. og Claus spillede remis. 
Der har næsten ikke været en spilleaften, de sidste par måneder, hvor der ikke er trådt et nyt medlem ind ad døren, således også i aftes. Kenny Wedelgren spillede for en 10-12 år siden i Faxe, bor nu i Padborg og skal vist blot lige have banket rusten af, så har vi en ny god klubspiller. Det er rart at se, vores omfatende markedsføring virker, men vi skal snart til at udvide lokalerne!


 30-10-2011  1. div. Nørresundby - Bov 3½-4½

Bov debuterede i 1. division med en mindre "sensation" ved at vinde udekampen i Århus mod  sidste sæsons nedrykker fra Skakligaen Nr. Sundby med 4½-3½. Marginalerne var et par gange på Bovs side og en enkelt gang på Nr. Sundbys side. Men det var fra start lagt op til et tæt og lige opgør, og det blev det.  Mange remis´ blev givet på foranledning af Nr. Sundby bl.a. på de øverste 3 brætter hvor respekten for Frank Schwarz, Peter Hertel og Kai Reinecker var mærkbar. Nr. Sundby havde bestemt generelt respekt for os, og det havde vi så sandelig oså for dem. Men ind imellem blev der også spillet skak så brikkerne sang, der blev taget og givet på bræt 8 Mellem Ulrik Flinta og Svend Erik, samt på bræt 4 mellem Andreas Og Niels H. Willumsen og i begge tilfælde, var vi de heldige eller nok mere regulært, vi regnede længst. Vi  havde dog ikke kun medvind, på bræt 7 havde Harald en regulær merbonde, men modstandren holdt tårnslutspillet remis. Alt i alt en drømmestart og bestemt en godkendt start og om 14 dage kommer rækkens tophold og oprykningsfavorit Nordre på besøg, vi glæder os!


24-10-2011  Holdturneringen igang

I aftes startede holdturneringen for vore sekundahold. I A-rækken var der lokalopgør mellem 2. og 3. holdet - et par sidste øjebliks afbud, gjorde at de planlagte opstillinger ikke kunne holdes og der blev møbleret lidt rundt. 2. holdet vandt 3-1, på de første 2 brætter var der ingen tvivl, Marthe og Svend Erik vandt uden problemer, men både Claus og Muhamed var i store problemer mod Knud og A.C., begge partier sluttede dog remis til slutresultatet 3-1 - et godt og fornuftigt resultat så er begge hold på tavlen.
4

04-12-2011  1. div. Bov - Esbjerg 5-3

Efter det noget uheldige store nederlag i siste runde mod Nordre, Århus kom vi tilbage på sporet og vandt en fin sejr på 5-3 mod Esbjerg, Andreas Schütte på bræt 4 var tæt på at gøre det til 5½-2½ i sidste parti, men marginalerne var på Esbjergs side i matchens sidste parti.
Begge hold mødte med 2 reserver, mens Esbjergs var ganske alvorlige bræt 1 og 2 manglede, var Bovs udfald længere nede på listen lettere at håndtere,  men da Esbjerg åbenbart havde de bedste reserver og på under 4 timer var kommet foran 2-0  netop på de to nederste brætter, så det ikke godt ud for hjemmeholdet, men de tilbageblevne stillinger var gode, så gode, at vi gik i front 3-2 ved sejre til Frank Schwarz, Kai Reinecker og Harald Klawitter, derefter spilelde Iver Poulsen og Thore Prien remis hvorefter Peter Hertel på bræt 2 i et vanskeligt slutspil fik overtaget mod Lars Wilton så 4½-2½, inden det som nævnt  det lykkedes Michael Mårup at holde remis mod Andreas Schüttes gevinstforsøg.


28-11-2011  Holdturnering Bov - Alssund 4½-3½!

I aftes spillede klubbens 3. og 4. hold mod Alssunds 1. og 2. hold, og det blev til en overraskende samlet sejr til Bov på 4½-3½. Efter delresultaterne:

A-rækken Bov 3 - Alssund 1   1-3
B-rækken Bov 4 - Alssund 2   3½-½

Men i A-rækken så det i starten bestemt skidt ud for vore farver. På mindre end en time havde såvel Dennis som Steen begge med de hvide brikker tabt til Kim Czepluch og Erik Holm Petersen uden at gøre nævneværdig modstand så 0-2. Tilbage sad Guido på bræt 1 mod Jens Nording og Claus på bræt 3 mod Karsten Fyn med de sorte brikker, de stod ikke dårligere, men med den større spillestyrke på Alssunds side, så det bestemt ikke lovende ud og i krogene blev der hvisket 0-4. Men så galt skulle det heldigivis ikke gå, både Guido og Claus kæmpede forbilledlig og begge havde endda gevinstchancer undervejs. Jens Nording og Guido leverede på bræt 1 en rigtig herrefight, der blev spillet helt ud til hver kun havde kongen tilbage. Claus var nok den., der var tættest på at vinde, i et meget kompliceret parti fik han narret en bonde fra Karsten Fyhn og fik visse gevinstchancer, men Karsten havde et vist tryk og i det rette øjeblik så han chancen og fik afviklet til remis.  Så 1-3 som ratingtallene også forudså, der er nu lagt op til en regulær finale i A-rækken når vort 2. hold i januar gæster Alssund. 
I B-rækken kom Alssund 2 som tophold, men måtte rejse hjem som midterhold.
Vort 4. hold ramte bare dagen, og kunne såmænd have vundet 4-0 og ingen kunne have indvendt noget herimod, i det Verner på bræt 4 efter åbningen stod klart til gevinst  mod Broder Petersen, der dog så senere fik sine chanceer så remis her nok retfærdigt.
På bræt 3 vamdt David en kvalitet mod Henning Jakobsen og selv om den unge mand senere gjorde livet lidt svært for sig selv, var det aldrig tvivl om udfaldet.
På bræt 2 i opgøret mellem de to 80 årige vandt A.C. en bonde mod Morten Helms og kørte sikkert stikket hjem.
På bræt 1 over- og udspillede en veloplagt Gundolf Matthiesen fuldstændig Jan E. Zimmermann. Det var Gundolfs første parti i 2 sæsoner, så han har nu mod på mere. 
Slutteligt blev der også afviklet et udsat parti i klubturneringen - Marco og Svend Erik spillede remis. Svend Erik fik et lille initiativ og pressede på, men Marco forsvarede sig klogt og det hele ebbede ud i en klar remisstilling. 


21-11-2011 Klubturnering

Der belv afviklet 3 udsatte partier i klubturneringen, Knud vandt efter en åbningsfidus hurtigt over Jürgen. Claus tabte også hurtigt efter en grov fejl - dronningen røg for et tårn - til Dennis.
På mandag er der dobbelt holdkamp mod Alssund, i det  3. og 4. holdet møder Alssund 1 og 2 hjemme. Samtidig spilles topopgøret i klubturneringen mellem Marco og Svend Erik. 

19-11-2011  Klar Bov dominans ved SGP-stævne i Tønder

Selv om Bov vandt 3 klasser - 2. kl. ved Dennis Schwarz, 3. kl. ved David Gutschenreiter og 4. kl. ved Max Neuendorf ved dagens SGP-stævne i Tønder, så havde Bov chancen for næsten at gøre rent bord, Marthe Benzen burde nok have vundet 1. kl., men sjuskede sejren bort, det samme gjorde Svend Erik i M-klassen, havde klare gevinster mod Jørgen Clausen og Chr. Carstensen, der begge blev misbrugt på det skammeligste, så Bov var i dag i det gæstfrie hjørne. 
39 deltagere, heraf 8 fra Bov,  havde fundet vej til Tønder til et hurtigt og flot afviklet stævne. 
 

14-11-2011  Klubturnering 5. runde

Aftenens runde blev ramt af hele 4 afbud grundet arbejde, møde og sygdom. Så der blev kun spillet et regulært parti mellem Guido og Svend Erik. Det blev et ganske spændende parti hvor Guido med de hvide brikker gik all in, men med et smart modstød fra Svend Eriks side blev der hurtigt sat en stopper for det hvide angreb og kontrastødet fra Svend Eriks side gik rent ind.
På mandag vil vi forsøge at afvikle rundens øvrige partier samt et par udsatte fra tidligere runder.

13-11-2011    1. div. Bov - Nordre 1½-6½

Der findes skakkampe hvor alt lykkes og kampe hvor intet lykkes, sidstnævnte var en  sådan en  i dag for vort 1. hold.  Alle marginaler og lidt mere til faldt ud til Nordres fordel. En kamp der så ud til at slutte 5-3 til Nordre, endte i en mindre katastrofe. Det startede ellers udmærket med 1-1 efter to partier, men så stod såvel Mogens Grete, Andreas Schütte og Harmut Klemmt hurtigt til tab, mens Kai Reinecker på bræt 3 stod til gevinst , så vi var stadig indenfor det forventede. Men så skete katastrofen, de 3 nævnte tabte og Kai Reinecker lavede i modstanderens tidnød en ordentlig snitter og tabte også så 1-5 i stedet for 2-4, Peter Hertel spillede på bræt 2 remis, hvorefter bræt 1 Frank Schwarz sad tilbage med et slutspil i underkanten, men holdbart, desværre lylkkedes det også ham at tabe så 1½-6½, forhåbentlig får det ikke de store følger på den lange bane.   
 

10-11-2011   B-rækken: Gråsten 3 - Bov 4    2-2

Godt nok fik vort 4. hold to sene afbud fra Verner og Jürgen og måtte i al hast indkalde 2 reserver, men disse var jo ikke svagere, snarere tværtimod, så vi var stadig storfavoritter i aftenens match mod Gråsten. Men som Knud skriver en sort dag - alle med sort tabte.
På bræt 1 vandt Guido dog uden besvær mod Susan Clausen, der godt nok kæmpede længe i en håbløs stilling. På bræt 2 tabte Ste9en overraskende til Sebastian Gråbæk, måske en klassisk "undervurdeing".
På bræt 3 gjorde A.C. kort proces mod Mads Lund Petersen, mens Knud Engsnap tabte et langt parti mod Erik L. Petersen, "jeg var for passiv i starten og blev presset i bund", skriver Knud. 
Men vi skal jo heller ikke vinde rækken, vi kan jo ikke have flere A-hold, end de 2 vi har!

 
07-11-2011   A-rækken: Bov 2 - Løgumkloster 3-1

Aftenens kamp mellem Bov 2 og Løgumkloster fik det rigtige resultat 3-1 til Bov, men på et par af brætterne skulle det nok være gået lidt anderledes, såfremt der er en retfærdighed til i skak.

På bræt 1 vandt en snu Klosterspiller Hans V. Hansen over Marthe Benzen, men det burde han ikke have gjort, højest remis, i det fordelen i store dele af partiet var på Marthes side, men da det blev rigtig indviklet, troede Marthe hun skulle vinde og tog ikke remis ved trækgentagelse, i stedet fik Hans Valdemar sat det afgørende stød ind.
På bræt 2 vandt Dennis på rekordtid over Holger Schmidt, et offer på kongestillingen løb lige igennem.
På bræt 3 vandt Marco Hansen langsomt, men sikkert over Karl M. Kristensen. Marco vandt en bonde og tog sikkert stikket hjem.
På bræt 4 fik Claus Nielsen en rigtig fin stilling mod Jens P. Jensen, der imidlertid forsvarede sig omhyggeligt og det løb lidt ud i sandet for Claus. Da alle officerer var byttet stod spillerne tilbage med konge og 5 bønder hver, og her spillede Claus bedst, snød Jens P. for en bonde og så var ballet forbi, nok en lidt heldig sejr til vor mand.
 

05-11-2011  Bovs juniorer vinder 1. afdeling

1. afdeling af årets juniorholdturnering blev i dag spillet i klubbens lokaler i A-Huset i Padborg. 
Bov havde to hold med, derudover deltog Tønder, Vojens og Haderslev med hver 1 hold, Ribe havde sendt afbud pga. en overlapning med et Skoleskakstævne.
Bovs bedste juniorerhold vandt som ventet 1. afdeling foran Haderslev og Vojens.
Holdet bestod af: Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter, Paul Göttsch og Donato Gutschenreiter.
Bovs 2. juniorer klarede sig hæderligt og fik point i alle kampe undtagen mod 1. holdet.
Lisa S. Petersen, Lucas G. Schmidt, Chr. S. Petersen og Sebastian Greve udgjorde holdet.

 31-10-2011  Klubturnering 4. runde samt nyt medlem

4. runde bød ikke på de store overraskelser og to partier måtte udsættes pga af sygdom og arbejde. Guido vandt over Muhamed, Steen mod Jürgen, Verner mod Knud og endelig en lille overrakslese A.C. og Claus spillede remis. 
Der har næsten ikke været en spilleaften, de sidste par måneder, hvor der ikke er trådt et nyt medlem ind ad døren, således også i aftes. Kenny Wedelgren spillede for en 10-12 år siden i Faxe, bor nu i Padborg og skal vist blot lige have banket rusten af, så har vi en ny god klubspiller. Det er rart at se, vores omfatende markedsføring virker, men vi skal snart til at udvide lokalerne!


 30-10-2011  1. div. Nørresundby - Bov 3½-4½

Bov debuterede i 1. division med en mindre "sensation" ved at vinde udekampen i Århus mod  sidste sæsons nedrykker fra Skakligaen Nr. Sundby med 4½-3½. Marginalerne var et par gange på Bovs side og en enkelt gang på Nr. Sundbys side. Men det var fra start lagt op til et tæt og lige opgør, og det blev det.  Mange remis´ blev givet på foranledning af Nr. Sundby bl.a. på de øverste 3 brætter hvor respekten for Frank Schwarz, Peter Hertel og Kai Reinecker var mærkbar. Nr. Sundby havde bestemt generelt respekt for os, og det havde vi så sandelig oså for dem. Men ind imellem blev der også spillet skak så brikkerne sang, der blev taget og givet på bræt 8 Mellem Ulrik Flinta og Svend Erik, samt på bræt 4 mellem Andreas Og Niels H. Willumsen og i begge tilfælde, var vi de heldige eller nok mere regulært, vi regnede længst. Vi  havde dog ikke kun medvind, på bræt 7 havde Harald en regulær merbonde, men modstandren holdt tårnslutspillet remis. Alt i alt en drømmestart og bestemt en godkendt start og om 14 dage kommer rækkens tophold og oprykningsfavorit Nordre på besøg, vi glæder os!


24-10-2011  Holdturneringen igang

I aftes startede holdturneringen for vore sekundahold. I A-rækken var der lokalopgør mellem 2. og 3. holdet - et par sidste øjebliks afbud, gjorde at de planlagte opstillinger ikke kunne holdes og der blev møbleret lidt rundt. 2. holdet vandt 3-1, på de første 2 brætter var der ingen tvivl, Marthe og Svend Erik vandt uden problemer, men både Claus og Muhamed var i store problemer mod Knud og A.C., begge partier sluttede dog remis til slutresultatet 3-1 - et godt og fornuftigt resultat så er begge hold på tavlen.
4. holdet i B-rækken havde besøg af Oversø-Frørup, der i forhold til sidste sæson er blevet væsentlig forstærket med et par tidlige spillere fra Fribonde. Så fra at være bundhold i rækken bliver holdet uden tvivl et af topholdene. Oversø-Frørup vandt knebent 2½-1½, men det kunne ligeså godt være gået omvendt. Gudido fik et remistilbud fra Manfred Thomsen, afslog og overforcerede og tabte. På bræt 2 vandt Sascha Thomsen et langt og spændende parti mod David Gutschenreiter, på bræt 3 kom vores eneste sejr ved Verner, mens Jürgen på 4. bræt kun fik remis i en ellers klar fordelagtig stilling. 2. runde af holdturneringen spilles om 2 uger.
 
 

22-10-2011  75 deltagere til SGP i Haderslev

Hele 75 deltagere havde fundet vej til 2. afdeling af årets SGP-serie i Haderslev, kun Vojens har tidligere haft en ligeså stor tilslutning til deres julestævne.
Bov havde 7 spillere med, da Dennis måtte melde forfald i sidste øjeblik pga. influenza.
Benjamin Isler vandt Skoleskakklssen med 6 af 7 og Max Neuendorf levede fuldt op til sit navn og vandt 4. klasse med max. 7 af 7. Dette blev de 2 eneste sejre til Bov i denne weekend, David Gutschenreiter havde lidt af en offday i 2. kl. og scorede kun 4 point på en delt 4-5, Plads, lillebror Dorian scorede også 4 i 4. klasse og blev også nr. 4-5, I øverste klasse M-klasse havde Bov 2 deltagere blandt de 8 deltagere. Andreas blev nr. 3 efter Mads Boe, Skanderborg og Lars Hansen SK 68, men scorer så alligevel de 17 GP-point, Svend Erik scorede 2½, men havde gevinststilling mod Mads Boe undervejs, men det blev ligeved og næsten. Svend Erik blev delt 5.-6.


19-10-2011  SGP på lørdag i Haderslev

2. runde  af SGP-serien spilles lørdag i Haderslev. Efterårsferien har taget toppen af vor tilmelding, men alligevel deltager 8 spillere fra klubben, heraf 4 børn/juniorer.  


17-10-2011  Klubturnering 3. runde

I 3. runde var der fuldt hus, og det blev en ganske interessant runde, hvor der blev gået til stålet og alle spillede stort set på gevinst, også nogle så meget, at de tabte. Således tabte A.C. unødigt til Verner og Knud ligeså unødigt til Muhamed, i begge partier var der næsten opstået døde remisstillinger, men der blev overspillet. Dennis tabte en "lynkrig" til Guido, en overgang tror jeg Dennis stod til gevinst, men minuttet efter til tab. Mere sejt gik det til mellem Claus og Svend Erik og Marco mod Steen. Claus regnede længst og mest korrekt mod Svend Erik, der ikke kunne spille det planlagte, Claus fik en bonde mere, den dog blev sat til igen på en fingerfejl, og så var stillingen helt lige og man tog remis. Aftenes bedste præstation stod ubetinget Marco Hansen for. Han fik en lille fordel i åbningen, som han stille og roligt udbyggede træk for træk for til sidst at stille Steen overfor uløsbare problemer, det så instruktivt ud.
På mandag er der holdkampe - så 4. runde spilles først 31. oktober, men lodtrækning er foretaget og parringer kan ses under menupunkt klubturnering.
  

10-10-2011   Klubturneringens 2. runde spillet i aftes

I 2. runde var der ventede sejre til Muhamed, Svend Erik samt Dennis, der vandt 1. rundes parti mod Jürgen.  En lille artig overraskelse at  Claus vandt over vort nye medlem Guido, i en ret lige stilling tilbød Claus remis, men Guido ville mere, afslog overforcerede og tabte, men med til historien hører at Claus vandt det næsten studieagtige slutspil med 2 fribønder på fornemste vis - flot!
I 3. runde er der topopgør mellem Claus og Svend Erik, mens både Dennis og Marco, der har et udsat indbyrdes parti også kan blande sig i topstriden. 
Se tabel under menupunkt Klubturnering.
 

08-10-2011  Holdurneringsprogrammet modtaget

Programmet for 4. og 5. HK er nu offentliggjort, og vore kampe er nu sat ind i kalenderen på modsatte side. Der mangler lidt afklaring omkring C-rækken. Juniorstævnet oprindelig ansat til 5. november i Bov, men i programmet nu ansat til søndag, den 6. november, hvilket næppe er muligt. I mail fra TL figurerer nu helt nye terminer 4.12.11 og 26.2.12, men det er jo begge søndage og førstnævnte kolliderer bl.a. med divisionsturneringen og mesterrækken. Vi afventer og ser hvad der sker, inden vi booker lokaler m.v.
Sidste fra TL: De oprindelige terminer 05.11.2011 i Bov  og 04.02.2012 i Haderslev er og bliver de gældende.

 
03-10-2011  Klubturneringen godt igang 

Sæsonens klubturnering startede i aftes med 12 spillere, grundet helligdag i Tyskland, blev et par partier fra 1. runde udsat. Der var ventede sejre til Steen, Claus, Svend Erik samt til et nyt medlem Guido Heinemann. Guido trådte ind af døren kl. 19.30 og fem minutter senre var han nyt medlem og kunne så spille sit 1. parti i klubturneringen. Guido er netop flyttet til det nordlige Flensborg, har tidligere spillet i Kropp, og som så mange andre fra områddet ønsker han at spille i Bov. Guido har et tysk rating på 1763 og vil indgå som reserve på alle vore sekundahold.
I løbet af ugen vil der blive sat tabel op under menupunkt Klubturnering.


02-10-2011  4. HK nr. 6 ved Juniorhold DM

Slutstillingen:

1. 6. hovedkreds, 49½ bp, 14 mp
2. 1. hovedkreds, 34½ bp, 10 mp
3. 3. hovedkreds, 33½ bp, 9 mp
4. 9. hovedkreds, 24½ bp, 7 mp
5. 8. hovedkreds, 27½ bp, 6 mp
6. 4. hovedkreds, 23 bp, 5 mp
7. 5. hovedkreds, 15½ bp, 3 mp
8. 7. hovedkreds, 16 bp, 2 mp


De 2 Bov-spillere David Gutschenreiter og Max Neuendorf blev ikke uventet 4. HK´s pointslugere ved DM for juniorhold, der i weekenden blev spillet i Tjele. Max scorede 5½ af 7 og David scorede på bræt 3 4 point i de 7 partier.  Til næste år vil yderligere et par af de talentfulde spillere fra Bovs talentskole kunne deltage på holdet og dermed skulle en chance for medalje endelig være inde for rækkevide.


30-09-2011  Juniorhold DM 2011

Bov stiller med 2 spillere - David Gutschenreiter og Max Neuendorf - til 4. HK´s hold, der i weekenden på Tjele Efterskole dyster mod de øvrige hovedkredse.


26-09-2011  Warm-Up turneringen afsluttet

I aftes sluttede de sidste runder i Warm-Up turneringen, det lykkedes Svend Erik at vinde turneringen, selv om han tabte i 1. runde.

Slutstilling:

1. Svend Erik Kramer 6 af 7
2.-3. Claus Nielsen og A.C. Petersen  begge 5 point

På mandag starter klubturneringen.
 

24-09-2011  Årets første SGP-stævne domineret af Bov Skakklub

Bov har gennem de første 6 år af SGP været den klart dominerende klub, både i antal af deltagere og antal af præmietagere. Det ser ikke ud til, at der bliver ændret på det i indeværende sæson, Bov vandt nemlig hele 4 (godt nok et par delte) af de 6 klasser ved lørdagens stævne i Kolding.
Benjamin Isler vandt SkoleskakKlassen, Max Neuendorf 4. Kl, David Gutschenreiter 3. Kl. og Dennis Schwarz 2. Kl. -  men klubbens bedste præstation stod nok, den kun 15-årige pige Nato Imnadze nok alligevel for, med 3½ point i den stærke M-klasse. Vel hun tabte til Mads Boe (2341) og Niels Jørgen Friis Nielsen (2288), men det gør jo de fleste. 15 år og sådan en styrke, vi håber, vi får lov til at beholde hende et stykke tid endnu. 
57 deltagere havde fundet vej til Kolding, desværre ikke så mange fra 4. HK - udover de mange fra Bov kun 4 fra Vojens, 3 fra Ribe og så 1  hver fra Tønder og Sønderborg. Men Gråsten var vist undskyldt, men hvor var Haderslev, Aabenraa og Vejen? Jeg ved godt at aktivitetsniveauet i Bov er væsentligt højere end andre steder, men alligevel, det giver stof til eftertanke og lad os håbe det bliver bedre om 4 uger i Haderslev,
 

22-09-2011 Bov stiller med 12 spillere til SGP-opstarten på lørdag i Kolding


12 spillere fra klubben deltager i sæsonens 1. SGP-stævne på lørdag i Kolding. Heraf 6 ganske unge mennesker. SGP er en glimrende turnering til at integrere unge mennesker i klubberne, så lidt synd de øvrige klubber i kredsen næsten slet ikke tager denne mulighed op.
De øvrige klubber har alt for travlt, ja hele deres aktivitet lægges næsten på "gammelmandsskak" også kaldet EMT ´er, som jo slet ikke giver nye medlemmer, snarere tværtimod,  i stedt for at bruge nogle af kræfterne på medlemsfremmende foranstaltninger, så vi kan få nogle unge mennesker ind i klubberne og dermed blive lidt flere.

20-09-2011  Besøg fra Georgien og nye medlemmer nr. 52 og 53.

Klubben havde i aftes fint besøg af den kun 15-årige pige Nato Imnadze fra Georgien, der med med hele 1993 i Elo tilhører den absolutte elite i U-16 piger sammenhæng. Nato skal være i Danmark ca. de næste 3 måneder, og vil i den periode spille i Bov og herfra deltage i forskellige turneringer.
Endnu et nyt kvindeligt medlem 6-årige Melissa Alijagic meldte sig i aftes ind i klubben, så vi mønstrer nu hele 6 kvinder/piger - de meget stærke Marthe Benzen og Nato Imnadze og lidt længere nede Lisa Zimmermann, Signe Ertbirk og de to helt unge Lisa S. Petersen og Melissa Alijagic. 


19-09-2011  Ny spænding i warm-up turneringen

Den førende A.C.  Petersen tabte begge opgør i aftes og har nu afsluttet med 5 af 7. Men relativt bedre ligger Muhamed Alijagic med 4/4, Svend Erik Kramer med 4/5 og Claus Nielsen 3/4. De sidste partier spilles på mandag.

13-09-2011  Holdopstillinger til holdturneringen

1. div.
(trup på 12 spillere)    
                
Frank Schwarz                               
Peter Hertel                                            
Kai Reinecker                                         
Andreas Schütte                                      
Hartmut Klemmt                       
Thore Prien
Harald Klawitter
Mogens Grete
R:Svend Erik Kramer
R:Søren Eslander
R:Wilhelm Brinkmann
R:Jan-Hendrik Lorenzen

A-1

Marthe Benzen
Malte Ibs
Dennis Schwarz
Marco Hansen
R: Fabian Kiep

A-2

Muhamed Alijagic
Claus Nielsen
Steen Jensen
A.C. Petersen
R: Gundolf Matthiesen

B-1

David Gutschenreiter
John Balle
Verner Schrøder
Knud Engsnap
R: Jørgen Ewert12-09-2011  A.C. Petersen suveræn i warm-up

A.C. havde en meget dårlig sidste sæson, men ser i år ud til at være vendt tilbage til fordums styrke, i det han suverænt har lagt sig i spidsen for turneringen med max. 5/5. Længere nede har Claus Nielsen 3/4 og Muhamed Alijagic 2/2. De næste to runder spilles på mandag.


30-08-2011  Warm-up turneringen godt igang

I aftes startede sæsonens opvarmningsturnering med de to første runder. I Warm-up turneringen spilles hver aften to runder a 25 min. pr. spiller/parti.
Turneringens to første runder gav flere artige overraskelser, og de to eneste, der slap gennem de to første runder uden pointtab var Muhamed Alijagic og A.C. Petersen.
Runde 3 og 4 spilles på mandag.
 

24-08-2011  Klubben mønstrer nu 51 medlemmer

De mange aktiviter op til sæsonstarten er nu forbi, det høje niveau har gjort, at klubben nu tæller 51 medlemmer. Hvilket betyder at der vil blive  tilmeldtt mindst 6 hold til den kommende holdturnering. Udover 1. div., 2 hold i A-rækken, 1 i B- rækken samt to i juniorrækken. Skulle der dukke yderligere et par medlemmer op, vil yderligere et hold blive tilmeldt - I Bov spiller alle holdskak!   
I 1. holdstruppen, der jo består af 12 mand, vil Søren Eslander 2200+ spiller glide ind, hvilket betyder at Kim Czepluch (1878) glider ud.  Kim har grundet den stærke konkurrence kun spillet få kampe de  seneste sæsoner og ønsker at spille noget mere fast, og vender derfor tilbage til Alssund,. Kim har været en trofast og loyal spiller i Bov, desværre ingen bil, så han har påtaget sig nogle lange rejser med offentlig trafik for at spille for os.
Ingen af de 12 mand i 1. holdstruppen spiller i udgangspunktet på sekandaholdene, da vi i så fald vil være alt for stærke for de øvrige hold. Sidste sæson tabte ingen af Bovs hold således ikke en eneste holdkamp. Bov 2 vil ikke spille højere end A-rækken før de 2 hovedkredse får sig taget sammne til at løse problemet omkring M-2 og A-rækken ordentlig og på en fornuftig måde. Bov 2 kunne sagtens spille i M-2 og sikkert uden meget sved på panden også vinde den, men det kræver lige at man løser det problerm der er, som jo ikke kun er der for Bov 2, men for alle klubber  i 4. HK - mystisk. 
A-1-holdet vil være det samme som sidste sæson, men her vil vor nye spiller Marco Hansen (1731) dog også  glide ind. A.C. Petersen vil derfor glide ned på A-2-holdet, som han vil udgøre sammen med Muhamed Alijagic, Claus Nielsen og Steen Jensen. Den gamle "garde" vil udgøre B-holdet, dog suppleret med de unge David Gutschenreiter og Max Neuendorf. 


22-08-2011 Åbent Hus i klubben

 Artikel i JV og Bov Bladet

"Åbent Hus i Bov Skakklub mandag, den 22. august, i Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, Padborg – 1. etage lokaler 4 , 6 og 7.

Kl. 18.30 for børn og unge

Kl 19.30 for voksne

Bov Skakklub har oplevet nogle forrygende sæsoner, og klubben er de seneste år vokset til at blive  landsdelens største og stærkeste skakklub. Fra klubbens side har vi derfor valgt at følge op på denne succes og holder Åbent Hus for eventuelle nye interesserede, børn som voksne, begyndere som øvede  alle er velkomne til at komme og prøve, om skakspillet er noget for dem.

Som medlem får du udfordring og spænding, skak er nemlig et ældgammelt spil, der vedbliver med at fascinere, og det kan være både sjovt, lærerigt og  hyggeligt. Vi spiller internt i klubben, og vi møder også folk fra andre klubber. Der er liv omkring skakspillet, men vi vil så gerne være flere. Kig ind, f.eks. til Åbent Hus.

Bov Skakklub er også en aktiv klub, når det gælder børn og unge. Vi har i øjeblikket godt 18 børn og unge mellem 7-14 år i klubben . Udover undervisning og små turneringer tager klubben ofte ud til stævner og spiller mod andre klubber eller deltager i sociale arrangementer.

Et godt råd til forældre:

Sluk for computeren og find et brætspil frem
 
Et brætspil som skak udfordrer børnenes intellekt. Det udfordrer deres evne til at kombinere, og det udfordrer deres evne til at tænke langt. Det langsomme tempo ved de traditionelle brætspil betyder, at børnene får trænet evnen til at tænke sig godt om, hvorimod computerspil mere kører på automatik og reflekser. Men der er fordele ved begge ting, så derfor er det godt, hvis børn både spiller computer- og brætspil."

15-08-2011  Sæsonstart med lyn

Så kom klubben igang med sæsonenSvend Erik vandt en lille lynturnering med 10 af10 foran Claus med 8. På mandag starter juniorerne samtidig med Åbent Hus- arrangementet, så bliver der for alvor liv i klubben.

08-08-2011  Klar til sæsonstart den 15. august

På aftenens bestyrelsesmøde blev optakten til den nye sæson fremlagt og gennemgået. Klubben kører videre med det succesfulde koncept, som har gjort klubben til hovedkredsens førende både sportsligt og antalsmæssigt.  Indtil nu har det høje aktivitetsniveau hen over sommeren givet 2 nye på voksensfronten og den endelige opgøresle på børnefronten venter vi med til efter Åbent Hus arrangementet , den 22. august. Men det ser dog ud som om, vi kan tilmelde 6-7 hold i alt til den kommende holdturnering og dermed stiller Bov sandsynligvis 25 pct. af hovedkredsens hold. Men det kunne jo være, at også andre klubber har været aktive hen over sommeren med medlemsfremmende aktiviteter.  

19-07-2011  Udkast til divisionsturneringen udsendt

TL har netop udsendt udkast til sæsonens divisionsturnering. Bovs nyoprykkede 1. div. hold starter ude søndag, den 30. oktober mod Nørresundby i Aarhus. Både første og sidste runde spilles samlet i Aarhus, i det der er langt mellem Jetsmark og Nørresundby i nord og Bov i syd. Det bliver bestemt en spændede og interessant turnering. Vi har selv villet dette, og på papiret (ratingtal) skulle vi blive mellem nr. 4 og 7, så, der skal arbejdes hårdt for at overleve.    

06-07-2011 Sommeraktiviteter 

I dag blev den anden af klubbens store sommeraktiviteter - Aktiv Ferie - afviklet. Fire af deltagerne
udtrykte ønske om at gå fast til skak i klubben fremover, og vi forventer de alle dukker op til sæsonstart i klubbens juniorafdeling den 22. august. Tidligere på sommeren besøgte klubben Kruså Skole, hvor også flere udviste interesse og  3. og sidste trin i vor sommerraket afholdes netop 22. august med vort Åbent Hus - arrangement,  så det ser rigtigt godt ud med nye kræfter på børne- og unge fronten.

16-06-2011   Aktiv Ferie 2011 - onsdag, den 6. juli 

Bov Skakklub er atter i år med i Aabenraa Kommunes sommerferieprojekt – Aktiv Ferie – som er et tilbud til alle skoleelever fra 0. klasse til og med 9. klasse.
 
Sommerferien nærmer sig jo med hastige skridt. En lang, dejlig ferie står for døren, hvor man bare skal slappe af. Men ind imellem kan ferien også blive for lang og Bov Skakklub inviterer derfor onsdag, den 6. juli kommunens skoleelever til Skak for børn og unge i Aktivitetshuset i Padborg.
 
Formålet med arrangementet er, dels at udbrede skakspillet blandt børn, dels at give dem en god og let forståelig introduktion til spillet, herunder at introducere skak som en samværsform hvor vi har det sjovt sammen samtidig med, at vi tænker os om.
Vore erfaringer viser at børnene automatisk får lyst til at lære mere, når der skabes rum for uforpligtende læring i rammer, hvor de føler sig trygge og anerkendte.
Udover de positive sideeffekter som opøvelse af koncentrationsevne samt øget logisk og matematisk tankegang, lærer børnene også at skak er en sport, hvor man både lærer at vinde og tabe.  
Bov Skakklub har  i dag 18 unge mennesker i alderen 7-15 år i klubben, og en bagtanke eller et håb med arrangementet er naturligvis at flere af de unge mennesker, der deltager i arrangementet, vil få en så god og positiv oplevelse, at de efter ferien får lyst til mere i klubbens regi. 
 


12-06-2011  Pokalfinale i Odense med svingende resultater

Bov deltog atter i årets pokalfinale og som altid med de spillere, der havde kvalificeret sig, dvs. de spillere, der vandt kvalifikationen i Tønder. Det betød, at vi havde to 1700 spillere med på de nederste brætter og i det lange løb, trods god indsats, er dette ikke holdbart. Vi kan sagtens spille med, med 4 spillere fra vort div. hold, så fremtidig vil vi kun deltage i elitegruppen, såfremt dette er tilfældet.
 Stævnet i Odense begyndte god for holdet med to beskedne nederlag 1½-2½ mod meget stærke hold som Brønshøj og Øbro, så var krudtet imidlertid også brugt op, og man sluttede med beskedne 6½ point i alt.

Frank Schwarz på bræt 1 scorede fornemme 4 af 6, Hartmut på bræt 2 havde en direkte offday med 1 af 6, Svend Erik gjorde det lidt bedre med 1 af 4, men smed to gevinster undervejs, Sven og Marco scorede tilsammen kun ½ point i 8 partier, kæmpede godt, men var helt overmatchede. Men som altid en hyggelig dag, med et godt tilrettelagt stævne.  


10-06-2011  Pokalfinale på søndag i Odense

Klubben deltager på søndag (pinsesøndag) i med et hold i eliterækken ved pokalfinalen i Odense.

Holdet ser således ud:

Frank Schwarz
Hartmut Klemmt
Svend Erik Kramer
Sven Bandow
Marco Hansen


09-06-2011   Bov Skakklub på besøg på Kruså Skole

Klubbens juniorleder Knud Engsnap og undertegnede var i dag på besøg på Kruså Skole, inviteret til tema-dag for 4. - 6. kl. elever. Eleverne var delt i 3 hold, der turnerede rundt mellem 3 forskellige aktiviteter heriblandt skak.  Vi mødte nogle interesserede og engagerede elever, hvoraf flere ganske givet har skaktalent. Flere udtrykte da også ønsket om at fortsætte med at spille skak i klubben efter sommerferien, så lad os håbe at dagen udmøntede sig i nogle nye skakspillere. Klubben håber endvidere at arrangementet kan gentages ved senere lejlighed.

09-05-2011    Sommerpause til 15. august 2011

Klubben holder nu en tiltrængt sommerpause. Det har været en lang og hård sæson og et ganske stort og omfattende arbejde har været lagt for dagen, men det har været det hele værd og givet klubben de bedste resultater nogensinde  med flere resultater helt i top.  Med 1. holdets oprykning til 1. division som sæsonens absolutte højdepunkt.  

God sommerferie!


07-05-2011

Pokalskak i Tønder-  Bov vinder overraskende både  Elite- og Juniorgruppen


Afbud efter afbud haglede ned på Bovs elitehold de seneste dage, det seneste 10 minutter før turneringsstart, men alligevel vandt det amputerede Bov hold Elitegruppen, foran på papiret meget stærkere hold fra Haderslev og Tønder, som Bov i øvrigt  begge besejrede,  Desuden havde Bov af alle hold de klart stærkeste modstandere, så holdet var mere overlegent end det ½ point som fremgår af slutstillingen. Bov fik ingen billige 4-0 sejre, som alle øvrige hold i toppen.
Bovs juniorer var som ventet i særklasse, men fik flere overraskende voksne skalpe undervejs.  
Så, som sædvanlig dominerede Bov stævnet, men dennegang var det mod forventning og helt uventet. 

Bovs Elitevindere: Hartmut Klemmt (2090), Svend Erik Kramer (2025), Sven Bandow (1746), Marco hansen (1713), men de 2 sidstnævnte,  ofte overmatchede gjorde det godt.
Juniorholdet bestod af: David Gutschenreiter, Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter og Benjamin Isler.


19-04-2011 Steen Jensen vinder Bov Grand-Prix med 7 af 8.

Steen holdt med møje og besvær remis i det sidste og afgørende parti mod Claus Nielsen, og da Claus dermed havde afgivet 1½ point var Steen vinder med Claus på 2. pladsen.


12-04-2011

Runderne 4-6 blev i aftes spillet i Bov Grand-Prix og efter de 6 runder fører Steen med 4½ point af 5, A.C. med 4½ point  af 6 og længere nede Claus med 3 af 3.


11-04-2011  Sæsonafslutning og præmieuddeling hos juniorerne

Juniorerne sluttede sæsonen med præmieuddeling, sodavand og slik.

Præmietagere i gruppe B (begyndere fra i år):

1. Christian S. Petersen
2. Lisa S. Petersen
3. Lukas G. Schmidt

I gruppe A: (de erfarne)

1. Lars Bred
2. Jonas Heidtmann
3. Andreas Poulsen
 09-04-2011  SGP-Finale i Gråsten

7. og sidste runde blev i dag spillet i Gråsten med 52 deltagere. I M-klassen blev Andreas Schütte nr. 3 efter IM Jens. O.F. Nielsen og FM Mads Boe, efter 5 runder lå Svend Erik også godt til i klassementet, men mødte så de ovennævnte to tittelholdere i de to sidste runder og så røg en ellers god placering.  
I Skoleskakklassen blev der til dobbelsejr til Bov, Max Neundorf vandt foran Dorian Gutschenreiter.
I den samelde stilling blev resultaterne næsten identiske med 4 medaljer til Bov.
Bronze i M-klassen til Andreas Schütte
Sølv i 4. klasse til Lisa Zimmermann
Guld og sølv i Skoleskakklassen til Max Neuendorf og Dorian Gutschenreiter.


04-04-2011

Første 3 runder af Grand-Prix blev spillet. I front er Steen og A.C. begge med 2½ point. På mandag spilles runderne 4-6.  På mandag slutter endvidere juniorafdelingen sæsonen med præmieoverrækkelse.


29-03-2011

Marthe Benzen også lynmester


I aftes var der først  præmieuddeling i klubturneringen, derefter blev Bov Lynmesterskab afgjort.
Marthe Benzen, der også vandt klubturneringen, viste at hun også er en rigtig lynhaj og vandt med 9 af 10 mulige point foran Svend Erik med 8 og Dennis med 7 point.


28-03-2011

Gamle nyheder er desværre forsvundet. Vi har et stykke tid haft bøvl med hjemmesiden - først med tabeller, der kollapsede og brød ned uden forvarsel. Siden gik det helt koks i nyhedssiden, og det har desværre været nødvendigt at starte helt forfra. Godt sæsonen næsten er forbi, men alligvel en smule ærgerligt, at en del historier dermed går tabt.

28-11-2011  Holdturnering Bov - Alssund 4½-3½!

I aftes spillede klubbens 3. og 4. hold mod Alssunds 1. og 2. hold, og det blev til en overraskende samlet sejr til Bov på 4½-3½. Efter delresultaterne:

A-rækken Bov 3 - Alssund 1   1-3
B-rækken Bov 4 - Alssund 2   3½-½

Men i A-rækken så det i starten bestemt skidt ud for vore farver. På mindre end en time havde såvel Dennis som Steen begge med de hvide brikker tabt til Kim Czepluch og Erik Holm Petersen uden at gøre nævneværdig modstand så 0-2. Tilbage sad Guido på bræt 1 mod Jens Nording og Claus på bræt 3 mod Karsten Fyn med de sorte brikker, de stod ikke dårligere, men med den større spillestyrke på Alssunds side, så det bestemt ikke lovende ud og i krogene blev der hvisket 0-4. Men så galt skulle det heldigivis ikke gå, både Guido og Claus kæmpede forbilledlig og begge havde endda gevinstchancer undervejs. Jens Nording og Guido leverede på bræt 1 en rigtig herrefight, der blev spillet helt ud til hver kun havde kongen tilbage. Claus var nok den., der var tættest på at vinde, i et meget kompliceret parti fik han narret en bonde fra Karsten Fyhn og fik visse gevinstchancer, men Karsten havde et vist tryk og i det rette øjeblik så han chancen og fik afviklet til remis.  Så 1-3 som ratingtallene også forudså, der er nu lagt op til en regulær finale i A-rækken når vort 2. hold i januar gæster Alssund. 
I B-rækken kom Alssund 2 som tophold, men måtte rejse hjem som midterhold.
Vort 4. hold ramte bare dagen, og kunne såmænd have vundet 4-0 og ingen kunne have indvendt noget herimod, i det Verner på bræt 4 efter åbningen stod klart til gevinst  mod Broder Petersen, der dog så senere fik sine chanceer så remis her nok retfærdigt.
På bræt 3 vamdt David en kvalitet mod Henning Jakobsen og selv om den unge mand senere gjorde livet lidt svært for sig selv, var det aldrig tvivl om udfaldet.
På bræt 2 i opgøret mellem de to 80 årige vandt A.C. en bonde mod Morten Helms og kørte sikkert stikket hjem.
På bræt 1 over- og udspillede en veloplagt Gundolf Matthiesen fuldstændig Jan E. Zimmermann. Det var Gundolfs første parti i 2 sæsoner, så han har nu mod på mere. 
Slutteligt blev der også afviklet et udsat parti i klubturneringen - Marco og Svend Erik spillede remis. Svend Erik fik et lille initiativ og pressede på, men Marco forsvarede sig klogt og det hele ebbede ud i en klar remisstilling. 


21-11-2011 Klubturnering

Der belv afviklet 3 udsatte partier i klubturneringen, Knud vandt efter en åbningsfidus hurtigt over Jürgen. Claus tabte også hurtigt efter en grov fejl - dronningen røg for et tårn - til Dennis.
På mandag er der dobbelt holdkamp mod Alssund, i det  3. og 4. holdet møder Alssund 1 og 2 hjemme. Samtidig spilles topopgøret i klubturneringen mellem Marco og Svend Erik. 

19-11-2011  Klar Bov dominans ved SGP-stævne i Tønder

Selv om Bov vandt 3 klasser - 2. kl. ved Dennis Schwarz, 3. kl. ved David Gutschenreiter og 4. kl. ved Max Neuendorf ved dagens SGP-stævne i Tønder, så havde Bov chancen for næsten at gøre rent bord, Marthe Benzen burde nok have vundet 1. kl., men sjuskede sejren bort, det samme gjorde Svend Erik i M-klassen, havde klare gevinster mod Jørgen Clausen og Chr. Carstensen, der begge blev misbrugt på det skammeligste, så Bov var i dag i det gæstfrie hjørne. 
39 deltagere, heraf 8 fra Bov,  havde fundet vej til Tønder til et hurtigt og flot afviklet stævne. 
 

14-11-2011  Klubturnering 5. runde

Aftenens runde blev ramt af hele 4 afbud grundet arbejde, møde og sygdom. Så der blev kun spillet et regulært parti mellem Guido og Svend Erik. Det blev et ganske spændende parti hvor Guido med de hvide brikker gik all in, men med et smart modstød fra Svend Eriks side blev der hurtigt sat en stopper for det hvide angreb og kontrastødet fra Svend Eriks side gik rent ind.
På mandag vil vi forsøge at afvikle rundens øvrige partier samt et par udsatte fra tidligere runder.

13-11-2011    1. div. Bov - Nordre 1½-6½

Der findes skakkampe hvor alt lykkes og kampe hvor intet lykkes, sidstnævnte var en  sådan en  i dag for vort 1. hold.  Alle marginaler og lidt mere til faldt ud til Nordres fordel. En kamp der så ud til at slutte 5-3 til Nordre, endte i en mindre katastrofe. Det startede ellers udmærket med 1-1 efter to partier, men så stod såvel Mogens Grete, Andreas Schütte og Harmut Klemmt hurtigt til tab, mens Kai Reinecker på bræt 3 stod til gevinst , så vi var stadig indenfor det forventede. Men så skete katastrofen, de 3 nævnte tabte og Kai Reinecker lavede i modstanderens tidnød en ordentlig snitter og tabte også så 1-5 i stedet for 2-4, Peter Hertel spillede på bræt 2 remis, hvorefter bræt 1 Frank Schwarz sad tilbage med et slutspil i underkanten, men holdbart, desværre lylkkedes det også ham at tabe så 1½-6½, forhåbentlig får det ikke de store følger på den lange bane.   
 

10-11-2011   B-rækken: Gråsten 3 - Bov 4    2-2

Godt nok fik vort 4. hold to sene afbud fra Verner og Jürgen og måtte i al hast indkalde 2 reserver, men disse var jo ikke svagere, snarere tværtimod, så vi var stadig storfavoritter i aftenens match mod Gråsten. Men som Knud skriver en sort dag - alle med sort tabte.
På bræt 1 vandt Guido dog uden besvær mod Susan Clausen, der godt nok kæmpede længe i en håbløs stilling. På bræt 2 tabte Ste9en overraskende til Sebastian Gråbæk, måske en klassisk "undervurdeing".
På bræt 3 gjorde A.C. kort proces mod Mads Lund Petersen, mens Knud Engsnap tabte et langt parti mod Erik L. Petersen, "jeg var for passiv i starten og blev presset i bund", skriver Knud. 
Men vi skal jo heller ikke vinde rækken, vi kan jo ikke have flere A-hold, end de 2 vi har!

 
07-11-2011   A-rækken: Bov 2 - Løgumkloster 3-1

Aftenens kamp mellem Bov 2 og Løgumkloster fik det rigtige resultat 3-1 til Bov, men på et par af brætterne skulle det nok være gået lidt anderledes, såfremt der er en retfærdighed til i skak.

På bræt 1 vandt en snu Klosterspiller Hans V. Hansen over Marthe Benzen, men det burde han ikke have gjort, højest remis, i det fordelen i store dele af partiet var på Marthes side, men da det blev rigtig indviklet, troede Marthe hun skulle vinde og tog ikke remis ved trækgentagelse, i stedet fik Hans Valdemar sat det afgørende stød ind.
På bræt 2 vandt Dennis på rekordtid over Holger Schmidt, et offer på kongestillingen løb lige igennem.
På bræt 3 vandt Marco Hansen langsomt, men sikkert over Karl M. Kristensen. Marco vandt en bonde og tog sikkert stikket hjem.
På bræt 4 fik Claus Nielsen en rigtig fin stilling mod Jens P. Jensen, der imidlertid forsvarede sig omhyggeligt og det løb lidt ud i sandet for Claus. Da alle officerer var byttet stod spillerne tilbage med konge og 5 bønder hver, og her spillede Claus bedst, snød Jens P. for en bonde og så var ballet forbi, nok en lidt heldig sejr til vor mand.
 

05-11-2011  Bovs juniorer vinder 1. afdeling

1. afdeling af årets juniorholdturnering blev i dag spillet i klubbens lokaler i A-Huset i Padborg. 
Bov havde to hold med, derudover deltog Tønder, Vojens og Haderslev med hver 1 hold, Ribe havde sendt afbud pga. en overlapning med et Skoleskakstævne.
Bovs bedste juniorerhold vandt som ventet 1. afdeling foran Haderslev og Vojens.
Holdet bestod af: Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter, Paul Göttsch og Donato Gutschenreiter.
Bovs 2. juniorer klarede sig hæderligt og fik point i alle kampe undtagen mod 1. holdet.
Lisa S. Petersen, Lucas G. Schmidt, Chr. S. Petersen og Sebastian Greve udgjorde holdet.

 31-10-2011  Klubturnering 4. runde samt nyt medlem

4. runde bød ikke på de store overraskelser og to partier måtte udsættes pga af sygdom og arbejde. Guido vandt over Muhamed, Steen mod Jürgen, Verner mod Knud og endelig en lille overrakslese A.C. og Claus spillede remis. 
Der har næsten ikke været en spilleaften, de sidste par måneder, hvor der ikke er trådt et nyt medlem ind ad døren, således også i aftes. Kenny Wedelgren spillede for en 10-12 år siden i Faxe, bor nu i Padborg og skal vist blot lige have banket rusten af, så har vi en ny god klubspiller. Det er rart at se, vores omfatende markedsføring virker, men vi skal snart til at udvide lokalerne!


 30-10-2011  1. div. Nørresundby - Bov 3½-4½

Bov debuterede i 1. division med en mindre "sensation" ved at vinde udekampen i Århus mod  sidste sæsons nedrykker fra Skakligaen Nr. Sundby med 4½-3½. Marginalerne var et par gange på Bovs side og en enkelt gang på Nr. Sundbys side. Men det var fra start lagt op til et tæt og lige opgør, og det blev det.  Mange remis´ blev givet på foranledning af Nr. Sundby bl.a. på de øverste 3 brætter hvor respekten for Frank Schwarz, Peter Hertel og Kai Reinecker var mærkbar. Nr. Sundby havde bestemt generelt respekt for os, og det havde vi så sandelig oså for dem. Men ind imellem blev der også spillet skak så brikkerne sang, der blev taget og givet på bræt 8 Mellem Ulrik Flinta og Svend Erik, samt på bræt 4 mellem Andreas Og Niels H. Willumsen og i begge tilfælde, var vi de heldige eller nok mere regulært, vi regnede længst. Vi  havde dog ikke kun medvind, på bræt 7 havde Harald en regulær merbonde, men modstandren holdt tårnslutspillet remis. Alt i alt en drømmestart og bestemt en godkendt start og om 14 dage kommer rækkens tophold og oprykningsfavorit Nordre på besøg, vi glæder os!


24-10-2011  Holdturneringen igang

I aftes startede holdturneringen for vore sekundahold. I A-rækken var der lokalopgør mellem 2. og 3. holdet - et par sidste øjebliks afbud, gjorde at de planlagte opstillinger ikke kunne holdes og der blev møbleret lidt rundt. 2. holdet vandt 3-1, på de første 2 brætter var der ingen tvivl, Marthe og Svend Erik vandt uden problemer, men både Claus og Muhamed var i store problemer mod Knud og A.C., begge partier sluttede dog remis til slutresultatet 3-1 - et godt og fornuftigt resultat så er begge hold på tavlen.
4. holdet i B-rækken havde besøg af Oversø-Frørup, der i forhold til sidste sæson er blevet væsentlig forstærket med et par tidlige spillere fra Fribonde. Så fra at være bundhold i rækken bliver holdet uden tvivl et af topholdene. Oversø-Frørup vandt knebent 2½-1½, men det kunne ligeså godt være gået omvendt. Gudido fik et remistilbud fra Manfred Thomsen, afslog og overforcerede og tabte. På bræt 2 vandt Sascha Thomsen et langt og spændende parti mod David Gutschenreiter, på bræt 3 kom vores eneste sejr ved Verner, mens Jürgen på 4. bræt kun fik remis i en ellers klar fordelagtig stilling. 2. runde af holdturneringen spilles om 2 uger.
 
 

22-10-2011  75 deltagere til SGP i Haderslev

Hele 75 deltagere havde fundet vej til 2. afdeling af årets SGP-serie i Haderslev, kun Vojens har tidligere haft en ligeså stor tilslutning til deres julestævne.
Bov havde 7 spillere med, da Dennis måtte melde forfald i sidste øjeblik pga. influenza.
Benjamin Isler vandt Skoleskakklssen med 6 af 7 og Max Neuendorf levede fuldt op til sit navn og vandt 4. klasse med max. 7 af 7. Dette blev de 2 eneste sejre til Bov i denne weekend, David Gutschenreiter havde lidt af en offday i 2. kl. og scorede kun 4 point på en delt 4-5, Plads, lillebror Dorian scorede også 4 i 4. klasse og blev også nr. 4-5, I øverste klasse M-klasse havde Bov 2 deltagere blandt de 8 deltagere. Andreas blev nr. 3 efter Mads Boe, Skanderborg og Lars Hansen SK 68, men scorer så alligevel de 17 GP-point, Svend Erik scorede 2½, men havde gevinststilling mod Mads Boe undervejs, men det blev ligeved og næsten. Svend Erik blev delt 5.-6.


19-10-2011  SGP på lørdag i Haderslev

2. runde  af SGP-serien spilles lørdag i Haderslev. Efterårsferien har taget toppen af vor tilmelding, men alligevel deltager 8 spillere fra klubben, heraf 4 børn/juniorer.  


17-10-2011  Klubturnering 3. runde

I 3. runde var der fuldt hus, og det blev en ganske interessant runde, hvor der blev gået til stålet og alle spillede stort set på gevinst, også nogle så meget, at de tabte. Således tabte A.C. unødigt til Verner og Knud ligeså unødigt til Muhamed, i begge partier var der næsten opstået døde remisstillinger, men der blev overspillet. Dennis tabte en "lynkrig" til Guido, en overgang tror jeg Dennis stod til gevinst, men minuttet efter til tab. Mere sejt gik det til mellem Claus og Svend Erik og Marco mod Steen. Claus regnede længst og mest korrekt mod Svend Erik, der ikke kunne spille det planlagte, Claus fik en bonde mere, den dog blev sat til igen på en fingerfejl, og så var stillingen helt lige og man tog remis. Aftenes bedste præstation stod ubetinget Marco Hansen for. Han fik en lille fordel i åbningen, som han stille og roligt udbyggede træk for træk for til sidst at stille Steen overfor uløsbare problemer, det så instruktivt ud.
På mandag er der holdkampe - så 4. runde spilles først 31. oktober, men lodtrækning er foretaget og parringer kan ses under menupunkt klubturnering.
  

10-10-2011   Klubturneringens 2. runde spillet i aftes

I 2. runde var der ventede sejre til Muhamed, Svend Erik samt Dennis, der vandt 1. rundes parti mod Jürgen.  En lille artig overraskelse at  Claus vandt over vort nye medlem Guido, i en ret lige stilling tilbød Claus remis, men Guido ville mere, afslog overforcerede og tabte, men med til historien hører at Claus vandt det næsten studieagtige slutspil med 2 fribønder på fornemste vis - flot!
I 3. runde er der topopgør mellem Claus og Svend Erik, mens både Dennis og Marco, der har et udsat indbyrdes parti også kan blande sig i topstriden. 
Se tabel under menupunkt Klubturnering.
 

08-10-2011  Holdurneringsprogrammet modtaget

Programmet for 4. og 5. HK er nu offentliggjort, og vore kampe er nu sat ind i kalenderen på modsatte side. Der mangler lidt afklaring omkring C-rækken. Juniorstævnet oprindelig ansat til 5. november i Bov, men i programmet nu ansat til søndag, den 6. november, hvilket næppe er muligt. I mail fra TL figurerer nu helt nye terminer 4.12.11 og 26.2.12, men det er jo begge søndage og førstnævnte kolliderer bl.a. med divisionsturneringen og mesterrækken. Vi afventer og ser hvad der sker, inden vi booker lokaler m.v.
Sidste fra TL: De oprindelige terminer 05.11.2011 i Bov  og 04.02.2012 i Haderslev er og bliver de gældende.

 
03-10-2011  Klubturneringen godt igang 

Sæsonens klubturnering startede i aftes med 12 spillere, grundet helligdag i Tyskland, blev et par partier fra 1. runde udsat. Der var ventede sejre til Steen, Claus, Svend Erik samt til et nyt medlem Guido Heinemann. Guido trådte ind af døren kl. 19.30 og fem minutter senre var han nyt medlem og kunne så spille sit 1. parti i klubturneringen. Guido er netop flyttet til det nordlige Flensborg, har tidligere spillet i Kropp, og som så mange andre fra områddet ønsker han at spille i Bov. Guido har et tysk rating på 1763 og vil indgå som reserve på alle vore sekundahold.
I løbet af ugen vil der blive sat tabel op under menupunkt Klubturnering.


02-10-2011  4. HK nr. 6 ved Juniorhold DM

Slutstillingen:

1. 6. hovedkreds, 49½ bp, 14 mp
2. 1. hovedkreds, 34½ bp, 10 mp
3. 3. hovedkreds, 33½ bp, 9 mp
4. 9. hovedkreds, 24½ bp, 7 mp
5. 8. hovedkreds, 27½ bp, 6 mp
6. 4. hovedkreds, 23 bp, 5 mp
7. 5. hovedkreds, 15½ bp, 3 mp
8. 7. hovedkreds, 16 bp, 2 mp


De 2 Bov-spillere David Gutschenreiter og Max Neuendorf blev ikke uventet 4. HK´s pointslugere ved DM for juniorhold, der i weekenden blev spillet i Tjele. Max scorede 5½ af 7 og David scorede på bræt 3 4 point i de 7 partier.  Til næste år vil yderligere et par af de talentfulde spillere fra Bovs talentskole kunne deltage på holdet og dermed skulle en chance for medalje endelig være inde for rækkevide.


30-09-2011  Juniorhold DM 2011

Bov stiller med 2 spillere - David Gutschenreiter og Max Neuendorf - til 4. HK´s hold, der i weekenden på Tjele Efterskole dyster mod de øvrige hovedkredse.


26-09-2011  Warm-Up turneringen afsluttet

I aftes sluttede de sidste runder i Warm-Up turneringen, det lykkedes Svend Erik at vinde turneringen, selv om han tabte i 1. runde.

Slutstilling:

1. Svend Erik Kramer 6 af 7
2.-3. Claus Nielsen og A.C. Petersen  begge 5 point

På mandag starter klubturneringen.
 

24-09-2011  Årets første SGP-stævne domineret af Bov Skakklub

Bov har gennem de første 6 år af SGP været den klart dominerende klub, både i antal af deltagere og antal af præmietagere. Det ser ikke ud til, at der bliver ændret på det i indeværende sæson, Bov vandt nemlig hele 4 (godt nok et par delte) af de 6 klasser ved lørdagens stævne i Kolding.
Benjamin Isler vandt SkoleskakKlassen, Max Neuendorf 4. Kl, David Gutschenreiter 3. Kl. og Dennis Schwarz 2. Kl. -  men klubbens bedste præstation stod nok, den kun 15-årige pige Nato Imnadze nok alligevel for, med 3½ point i den stærke M-klasse. Vel hun tabte til Mads Boe (2341) og Niels Jørgen Friis Nielsen (2288), men det gør jo de fleste. 15 år og sådan en styrke, vi håber, vi får lov til at beholde hende et stykke tid endnu. 
57 deltagere havde fundet vej til Kolding, desværre ikke så mange fra 4. HK - udover de mange fra Bov kun 4 fra Vojens, 3 fra Ribe og så 1  hver fra Tønder og Sønderborg. Men Gråsten var vist undskyldt, men hvor var Haderslev, Aabenraa og Vejen? Jeg ved godt at aktivitetsniveauet i Bov er væsentligt højere end andre steder, men alligevel, det giver stof til eftertanke og lad os håbe det bliver bedre om 4 uger i Haderslev,
 

22-09-2011 Bov stiller med 12 spillere til SGP-opstarten på lørdag i Kolding


12 spillere fra klubben deltager i sæsonens 1. SGP-stævne på lørdag i Kolding. Heraf 6 ganske unge mennesker. SGP er en glimrende turnering til at integrere unge mennesker i klubberne, så lidt synd de øvrige klubber i kredsen næsten slet ikke tager denne mulighed op.
De øvrige klubber har alt for travlt, ja hele deres aktivitet lægges næsten på "gammelmandsskak" også kaldet EMT ´er, som jo slet ikke giver nye medlemmer, snarere tværtimod,  i stedt for at bruge nogle af kræfterne på medlemsfremmende foranstaltninger, så vi kan få nogle unge mennesker ind i klubberne og dermed blive lidt flere.

20-09-2011  Besøg fra Georgien og nye medlemmer nr. 52 og 53.

Klubben havde i aftes fint besøg af den kun 15-årige pige Nato Imnadze fra Georgien, der med med hele 1993 i Elo tilhører den absolutte elite i U-16 piger sammenhæng. Nato skal være i Danmark ca. de næste 3 måneder, og vil i den periode spille i Bov og herfra deltage i forskellige turneringer.
Endnu et nyt kvindeligt medlem 6-årige Melissa Alijagic meldte sig i aftes ind i klubben, så vi mønstrer nu hele 6 kvinder/piger - de meget stærke Marthe Benzen og Nato Imnadze og lidt længere nede Lisa Zimmermann, Signe Ertbirk og de to helt unge Lisa S. Petersen og Melissa Alijagic. 


19-09-2011  Ny spænding i warm-up turneringen

Den førende A.C.  Petersen tabte begge opgør i aftes og har nu afsluttet med 5 af 7. Men relativt bedre ligger Muhamed Alijagic med 4/4, Svend Erik Kramer med 4/5 og Claus Nielsen 3/4. De sidste partier spilles på mandag.

13-09-2011  Holdopstillinger til holdturneringen

1. div.
(trup på 12 spillere)    
                
Frank Schwarz                               
Peter Hertel                                            
Kai Reinecker                                         
Andreas Schütte                                      
Hartmut Klemmt                       
Thore Prien
Harald Klawitter
Mogens Grete
R:Svend Erik Kramer
R:Søren Eslander
R:Wilhelm Brinkmann
R:Jan-Hendrik Lorenzen

A-1

Marthe Benzen
Malte Ibs
Dennis Schwarz
Marco Hansen
R: Fabian Kiep

A-2

Muhamed Alijagic
Claus Nielsen
Steen Jensen
A.C. Petersen
R: Gundolf Matthiesen

B-1

David Gutschenreiter
John Balle
Verner Schrøder
Knud Engsnap
R: Jørgen Ewert12-09-2011  A.C. Petersen suveræn i warm-up

A.C. havde en meget dårlig sidste sæson, men ser i år ud til at være vendt tilbage til fordums styrke, i det han suverænt har lagt sig i spidsen for turneringen med max. 5/5. Længere nede har Claus Nielsen 3/4 og Muhamed Alijagic 2/2. De næste to runder spilles på mandag.


30-08-2011  Warm-up turneringen godt igang

I aftes startede sæsonens opvarmningsturnering med de to første runder. I Warm-up turneringen spilles hver aften to runder a 25 min. pr. spiller/parti.
Turneringens to første runder gav flere artige overraskelser, og de to eneste, der slap gennem de to første runder uden pointtab var Muhamed Alijagic og A.C. Petersen.
Runde 3 og 4 spilles på mandag.
 

24-08-2011  Klubben mønstrer nu 51 medlemmer

De mange aktiviter op til sæsonstarten er nu forbi, det høje niveau har gjort, at klubben nu tæller 51 medlemmer. Hvilket betyder at der vil blive  tilmeldtt mindst 6 hold til den kommende holdturnering. Udover 1. div., 2 hold i A-rækken, 1 i B- rækken samt to i juniorrækken. Skulle der dukke yderligere et par medlemmer op, vil yderligere et hold blive tilmeldt - I Bov spiller alle holdskak!   
I 1. holdstruppen, der jo består af 12 mand, vil Søren Eslander 2200+ spiller glide ind, hvilket betyder at Kim Czepluch (1878) glider ud.  Kim har grundet den stærke konkurrence kun spillet få kampe de  seneste sæsoner og ønsker at spille noget mere fast, og vender derfor tilbage til Alssund,. Kim har været en trofast og loyal spiller i Bov, desværre ingen bil, så han har påtaget sig nogle lange rejser med offentlig trafik for at spille for os.
Ingen af de 12 mand i 1. holdstruppen spiller i udgangspunktet på sekandaholdene, da vi i så fald vil være alt for stærke for de øvrige hold. Sidste sæson tabte ingen af Bovs hold således ikke en eneste holdkamp. Bov 2 vil ikke spille højere end A-rækken før de 2 hovedkredse får sig taget sammne til at løse problemet omkring M-2 og A-rækken ordentlig og på en fornuftig måde. Bov 2 kunne sagtens spille i M-2 og sikkert uden meget sved på panden også vinde den, men det kræver lige at man løser det problerm der er, som jo ikke kun er der for Bov 2, men for alle klubber  i 4. HK - mystisk. 
A-1-holdet vil være det samme som sidste sæson, men her vil vor nye spiller Marco Hansen (1731) dog også  glide ind. A.C. Petersen vil derfor glide ned på A-2-holdet, som han vil udgøre sammen med Muhamed Alijagic, Claus Nielsen og Steen Jensen. Den gamle "garde" vil udgøre B-holdet, dog suppleret med de unge David Gutschenreiter og Max Neuendorf. 


22-08-2011 Åbent Hus i klubben

 Artikel i JV og Bov Bladet

"Åbent Hus i Bov Skakklub mandag, den 22. august, i Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, Padborg – 1. etage lokaler 4 , 6 og 7.

Kl. 18.30 for børn og unge

Kl 19.30 for voksne

Bov Skakklub har oplevet nogle forrygende sæsoner, og klubben er de seneste år vokset til at blive  landsdelens største og stærkeste skakklub. Fra klubbens side har vi derfor valgt at følge op på denne succes og holder Åbent Hus for eventuelle nye interesserede, børn som voksne, begyndere som øvede  alle er velkomne til at komme og prøve, om skakspillet er noget for dem.

Som medlem får du udfordring og spænding, skak er nemlig et ældgammelt spil, der vedbliver med at fascinere, og det kan være både sjovt, lærerigt og  hyggeligt. Vi spiller internt i klubben, og vi møder også folk fra andre klubber. Der er liv omkring skakspillet, men vi vil så gerne være flere. Kig ind, f.eks. til Åbent Hus.

Bov Skakklub er også en aktiv klub, når det gælder børn og unge. Vi har i øjeblikket godt 18 børn og unge mellem 7-14 år i klubben . Udover undervisning og små turneringer tager klubben ofte ud til stævner og spiller mod andre klubber eller deltager i sociale arrangementer.

Et godt råd til forældre:

Sluk for computeren og find et brætspil frem
 
Et brætspil som skak udfordrer børnenes intellekt. Det udfordrer deres evne til at kombinere, og det udfordrer deres evne til at tænke langt. Det langsomme tempo ved de traditionelle brætspil betyder, at børnene får trænet evnen til at tænke sig godt om, hvorimod computerspil mere kører på automatik og reflekser. Men der er fordele ved begge ting, så derfor er det godt, hvis børn både spiller computer- og brætspil."

15-08-2011  Sæsonstart med lyn

Så kom klubben igang med sæsonenSvend Erik vandt en lille lynturnering med 10 af10 foran Claus med 8. På mandag starter juniorerne samtidig med Åbent Hus- arrangementet, så bliver der for alvor liv i klubben.

08-08-2011  Klar til sæsonstart den 15. august

På aftenens bestyrelsesmøde blev optakten til den nye sæson fremlagt og gennemgået. Klubben kører videre med det succesfulde koncept, som har gjort klubben til hovedkredsens førende både sportsligt og antalsmæssigt.  Indtil nu har det høje aktivitetsniveau hen over sommeren givet 2 nye på voksensfronten og den endelige opgøresle på børnefronten venter vi med til efter Åbent Hus arrangementet , den 22. august. Men det ser dog ud som om, vi kan tilmelde 6-7 hold i alt til den kommende holdturnering og dermed stiller Bov sandsynligvis 25 pct. af hovedkredsens hold. Men det kunne jo være, at også andre klubber har været aktive hen over sommeren med medlemsfremmende aktiviteter.  

19-07-2011  Udkast til divisionsturneringen udsendt

TL har netop udsendt udkast til sæsonens divisionsturnering. Bovs nyoprykkede 1. div. hold starter ude søndag, den 30. oktober mod Nørresundby i Aarhus. Både første og sidste runde spilles samlet i Aarhus, i det der er langt mellem Jetsmark og Nørresundby i nord og Bov i syd. Det bliver bestemt en spændede og interessant turnering. Vi har selv villet dette, og på papiret (ratingtal) skulle vi blive mellem nr. 4 og 7, så, der skal arbejdes hårdt for at overleve.    

06-07-2011 Sommeraktiviteter 

I dag blev den anden af klubbens store sommeraktiviteter - Aktiv Ferie - afviklet. Fire af deltagerne
udtrykte ønske om at gå fast til skak i klubben fremover, og vi forventer de alle dukker op til sæsonstart i klubbens juniorafdeling den 22. august. Tidligere på sommeren besøgte klubben Kruså Skole, hvor også flere udviste interesse og  3. og sidste trin i vor sommerraket afholdes netop 22. august med vort Åbent Hus - arrangement,  så det ser rigtigt godt ud med nye kræfter på børne- og unge fronten.

16-06-2011   Aktiv Ferie 2011 - onsdag, den 6. juli 

Bov Skakklub er atter i år med i Aabenraa Kommunes sommerferieprojekt – Aktiv Ferie – som er et tilbud til alle skoleelever fra 0. klasse til og med 9. klasse.
 
Sommerferien nærmer sig jo med hastige skridt. En lang, dejlig ferie står for døren, hvor man bare skal slappe af. Men ind imellem kan ferien også blive for lang og Bov Skakklub inviterer derfor onsdag, den 6. juli kommunens skoleelever til Skak for børn og unge i Aktivitetshuset i Padborg.
 
Formålet med arrangementet er, dels at udbrede skakspillet blandt børn, dels at give dem en god og let forståelig introduktion til spillet, herunder at introducere skak som en samværsform hvor vi har det sjovt sammen samtidig med, at vi tænker os om.
Vore erfaringer viser at børnene automatisk får lyst til at lære mere, når der skabes rum for uforpligtende læring i rammer, hvor de føler sig trygge og anerkendte.
Udover de positive sideeffekter som opøvelse af koncentrationsevne samt øget logisk og matematisk tankegang, lærer børnene også at skak er en sport, hvor man både lærer at vinde og tabe.  
Bov Skakklub har  i dag 18 unge mennesker i alderen 7-15 år i klubben, og en bagtanke eller et håb med arrangementet er naturligvis at flere af de unge mennesker, der deltager i arrangementet, vil få en så god og positiv oplevelse, at de efter ferien får lyst til mere i klubbens regi. 
 


12-06-2011  Pokalfinale i Odense med svingende resultater

Bov deltog atter i årets pokalfinale og som altid med de spillere, der havde kvalificeret sig, dvs. de spillere, der vandt kvalifikationen i Tønder. Det betød, at vi havde to 1700 spillere med på de nederste brætter og i det lange løb, trods god indsats, er dette ikke holdbart. Vi kan sagtens spille med, med 4 spillere fra vort div. hold, så fremtidig vil vi kun deltage i elitegruppen, såfremt dette er tilfældet.
 Stævnet i Odense begyndte god for holdet med to beskedne nederlag 1½-2½ mod meget stærke hold som Brønshøj og Øbro, så var krudtet imidlertid også brugt op, og man sluttede med beskedne 6½ point i alt.

Frank Schwarz på bræt 1 scorede fornemme 4 af 6, Hartmut på bræt 2 havde en direkte offday med 1 af 6, Svend Erik gjorde det lidt bedre med 1 af 4, men smed to gevinster undervejs, Sven og Marco scorede tilsammen kun ½ point i 8 partier, kæmpede godt, men var helt overmatchede. Men som altid en hyggelig dag, med et godt tilrettelagt stævne.  


10-06-2011  Pokalfinale på søndag i Odense

Klubben deltager på søndag (pinsesøndag) i med et hold i eliterækken ved pokalfinalen i Odense.

Holdet ser således ud:

Frank Schwarz
Hartmut Klemmt
Svend Erik Kramer
Sven Bandow
Marco Hansen


09-06-2011   Bov Skakklub på besøg på Kruså Skole

Klubbens juniorleder Knud Engsnap og undertegnede var i dag på besøg på Kruså Skole, inviteret til tema-dag for 4. - 6. kl. elever. Eleverne var delt i 3 hold, der turnerede rundt mellem 3 forskellige aktiviteter heriblandt skak.  Vi mødte nogle interesserede og engagerede elever, hvoraf flere ganske givet har skaktalent. Flere udtrykte da også ønsket om at fortsætte med at spille skak i klubben efter sommerferien, så lad os håbe at dagen udmøntede sig i nogle nye skakspillere. Klubben håber endvidere at arrangementet kan gentages ved senere lejlighed.

09-05-2011    Sommerpause til 15. august 2011

Klubben holder nu en tiltrængt sommerpause. Det har været en lang og hård sæson og et ganske stort og omfattende arbejde har været lagt for dagen, men det har været det hele værd og givet klubben de bedste resultater nogensinde  med flere resultater helt i top.  Med 1. holdets oprykning til 1. division som sæsonens absolutte højdepunkt.  

God sommerferie!


07-05-2011

Pokalskak i Tønder-  Bov vinder overraskende både  Elite- og Juniorgruppen


Afbud efter afbud haglede ned på Bovs elitehold de seneste dage, det seneste 10 minutter før turneringsstart, men alligevel vandt det amputerede Bov hold Elitegruppen, foran på papiret meget stærkere hold fra Haderslev og Tønder, som Bov i øvrigt  begge besejrede,  Desuden havde Bov af alle hold de klart stærkeste modstandere, så holdet var mere overlegent end det ½ point som fremgår af slutstillingen. Bov fik ingen billige 4-0 sejre, som alle øvrige hold i toppen.
Bovs juniorer var som ventet i særklasse, men fik flere overraskende voksne skalpe undervejs.  
Så, som sædvanlig dominerede Bov stævnet, men dennegang var det mod forventning og helt uventet. 

Bovs Elitevindere: Hartmut Klemmt (2090), Svend Erik Kramer (2025), Sven Bandow (1746), Marco hansen (1713), men de 2 sidstnævnte,  ofte overmatchede gjorde det godt.
Juniorholdet bestod af: David Gutschenreiter, Max Neuendorf, Dorian Gutschenreiter og Benjamin Isler.


19-04-2011 Steen Jensen vinder Bov Grand-Prix med 7 af 8.

Steen holdt med møje og besvær remis i det sidste og afgørende parti mod Claus Nielsen, og da Claus dermed havde afgivet 1½ point var Steen vinder med Claus på 2. pladsen.


12-04-2011

Runderne 4-6 blev i aftes spillet i Bov Grand-Prix og efter de 6 runder fører Steen med 4½ point af 5, A.C. med 4½ point  af 6 og længere nede Claus med 3 af 3.


11-04-2011  Sæsonafslutning og præmieuddeling hos juniorerne

Juniorerne sluttede sæsonen med præmieuddeling, sodavand og slik.

Præmietagere i gruppe B (begyndere fra i år):

1. Christian S. Petersen
2. Lisa S. Petersen
3. Lukas G. Schmidt

I gruppe A: (de erfarne)

1. Lars Bred
2. Jonas Heidtmann
3. Andreas Poulsen
 09-04-2011  SGP-Finale i Gråsten

7. og sidste runde blev i dag spillet i Gråsten med 52 deltagere. I M-klassen blev Andreas Schütte nr. 3 efter IM Jens. O.F. Nielsen og FM Mads Boe, efter 5 runder lå Svend Erik også godt til i klassementet, men mødte så de ovennævnte to tittelholdere i de to sidste runder og så røg en ellers god placering.  
I Skoleskakklassen blev der til dobbelsejr til Bov, Max Neundorf vandt foran Dorian Gutschenreiter.
I den samelde stilling blev resultaterne næsten identiske med 4 medaljer til Bov.
Bronze i M-klassen til Andreas Schütte
Sølv i 4. klasse til Lisa Zimmermann
Guld og sølv i Skoleskakklassen til Max Neuendorf og Dorian Gutschenreiter.


04-04-2011

Første 3 runder af Grand-Prix blev spillet. I front er Steen og A.C. begge med 2½ point. På mandag spilles runderne 4-6.  På mandag slutter endvidere juniorafdelingen sæsonen med præmieoverrækkelse.


29-03-2011

Marthe Benzen også lynmester


I aftes var der først  præmieuddeling i klubturneringen, derefter blev Bov Lynmesterskab afgjort.
Marthe Benzen, der også vandt klubturneringen, viste at hun også er en rigtig lynhaj og vandt med 9 af 10 mulige point foran Svend Erik med 8 og Dennis med 7 point.


28-03-2011

Gamle nyheder er desværre forsvundet. Vi har et stykke tid haft bøvl med hjemmesiden - først med tabeller, der kollapsede og brød ned uden forvarsel. Siden gik det helt koks i nyhedssiden, og det har desværre været nødvendigt at starte helt forfra. Godt sæsonen næsten er forbi, men alligvel en smule ærgerligt, at en del historier dermed går tabt.
 

Bov Skakklub, Jernbanegade 14, 6330 Padborg - bovskakklub@fritid.tele.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net